HR-kartoitus

Selvitä yrityksesi henkilöstöhallinnon nykytila ja kehityskohteet HR-kartoituksemme avullamme helposti ja puolueettomasti! 

Lue lisää >

HR-kartoitus löytää henkilöstöhallinnon kipupisteet

HR-kartoituksemme tavoitteena on selvittää yrityksesi henkilöstöasioiden nykytilanne, tulevaisuuden tahtotila sekä keskeiset toimenpiteet ja kehityskohteet, joiden avulla tavoitteet voidaan saavuttaa.

Kartoituksessa paneudumme seuraaviin henkilöstöhallinnon osa-alueisiin:

  • HR-tietojärjestelmät
  • Työvoimanhallinta
  •  Työhyvinvointi
  • Työsuhdeasiat

HR-Kartoitus soveltuu hyvin kaikenkokoisille yrityksille, jotka ovat kiinnostuneita henkilöstöasioidensa hallinnasta ja kehittämisestä. Palvelumme avulla varmistat, että yrityksesi henkilöstöhallinto tukee liiketoimintaa, noudattaa lainsäädännön vaatimuksia eikä sisällä olennaisia riskitekijöitä. 

HR-kartoitus on kertaluonteinen palvelu. Sen avulla löytyneisiin kipupisteisiin ja kehityskohtiin saat meiltä apua halutessasi ulkoistetun HR-asiantuntijan tai HR-päällikköpalvelun avulla. Et kuitenkaan sitoudu ostamaan meiltä automaattisesti lisäpalveluja.

 

Et maksa turhasta

Yhteistyömme lähtee aina liikkeelle kattavasta HR-asioiden nykytilan kartoituksesta. Sen jälkeen voit valita tarpeisiisi ja resursseihisi sopivat palvelut.

Kirjallinen HR-kartta eli raportti käytössäsi

HR-kartoituksen lopputuloksena saat kirjallisen raportin eli HR-Kartan, joka sisältää lyhyen esittelyn yhtiön liiketoiminnasta, tulevaisuuden tahtotilan ja tavoitteiden määrittämisen, keskeiset havainnot eri osa-alueista sekä toimenpiteet ja havaitut kehityskohteet.

HR-asiantuntijoiden vahva osaaminen tukenasi

Palvelun tuottaa aina HR-palveluihin erikoistunut asiantuntijamme.

Näin toteutamme HR-kartoituksen yrityksellesi:

Millaisiin asioihin HR-kartoituksella voidaan puuttua?

Tekemissämme HR-kartoituksissa on löydetty esimerkiksi seuraavanlaisia kehityskohteita:

Esimerkki 1: HR-tietojärjestelmät

Havainto: Yrityksellä ei ole varsinaista HR-tietojärjestelmää. Henkilöstötiedot ovat hajallaan ja osin paperisena.

Ratkaisu: Sähköinen HR-järjestelmä selkeyttäisi prosesseja huomattavasti ja tehostaisi toimintaa.

Esimerkki 2: Työhyvinvointi

Havainto: Yritykseltä puuttuu varhaisen välittämisen malli ja varoituskäytännöt kirjallisesti kuvattuna.

Ratkaisu: Näiden asioiden kuvaaminen kirjallisesti sekä esihenkilöiden koulutus helpottaisi asioihin puuttumista ajoissa, yhteisesti sovituissa raameissa.

Esimerkki 3: Työvoimanhallinta ja resursointi

Havainto: Henkilöstön toimenkuvat eivät ole selkeät ja dokumentointi on puutteellista.

Ratkaisu: Toimenkuvien kirkastaminen ja dokumentointi auttaisi henkilöstöä keskittymään oikeisiin asioihin, helpottaisi tuurausten järjestämistä sekä uusien rekrytointien tarpeen arvioimista nykyisen henkilöstön osaamiseen ja tavoitteisiin peilaten.

Esimerkki 4: HR-asioiden seuranta ja mittarit

Havainto: Yrityksessä ei seurata henkilöstön jaksamiseen, hyvinvointiin ja työtyytyväisyyteen liittyviä teemoja säännöllisesti.

Ratkaisu: Henkilöstökyselyiden tekeminen säännöllisesti auttaisi johtoa seuraamaan henkilöstötyytyväisyyttä systemaattisesti ja reagoimaan epäkohtiin ajoissa.

 

 

Ota yhteyttä

Lähetä viesti

tai soita suoraan asiantuntijallemme:

Jarkko Mäkinen

Henkilöstöjohtaja

010 3472 090