Yrityksen arvonmääritys

Yrityksen arvonmäärityspalvelumme avulla saat käsityksen yhtiösi todellisesta arvosta.

Selvitä arvonmäärityksen avulla yrityksesi arvo ja saa analyysi yrityksen nykytilasta ja tulevaisuudesta.

Yrityksen arvonmääritys antaa puolueettoman näkemyksen yrityksesi arvosta. Perusteina ovat syvällinen analyysi yhtiön taloudellisesta tilanteesta, omistajien haastattelut ja tulevaisuuden ennusteet sekä markkina-analyysi, joka antaa vertailutietoa.

Säännöllisesti tehtynä arvonmääritys antaa omistajille todellisen ja perustellun kuvan yhtiön arvosta ja sen kehittymisestä.

Arvonmääritys perustuu aina useaan näkökulmaan ja käytettävät menetelmät valitaan yrityksen tilanteen, toimialan sekä arvonmäärityksen käyttötarkoituksen mukaan. Analyysiä varten teemme tarvittavat oikaisut tilinpäätökseen omistajasidonnaisten ja kertaluontoisten kulujen osalta.

Arvonmääritystä tarvitaan

  • Omistajien tahtotilan määrittämiseksi
  • Kasvusuunnitelman perustaksi
  • Rahoitus- ja sijoitusneuvotteluiden tukena
  • Sitoutettaessa johtoa
  • Sukupolvenvaihdoksessa
  • Muutettaessa omistuspohjaa

Tiimimme

Ota yhteyttä ja katsotaan, miten voimme auttaa.

Jätä yhteydenottopyyntö

Mika Niiniketo

Liiketoimintajohtaja, Asiantuntijapalvelut

010 3472 942

Matti Kivilammi - TietoAkseli

Matti Kivilammi

Manager, Corporate Finance -palvelut

040 1688 208

Harri Teittinen

Manager, Corporate Finance -palvelut

0400 653 665

Seppo Sneck - Vinanssi Corporate Finance

Seppo Sneck

Senior Advisor, Corporate Finance -palvelut

0400 643 803

Tuomas Laukkala

Analyytikko, Corporate Finance -palvelut

010 3472 990

TietoAkseli - Markus Johansson

Markus Johansson

Manager, Corporate Finance -palvelut

045 6901 866

Atte Rantanen

Analyytikko, Corporate Finance -palvelut

010 3472 018

Advisorit

Mikko Akselin - TietoAkseli

Mikko Akselin

Hallituksen jäsen

010 3472 810

Petri Korkiamäki - TietoAkseli

Petri Korkiamäki

Partner, KHT

010 3472 809

Arto Saarinen

Partner, KHT

010 3472 991