Talouden ja johtamisen akselilla

Näkemyksiä ja kokemuksia taloudesta, verotuksesta sekä johtamisesta

Palaa blogiin

Nuori työntekijä – mitä työnantajan on hyvä tietää?

Tarjolla on paljon kesätöitä, joissa vaaditaan 18 vuoden ikää. Sitä ensimmäistä työpaikkaa etsii kuitenkin paljon nuoria, joilla tuo ikävaatimus ei täyty. Voiko työnantaja palkata alle 18-vuotiaan ja millä ehdoilla?

Laki nuorista työntekijöistä

Nuorella työntekijällä tarkoitetaan alle 18-vuotiasta henkilöä ja heitä suojelee laki nuorista työntekijöistä. Lisäksi tämän lain perusteella on annettu asetuksia, joissa otetaan kantaa nuorille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä. Lain ja asetusten tarkoituksena on suojella nuoria työn liialta rasitukselta.

Työnantajan on pidettävä luetteloa niistä nuorista alle 18-vuotiaista työntekijöistä, jotka on otettu työhön toistaiseksi tai vähintään kahden kuukauden ajaksi tai jotka ovat olleet työssä kaksi kuukautta. Luetteloon on merkittävä työntekijän täydellinen nimi ja syntymäaika, osoite, työntekijän huoltajan nimi ja osoite, työsuhteen alkamisaika sekä selvitys työtehtävistä.

Työsopimus

Työsopimus on aina syytä laatia kirjallisena. Jos sopimusta ei ole tehty kirjallisena ja työsuhde kestää yli kuukauden, työnantajan on annettava pyytämättä kirjallisen selvitys työnteon keskeisistä ehdoista viimeistään ensimmäisen palkanmaksukauden päättyessä. Selvitys on annettava myös alle kuukauden kestävissä työsuhteissa, jos nuori työntekijä tai hänen huoltajansa sitä pyytää. Selvityksessä tulee käydä ilmi työsopimuslaissa säädetyt tiedot, kuten palkka, työaika, työtehtävät, työsuhteen kesto ja sovellettava työehtosopimus.

15 vuotta täyttänyt henkilö voi itse tehdä ja purkaa työsopimuksensa. Alle 15-vuotiaan puolesta työsopimuksen allekirjoittaa huoltaja tai nuori itse huoltajan suostumuksella.  Huoltajalla on oikeus purkaa nuoren työntekijän työsopimus, jos se on hänen mukaansa tarpeen nuoren kasvatuksen, kehityksen tai muun terveyden takia.

15-vuotta täyttäneen työaika

Työantaja palkata työsuhteeseen 15 vuotta täyttäneen nuoren, joka on suorittanut oppivelvollisuutensa. 15 vuotta täyttäneen nuoren säännöllinen työaika saa olla enintään 8 tuntia päivässä ja 40 tuntia viikossa ja työvuoron saa sijoittaa klo 6:n ja 22:n väliseen aikaan.  Ylitöitä saa 15 vuotta täyttänyt tehdä enintään 80 tuntia kalenterivuodessa. On tärkeää muistaa, että ylitöihin on oltava aina nuoren suostumus.

14-vuotta täyttävän / täyttäneen työaika

14-vuotta täyttänyt tai saman kalenterivuoden aikana 14 vuotta täyttävä henkilö voidaan ottaa sellaiseen kevyeen työhön, joka ei vahingoita hänen terveyttään tai kehitystään eikä aiheuta haittaa hänen koulunkäynnilleen. Tätä nuoremman työhön tarvitaan aina huoltajan suostumus. Kuluvana vuonna 14 vuotta täyttävä nuori voi tehdä kevyttä työtä enintään puolet loma-ajastaan. Muuna aikana hän voi työskennellä tilapäisesti tai muutoin kestoltaan lyhytaikaisessa työssä.  Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue voi poikkeusluvalla sallia, että edellä mainittu nuorempikin henkilö saa tilapäisesti työskennellä esiintyjänä tai avustajana taide- ja kulttuuriesityksissä sekä muissa vastaavissa tehtävissä.  Lisätietoja poikkeusluvan hakemisesta löydät täältä.

Alle 15-vuotiaan säännöllinen työaika saa koulujen loma-aikana olla enintään 7 tuntia päivässä ja 35 tuntia viikossa ja työvuoron saa sijoittaa klo 8:n ja 20:n väliseen aikaan. Alle 15-vuotiasta EI saa pitää ylitöissä. Koulutyön aikana päivittäinen työaika saa olla vapaapäivinä enintään 7 tuntia ja koulupäivinä kaksi tuntia. Koulupäivän ja työajan pituus yhteensä ei saa kuitenkaan ylittää kahdeksaa tuntia eikä viikoittainen työaika 12 tuntia.

Lepoaika

Työnantajan on annettava 15 vuotta täyttäneelle vähintään 12 tuntia kestävä lepoaika vuorokaudessa. Alle 15-vuotiaan lepoajan on oltava vähintään 14 tuntia vuorokaudessa.  Nuorelle työntekijälle on annettava vähintään 38 tuntia kestävä viikoittainen vapaa-aika keskeytymättömänä.

Jos nuoren työaika on pidempi kuin 4 tuntia 30 minuuttia vuorokaudessa, on työnantajan annettava hänelle 30 minuutin lepoaika eli ruokatunti. Lepoaikana nuorella on oikeus poistua työpaikalta.

Työn turvallisuus ja perehdytys

Työantajan on huolehdittava siitä, että nuoren tekemä työ ei ole vahingollinen ruumiilliselle tai henkiselle kehitykselle ja ettei työ vaadi suurempaa ponnistusta tai vastuuta kuin nuoren ikäänsä ja voimiinsa nähden on kohtuullista. Työnantajan on huolehdittava nuoren työntekijän riittävät opastuksesta ja perehdytyksestä työtehtäviin. On tärkeää, että työantaja ottaa huomioon työpaikan työolot sekä työntekijän iän ja muut henkilökohtaiset ominaisuudet.

Lopuksi

Oma työurani alkoi kesällä 1991 Kymenlaaksolaisella mansikkaviljelmällä. Olin tuolloin 15-vuotias. Työpäivät alkoivat jo ennen kello kuutta ja työtä tehtiin urakkapalkalla. Mitä enemmän poimit, sitä enemmän tienasit. Ja mitä nopeammin poimit, sitä paremmalle tuntipalkalle pääsit. Työantajani kävi henkilökohtaisesti neuvomassa, miten mansikat tulee poimia ja mikä työasento olisi paras selkäkipujen välttämiseen. Tauoilla tarjottiin itse leivottua pullaa ja mansikkamehua. Mukava muisto jäi ensimmäisestä kesäduunista.

 

Kirjoittaja Mirjami Tervo.


Lue myös:

Työttömyysvakuutusmaksun maksuvelvollisuuden alaikäraja nousee 1.8.2022 >>


Mietityttääkö jokin nuoreen työntekijään tai palkanlaskentaan liittyvä kysymys?

Ota yhteyttä ja keskustellaan lisää.

Soita 010 3472 898   Lähetä sähköpostia