Talouden ja johtamisen akselilla

Näkemyksiä ja kokemuksia taloudesta, verotuksesta sekä johtamisesta

Palaa blogiin

Miten yrityksen arvo määritellään?

Yrityksen ensisijainen tavoite on luoda sen omistajille lisää arvoa. Yrityksen arvonmääritys on keskeisessä asemassa, mikäli yhtiö käy esimerkiksi rahoitusneuvotteluita pankin kanssa, yhtiössä suunnitellaan sukupolvenvaihdosta, tai jos tavoitteena on toteuttaa yrityskauppa. Arvonmääritys auttaa yrityksen omistajia ymmärtämään yrityksen taloudellista tilaa, arvioimaan investointien tuottoa sekä tunnistamaan potentiaalisia kasvun lähteitä. Tässä blogitekstissä käsitellään erityisesti käyttökateperusteista arvonmääritystä, sillä se on yritysjärjestelyn tilanteessa tyypillinen yhtiön arvon määrittämisen peruste. Lisäksi blogitekstissä käydään läpi yhtiön arvonmääritykseen vaikuttavia tekijöitä.

Mikä on käyttökate?

Käyttökatteella (EBITDA) viitataan liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset -summaan ja siten käyttökate kuvaa yrityksen operatiivisen toiminnan tehokkuutta. Yhtiön kannattavuuteen perustuvat arvonmääritysmallit pohjautuvat usein käyttökatteeseen, liikevoittoon tai tulokseen. Käyttökatteeseen perustuva arvonmäärityksen malli toistuu kuitenkin yritysostajilla useimmin.

Kerroin kuvaa yrityksen arvoa

Kannattavuuteen perustuvat kertoimet (tyypillisesti 3-6) muodostuvat monivaiheisen prosessin myötä, joka jokaisesta arvonmäärityksen kohteena olevasta yhtiöstä tehdään. Keskeisiä kertoimeen vaikuttavia tekijöitä voi esimerkiksi olla:

1) Toimialan erityispiirteet

Eri toimialoilla on erilaiset kasvunäkymät, riskit ja pääoman tuottovaatimukset.

2) Yrityksen kasvupotentiaali

Kasvavan yrityksen odotetaan tuottavan korkeampaa tulosta myös tulevaisuudessa, joka näkyy yrityskaupan tilanteessa korkeampana kauppahintana. Kasvupotentiaalin arvioimiseksi on tärkeä analysoida yhtiön sisäisiä ja ulkoisia tekijöitä.

3) Liikevaihtoluokka ja liikevaihdon ennustettavuus

Yrityksen liikevaihtoluokan kasvaessa myös maksettava käyttökatekerroin nousee, sillä ostajan näkökulmasta suurempi liikevaihtoluokka nähdään yleisesti pienempää riskittömämpänä. Käyttökatekertoimen suuruuteen vaikuttaa oleellisesti myös liikevaihdon ennustettavuus, jolloin esimerkiksi jatkuviin sopimuksiin pohjautuva liikevaihto nähdään arvokkaampana kuin kertaluontoinen projektikohtainen liikevaihto.

Esimerkkilaskelma:

Kuvitellaan, että yrityksen liikevaihto on 2,0 miljoonaa euroa ja käyttökate (EBITDA) 250 000 euroa.

Oletetaan, että toimialalla keskimääräinen toteutunut yritysarvo/käyttökate (EV/EBITDA) kerroin on 5. Tätä tietoa voidaan käyttää esimerkkiyrityksen arvonmäärityksessä seuraavasti:

Osakekannan arvo = EBITDA x EBITDA-kerroin + kassavarat – pitkäaikaiset velat

Osakekannan arvo = 250 000 € x 5 = 1 250 000 € + kassavarat – pitkäaikaiset velat

Tässä esimerkissä yrityksen arvo EBITDA-kertoimen avulla laskettuna olisi 1,25 miljoonaa euroa.

Arvonmääritys vaatii huolellista analyysia

Vaikka paperilla yrityksen arvon määrittäminen näyttää yksinkertaiselta prosessilta, on onnistuneen arvonmäärityksen takana merkittävä määrä työtä. Näitä ovat esimerkiksi yhtiökohtaisten erityispiirteiden tunnistaminen, toimialan yhtiöiden vertailu, verrokkiyhtiöiden arvostustasojen selvittäminen yrityskauppojen tilanteessa, sekä esimerkiksi käyttökatteeseen vaikuttavien oikaisulaskelmien tekeminen, joihin myös yritysostajat kiinnittävät runsaasti huomiota. Käyttökateoikaisuihin vaikuttavat monet tekijät, kuten johdon palkkataso sekä yhtiön toimitiloista maksetut kulut.

Asiantuntijan avulla voidaan varmistua siitä, että yhtiön arvonmääritys perustuu realistisiin oletuksiin ja että kaikki oleelliset yhtiön arvoon vaikuttavat tekijät ovat huomioitu lopullisissa laskelmissa.

Blogin ovat kirjoittaneet Tommi Taimisto ja Juuso Jokinen, jotka toimivat Corporate Finance -tiimissä analyytikoina.

Tommi Taimisto

Manager, Corporate Finance -palvelut

010 3472 473

Juuso Jokinen

Manager, Corporate Finance -palvelut

010 3472 407

 


 

Kaipaatko apua yrityksen arvonmääritykseen?

Tutustu palveluumme tai ota rohkeasti yhteyttä, niin keskustellaan lisää!

Soita 010 3472 898   Lähetä sähköpostia