Talouden ja johtamisen akselilla

Näkemyksiä ja kokemuksia taloudesta, verotuksesta sekä johtamisesta

Palaa blogiin

Varmuutta ja suuntaa henkilöstöasioiden kehittämiseen HR-kartan avulla

Talotekniikan suunnittelutoimisto Hepacon Oy on kasvanut viime vuosina nopeasti. Tällä hetkellä yritys työllistää yli 80 henkilöä. Yritys arvostaa osaavaa ja motivoitunutta henkilöstöään, joten työntekijöiden kehittämiseen ja viihtyvyyteen halutaan panostaa. Varmistaakseen, että henkilöstöasiat hoidetaan jatkossakin laadukkaasti ja yrityksen kasvua tukien, Hepacon päätti pyytää ulkopuolisen apua HR-asioiden kartoittamiseen.

– Lainsäädäntö muuttuu ja henkilöstömäärämme on kasvanut nopeasti, joten halusimme ensinnäkin varmistua, että hoidamme kaikki henkilöstöön liittyvät lakisääteiset velvollisuudet oikein. Toisaalta halusimme myös vahvistusta omaan näkemykseemme siitä, miten meidän kannattaisi kehittää henkilöstöhallintoa yrityksen kasvaessa, talouspäällikkö Rea Niiranen avaa henkilöstöhallintoon liittyviä pohdintoja.

HR-Kartan™ viitoittamana on helppo jatkaa eteenpäin

Hepaconin tarpeisiin sopi TietoAkselin HR-kartta™ -palvelu. Palvelussa TietoAkselin HR-asiantuntija syventyy asiakkaan HR-asioihin laaja-alaisesti. Esimerkiksi Hepacnin tapauksessa TietoAkselin HR-asiantuntija aloitti työn haastattelemalla Niirasen lisäksi Hepaconin toimitusjohtajaa ja esihenkilöitä. Kartoituksen lopputuloksena syntyi kattava raportti HR-asioiden nykytilasta sekä keskeisistä kehityskohteista ja toimenpiteistä tavoitetilaan pääsemiseksi.

– Yrityksen kasvamiseen ja siihen, miten organisaatio voi tukea kasvua, liittyy paljon asioita. Raportissa ehdotettiin mihin resursseja pitäisi kohdistaa ja missä järjestyksessä. Tulokset vahvistivat sitä, että meillä lakisääteiset tehtävät ovat ajantasaisesti ja hyvinkin riittävästi hoidettu. Toisaalta saimme varmuuden siitä, että meillä on tarvetta tietyille lisäresursseille ja lisätoiminnoille kuten tietoteknisille tukivälineille, Niiranen kuvailee raportin sisältöä ja tuloksia.

”Saimme sen, mitä olimme tilanneetkin.”

HR-Kartta palvelu vastasi Hepaconin odotuksiin ja he saivat selkeät ehdotukset jatkotoimenpiteisiin. Erityistä kiitosta he antavat HR-Kartan objektiivisuudelle.

– Usein tällaisissa kartoituksissa tulee esille tyrkyttävä myyntiargumentti, että ”meidän yrityksemme voisi tehdä näin ja näin”. Tässä tapauksessa se puuttui, mikä on todella hyvä. Saimme sen mitä olimme tilanneetkin: kokonaiskuvan HR-asioidemme tilanteesta ja ehdotuksia henkilöstöhallinnon kehittämiseen. Raportin avulla pystyimme keskittymään itse asiaan ja rauhoittumaan asian äärelle. Aina yrityksemme hallitusta myöten on syntynyt hyvää keskustelua raportin pohjalta. Lisäksi olemme jo päässeet työstämään ensimmäisten kehitystoimenpiteiden toteutusta yrityksessämme, Niiranen toteaa tyytyväisenä.