Talouden ja johtamisen akselilla

Näkemyksiä ja kokemuksia taloudesta, verotuksesta sekä johtamisesta

Palaa blogiin

Varaudu taantumaan, tiukenna otetta taloudestasi

Maailmantaloutta ovat jo tovin kurittaneet inflaatio, sitä korjaavat ohjauskorkojen nostot, sota Euroopassa sekä kiristyneet suurvaltojen välit, jotka aiheuttavat kitkaa globaaleihin maailmantalouden rattaisiin. Vuonna 2023 on tullut selväksi se, että Warren Buffetin sanonta – ”Laskuveden aikaan näemme, ketkä ovat olleet uimassa alasti” – on edelleen ajankohtainen.

Tulevaisuuden näkymiä maailmantalouteen on meidän tavallisten kansalaisten hieman vaikeaa ennustaa, mutta voimme silti varautua siihen, että Speedot löytyvät jalasta, kun pelätty laskuveden aika koittaa. Tähän kirjoitukseen on kerätty muutama ajatus yhtiön taloudenhallinnasta ja ennakoinnista, jotta taantumasta selvitään mahdollisimman vähin naarmuin.

Ymmärrä oman yhtiösi bisnes mahdollisimman läpikotaisesti

Jotta yhtiö voi ennakoida tulevaa ja pysyä kilpailukykyisenä vaikeinakin aikoina, yhtiön päättäjien täytyy ymmärtää esimerkiksi:

  • Mikä yhtiön positio on niillä markkinoilla, joilla se kilpailee.
  • Onko yhtiön ydinbisnes suhdanneherkkää.
  • Miten jo havaitut lähitulevaisuuden trendit (kuten vaikkapa tekoäly ja sen kehittyminen) voivat vaikuttaa yhtiön toimintaan.

Budjetoi, ennusta, monitoroi

Monet talouden ja sen hallinnan ammattilaiset ovat ottaneet sulkakynän käteensä ja kirjoitelleet budjetoinnin ja ennustamisen tärkeydestä. Tähän on selkeä syynsä: budjetointi ja ennusteiden tekeminen pakottaa laatijansa ymmärtämään yhtiön tulontekologiikkaa, kulurakennetta, vakiotoimittajia sekä bisnessyklejä. Kun tulevia tuloja ja kuluja pystytään ennakoimaan, on helpompi varautua tulevaan, suunnitella toimintaa ja tehdä ennaltaehkäiseviä päätöksiä, jotta kassa kestää tulevaisuudessakin. Budjetointi ja ennusteiden teko auttaa myös yhtiön päättäjiä löytämään sellaisia leikattavia kustannuksia, jotka eivät ratkaisevalla tavalla vaikuta yhtiön ydinbisnekseen.

Ennustamisen lisäksi on tärkeää, että budjettia tai ennustetta monitoroidaan ja löydetään poikkeamat toteutuneiden ja suunniteltujen kustannusten tai tulojen väliltä mahdollisimman nopeasti. Näin luodaan yhtiön taloudelle suunnan lisäksi kontrolli.

Rakenna yhtiöllesi mahdollisimman vahva ja kestävä taloudellinen perusta

Tähän ei ole yksiselitteistä oikeaa ratkaisua, koska vahvan perustan rakentamiseen vaikuttavat ratkaisevasti yhtiön toimiala ja sen lainalaisuudet. Alla muutamia herätteleviä ajatuksia vahvemman perustan rakentamiselle:

  • Pidä kassassa puskuri, jos mahdollista, jotta takaiskut eivät vie yhtiötä kassakriisiin. Jollei kassassa haluta pitää ylimääräistä käteistä, huolehdi siitä, että yhtiön varat ovat mahdollisimman helposti likvidoitavissa.
  • Jarruta yhtiön korollista velanottoa. Ulkopuolisen rahoituksen ottaminen voi olla viisas ratkaisu, jos matalien korkojen aikana yhtiö pystyy luomaan rahoituksen korkoa korkeampaa tuottoa pääomalleen. Mutta varsinkin korkojen noustessa takaisinmaksujen kassavirtaan osuva negatiivinen vaikutus voi pahimmassa tapauksessa viedä yhtiötä hiljalleen kohti vaikeaa kassatilannetta.
  • Tehosta käyttöpääomaa. Pyri pitämään yhtiön toimintaan sidottu pääoma mahdollisimman tehokkaana ja pienenä. Pidä huoli siitä, että varasto kiertää mahdollisimman nopeasti. Neuvottele yhtiösi myyntisaamisille mahdollisimman lyhyet maksuajat ja ostoveloillesi mahdollisimman pitkät vastaavat, jotta kassa ei kuivu.
  • Järkevöitä investointipäätöksiä. Tee investoinnit tarkkaan harkiten erinäisiä laskelmia käyttäen. Investoi varsinkin taantuman uhatessa niihin kohteisiin, jotka ovat tärkeitä ydinbisnekselle ja luovat sitä kautta tuottoa yhtiölle mahdollisimman nopeasti.

Ota skenaarioanalyysi osaksi talousjohtamista

Osaksi ennusteiden tekoa on hyvä ottaa mukaan skenaarioanalyysi. Eri skenaarioita tekemällä näet niiden realisoituessa vaikutuksen yhtiön tulokseen ja kassaan, jolloin eri riskitasoihin on helpompi varautua. Samalla stressitestaat yhtiösi tuloksenteko- ja maksukykyä sekä ainakin epäsuorasti valmistaudut mahdollisiin tulevaisuuden tapahtumiin.

Kun otat yllä olevat pointit mukaan taloudenjohtamisen prosessiin, olet ainakin matkalla kohti kontrolloidumpaa ja ennustettavampaa yhtiön taloutta. Haluan kuitenkin vielä nostaa muutamia yksittäisiä tärppejä liittyen taantuman ennakointiin ja siitä selviytymiseen:

  • Hajauta yhtiön tulojen muodostumista. Mahdollisuuksien salliessa älä ankkuroi itseäsi vain yhteen isoon asiakkuuteen tai markkinaan. Yritä etsiä mahdollisimman aktiivisesti sellaisia uusia tulovirtoja, joihin yhtiölläsi riittävät resurssit ja osaaminen.
  • Vahvista asiakassuhteitasi ja luo syväymmärrys asiakkaistasi sekä heidän tarpeistaan. Kiinnitä huomiota asiakaspoistuman hallintaan; lojaalit asiakkaat, joiden kanssa yhteistyö pelaa saumattomasti luovat tärkeän peruskallion yhtiölle, kun talouden myrsky saapuu paikalle.
  • Toimittajasuhteiden ylläpito ja tehostaminen. Pidä huoli siitä, että toimitusketjut ovat mahdollisimman tehokkaat, eikä turhia kuluja pääse syntymään siksi, ettei prosessia ole tarkastettu pitkään aikaan. Jos mahdollista, hajauta toimittajien käyttöä siten, ettei yhden toimittajan putoaminen pelistä pois kaada koko korttitaloa.

Blogin kirjoittaja Joakim Schrey toimii TietoAkselilla Financial Advisorina.

Joakim Schrey

Joakim Schrey

Financial Advisor


Herättikö blogiteksti kysymyksiä? Kaipaisiko yrityksesi talous tiukempaa otetta? Ota yhteyttä TietoAkselin asiantuntijoihin, autamme mielellämme talouden johtamiseen liittyvissä haasteissa!

Soita 010 3472 898 Lähetä sähköpostia Tutustu talousjohtamisen palveluihin