Talouden ja johtamisen akselilla

Näkemyksiä ja kokemuksia taloudesta, verotuksesta sekä johtamisesta

Palaa blogiin

Yrityssaneeraus voi onnistua

Yrityksen maksuvaikeudet johtuvat yleensä toiminnan heikosta kannattavuudesta, joka on saattanut jatkua jo hyvinkin pitkään. Myös toimintaympäristön nopeat muutokset voivat viedä yrityksen  taloudelliseen kriisiin.

Kun maksuvaikeudet havaitaan ja niihin puututaan riittävän ajoissa, yrityksellä on paremmat mahdollisuudet korjata kurssia ja kääntää negatiivinen kehitys positiiviseksi. Erilaisista järjestelyistä voidaan myös helpommin sopia velkojien kanssa, jos yritys lähtee etsimään ratkaisuja ongelmiinsa ajoissa. Yhtenä mahdollisuutena on yrityssaneeraus.

Suuri osa saneeraukseen hakeutuvista yrityksistä on pieniä, joissa yrityksen johto ei osaa reagoida tilanteeseen riittävän ripeästi. Ongelmia ei välttämättä edes tunnisteta tai haluta myöntää. Epäonnistumiseen saattaa liittyä häpeäntunne, jonka vuoksi totuuden myöntäminen itselle tulee liian myöhään. Yrittäjän elämäntapaan liittyy useasti vahva optimismi ja siksi liian usein uskotaan pelkkään kovalla työllä selviämiseen.

Olisi erittäin tärkeää, että tilintarkastaja, kirjanpitäjä tai muut mahdolliset neuvonantajat kiinnittäisivät huomiota havaitsemiinsa merkkeihin heikosta likviditeetistä ja liiallisesta velkaantumisesta.

Olennaisinta yrityksen tervehdyttämisessä olisi, että taloudellisiin vaikeuksiin reagoitaisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, eikä vasta sitten kun velkojien kärsivällisyys alkaa olla lopussa.

 

Valitettavasti suurin osa yrityssaneerauksessa olevista yrityksistä ajautuu kuitenkin konkurssiin. Konkurssin syynä voi olla, että saneerausmenettelyyn hakeudutaan liian myöhään tai saneerausohjelma on liian raskas tai ei toteudukaan suunnitellusti.  Toisaalta saneerausohjelmassa saatetaan keskittyä liikaa velkojen järjestelyyn, sen sijaan että tarkasteltaisiin yrityksen toimintaa ja taustalla olevia syitä kriittisemmin.

Monessa tapauksessa yrittäjä ei ole selvittänyt itselleen riittävän selkeästi todellisia syitä maksuvaikeuksiin ajautumiselle. Valitettavan usein saneeraushakemusta jätettäessä tilanne on jo toivoton ja hakemusta käytetään lähinnä viimeisenä keinona konkurssin viivyttämiseksi.   – Ollaan odotettu, että tapahtuisi ihme.

Insolvenssioikeudellisen yhdistyksen tilaisuudessa 30.1.2020 saimme kuulla monien kriisiyhtiöiden pelastajaksi tituleeratun yritysjohtajan ja hallitusammattilaisen Lauri Ratian mielenkiintoisia näkemyksiä tervehdyttämisen onnistumisen edellytyksistä. Ratia totesi, että kovan faktan lisäksi tarvitaan myös intuitiota sekä tunnetta: on oltava vahva näkemys siitä, että liiketoiminta voidaan saada kannattavaksi ja halu viedä toimintaa yhdessä samaan suuntaan. Tappiollinenkin yritys voidaan kääntää voitolliseksi, kuten Ratia on esimerkeillään osoittanut.

 

Kirjoittaja tilintarkastaja, HT Päivi Karhala työskenteli aiemmin TietoAkseli Groupiin kuuluvassa tilintarkastusyhtiö ValueMiners Oy:ssä. Nykyisin hänellä on oma yritys Tilintarkastus Karhala Oy, joka tekee tiivistä yhteistyötä ValueMinersin kanssa. Päivillä on pitkä kokemus erityistarkastuspalveluista niin kriisiyhtiöiden kuin pesänhoitajien ja selvittäjien tukena.