Rahanpesulain mukainen asiakkaan tunteminen

Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (28.6.2017/444) koskee TietoAkseli Oy:n ja TietoAkseli Audit Oy:n toimintaa ja ne ovat rahanpesulain tarkoittamia ilmoitusvelvollisia. Rahanpesulaki edellyttää TietoAkselia tunnistamaan asiakkaansa luotettavasti ja ottamaan selvää muun muassa asiakkaan edustajista, näiden mahdollisesta poliittisesta vaikutusvallasta, asiakkaan tosiasiallisista edunsaajista, sekä liiketoiminnan laadusta ja laajuudesta. TietoAkseli ei saa perustaa asiakassuhdetta, suorittaa liiketointa tai ylläpitää liikesuhdetta, ellei se kykene selvittämään rahanpesulain edellyttämiä tietoja luotettavasti.

Rahanpesulain velvoitteiden täyttämiseksi TietoAkseli hankkii asiakkailtaan erillisellä tietopyynnöllä rahanpesulain edellyttämät tiedot ennen asiakassuhteen perustamista. TietoAkselin tulee myös pitää tiedot jatkuvasti ajantasaisena, tämän vuoksi tietopyyntö uudistetaan määräajoin ja aina asiakkaan tietojen muuttuessa. TietoAkselin tulee myös säilyttää rahanpesulain nojalla kerätyt tiedot viiden vuoden ajan asiakassuhteen päättymisestä.

Rahanpesulain nojalla kerättäviä tietoja voidaan käyttää rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen, paljastamiseen ja selvittämiseen sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ja sellaisen rikoksen, jolla rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen kohteena oleva omaisuus tai rikoshyöty on saatu, tutkintaan saattamista varten.

Tiedot säilytetään erillään muista asiakastiedoista, tarkoitukseen rakennetussa turvallisessa tietojärjestelmässä. Tietoja käsitellään luottamuksellisesti rahanpesulain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen määräysten mukaisesti.

TietoAkselin rahanpesun torjuntatiimi opastaa ja neuvoo asiakkaitamme kaikissa aiheeseen liittyvissä kysymyksissä osoitteessa tuntemispalvelut@tietoakseli.fi. Voitte aina olla yhteydessä myös omaan henkilökohtaiseen asiakasvastaavaanne!

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Miksi TietoAkseli kysyy minulta tällaisia tietoja?

TietoAkseli Oy ja TietoAksel Audit Oy ovat rahanpesulain tarkoittama ilmoitusvelvollinen ja sillä on lakisääteinen velvollisuus tunnistaa ja tuntea asiakkaansa.

Miksi minulta kysytään henkilötunnusta ja pankkitilin numeroa, tämä ei tunnu turvalliselta?

Kaikki tietopyynnöllä kysyttävät asiat perustuvat rahanpesulain vaatimuksiin, emme kerää tarpeettomia tietoja. Kerätyt tiedot säilytetään erillään muista asiakastiedoista, tarkoitukseen rakennetussa turvallisessa tietojärjestelmässä. Tietoja käsitellään luottamuksellisesti rahanpesulain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen määräysten mukaisesti.

Mistä tiedän, että tietopyyntö on aito?

Sähköpostitse lähetettävien viestien aitouteen on hyvä suhtautua varauksella. Kaikki TietoAkselin lähettämät viestit tulevat tuntemispalvelut@tietoakseli.fi -loppuisista osoitteista. Turvallisuussyistä emme voi esittää tällä sivulla esimerkkiä tietopyynnön sisällöstä. Voit varmistaa tietopyynnön oikeellisuuden olemalla yhteydessä omaan henkilökohtaiseen asiakasvastaavaan tai ottamalla yhteyttä TietoAkselin rahanpesun torjuntatiimiin osoitteella tuntemispalvelut@tietoakseli.fi.

Onko näihin kysymyksiin pakko vastata?

Kyllä. TietoAkseli ei saa perustaa asiakassuhdetta, suorittaa liiketointa tai ylläpitää liikesuhdetta, ellei se kykene selvittämään rahanpesulain edellyttämiä tietoja luotettavasti. Jos et halua vastata kysymyksiin, TietoAkseli ei voi perustaa tai jatkaa asiakassuhdettanne.

Olen ollut TietoAkselin asiakas jo vuosia ja TietoAkselilla on jo kaikki kysyttävät tiedot. Onko minun silti vastattava tietopyyntöön?

Kyllä. TietoAkselin on osoitettava, että se pitää asiakkaan tuntemistiedot jatkuvasti ajan tasalla.

Kuinka pian tietopyyntöön on vastattava?

Kysymyksiin on vastattava mahdollisimman pian, viimeistään 14 vuorokauden kuluessa tietopyynnön lähettämisestä.

Kuka voi vastata tietopyyntöön?

TietoAkseli pyrkii lähettämään tietopyynnön nimenkirjoitusoikeudelliselle henkilölle. Tarvittaessa myös muut asiakkaan edustajat voivat vastata kyselyyn, mutta tällöin nimenkirjoitusoikeudellisen henkilön on erikseen vahvistettava annetut vastaukset.

Minulla ei ole sähköpostiosoitetta tai verkkopankkitunnuksia, mitä teen?

Ota yhteyttä TietoAkseliin niin avustamme sinua asianmukaisessa tietopyyntöön vastaamisessa.

Mitä tarkoittaa ”KYC”

”KYC” tulee englanninkielisistä sanoista ”Know Your Customer”, eli ”tunne asiakkaasi”. Lyhennettä käytetään yleisesti myös Suomessa tarkoittamaan rahanpesulain mukaisia käytäntöjä.