Talouden ja johtamisen akselilla

Näkemyksiä ja kokemuksia taloudesta, verotuksesta sekä johtamisesta

Palaa blogiin

Miten yrityksen taloudellista menestystä mitataan?

Taloudellisen menestyksen arviointi on yritystoiminnan tärkeimpiä osa-alueita, ja sen avulla voidaan päätellä, kuinka hyvin yritys suoriutuu taloudellisesti. Taloudellisen menestyksen arvioinnissa on käytössä lukuisia mittareita, mutta keskeisimmät niistä ovat kannattavuus, maksuvalmius ja vakavaraisuus. Nämä mittarit tarjoavat kokonaiskuvan yrityksen toiminnasta ja sen taloudellisesta asemasta.

Kannattavuus – Onko yritys tuottava?

Kannattavuus on yksi keskeisimmistä taloudellisen menestyksen mittareista. Se kertoo, kuinka hyvin yritys on onnistunut tuottamaan voittoa suhteessa liikevaihtoon. Kannattavuusmittareita ovat esimerkiksi liikevoittoprosentti ja nettotulosprosentti. Liikevoittoprosentti ilmaisee sen osuuden liikevaihdosta, joka jää voitoksi liiketoiminnan kulujen jälkeen, kun taas nettotulosprosentti huomioi myös muut tulonlähteet ja kulut.

Kannattavuuden seuraaminen on tärkeää, koska se auttaa yritystä tunnistamaan mahdolliset kannattavuusongelmat ja tekemään tarvittavia muutoksia liiketoimintaansa. Esimerkiksi, jos yrityksen liikevoittoprosentti on laskenut usean vuoden ajan, se voi olla merkki siitä, että kulut ovat nousseet suhteessa liikevaihtoon, ja korjaustoimenpiteitä saattaa olla tarpeen harkita.

Maksuvalmius – Onko yritys likvidi?

Maksuvalmius mittaa yrityksen kykyä selviytyä lyhytaikaisista rahavirroistaan ja hoitaa velvoitteensa ajoissa. Tämä mittari on erityisen tärkeä, koska maksuvalmiuden puute voi johtaa vakaviin ongelmiin, kuten maksukyvyttömyyteen.

Yrityksen maksuvalmiutta voidaan arvioida esimerkiksi current ratio -mittarilla, joka kertoo, kuinka monta kertaa yrityksen lyhytaikaiset varat (kuten käteinen ja saatavat) kattavat sen lyhytaikaiset velat. Mitä korkeampi current ratio on, sitä parempi yrityksen maksuvalmius on.

Esimerkiksi kuvitellaan, että pieni leipomo huomaa current ratio -mittarinsa olevan huomattavasti alle yhden. Tämä voi olla merkki siitä, että leipomoilla ei ole tarpeeksi käteistä rahaa kattamaan lyhytaikaisia laskujaan, kuten raaka-ainehankintoja. Tällainen tieto voi auttaa yritystä suunnittelemaan paremmin rahoitustarpeitaan ja kenties hakemaan lisärahoitusta tarvittaessa.

Vakavaraisuus – Kuinka vahva yritys on pitkällä tähtäimellä?

Vakavaraisuusmittarit keskittyvät pitkän aikavälin kestävyyteen ja yrityksen taloudellisen turvallisuuden varmistamiseen. Vakavaraisuusmittareita ovat esimerkiksi omavaraisuusaste ja velkaantumisaste. Omavaraisuusaste kertoo sen osuuden yrityksen varoista, joka on rahoitettu omalla pääomalla, kun taas velkaantumisaste mittaa yrityksen velan määrää suhteessa omaan pääomaan.

Vakavaraisuusmittareiden seuraaminen on tärkeää, koska ne auttavat yritystä arvioimaan, kuinka hyvin se pystyy selviytymään vaikeista taloudellisista tilanteista ja kasvamaan pitkällä aikavälillä.

Esimerkkejä käytännöstä

Otetaanpa esimerkiksi kuvitteellinen IT-palveluyritys, joka tarjoaa ohjelmistokehityspalveluja. Yritys seuraa aktiivisesti kannattavuusmittareitaan ja huomaa, että sen nettotulosprosentti on laskenut viimeisen vuoden aikana. Tarkemman analyysin avulla se havaitsee, että projektien kustannukset ovat nousseet odottamattomasti, ja se päättää ryhtyä toimiin projektien hallinnan tehostamiseksi.

Toinen esimerkki on pieni rakennusyritys, joka tarkkailee maksuvalmiusmittareitaan ja huomaa, että sen current ratio on alle yhden. Yritys keskustelee pankin kanssa ja saa lisärahoitusta työpääoman turvaamiseksi, mikä auttaa sitä selviytymään lyhytaikaisista rahoitushaasteista.

Lopuksi, otetaan esimerkki perheyrityksestä, joka on toiminut vuosikymmeniä ja haluaa varmistaa liiketoimintansa jatkuvuuden. Yritys arvioi vakavaraisuusmittareitaan ja päättää vähentää velkaantumistaan vähitellen. Tämä auttaa yritystä välttämään liiallisen riskin ja varmistamaan, että se voi jatkaa toimintaansa myös tulevaisuudessa.

Kokonaiskuva yrityksen menestyksestä

Kannattavuus, maksuvalmius ja vakavaraisuus ovat keskeisiä mittareita, jotka tarjoavat kokonaiskuvan yrityksen taloudellisesta menestyksestä ja sen tulevaisuuden näkymistä. Näiden mittareiden seuraaminen auttaa yrityksiä tunnistamaan vahvuutensa ja heikkoutensa sekä tekemään tarvittavia muutoksia liiketoimintaansa.

Mihin asioihin yrityksessä sitten kannattaisi keskittyä ja kiinnittää huomiota, jotta saavutetaan parempia tuloksia? Entä kuinka pitää huolta siitä, että valitut kehitystoimenpiteet tuottavat haluttua tulosta? Muun muassa näissä kysymyksissä asiantuntijamme ovat apunanne.


Jos yrityksellänne on haasteita oikeiden mittareiden valinnassa tai niiden tulkinnassa, asiantuntijamme ovat käytettävissänne. Ota yhteyttä meihin, autamme enemmän kuin mielellämme!

Soita 010 3472 898 Lähetä sähköpostia Tutustu talousjohtamisen palveluihin

Sinua voisi kiinnostaa myös seuraavat blogitekstit:

Johda yrityksesi kassaa ja maksuvalmiutta kassavirtaennustaan avulla
8 vinkkiä miten ylläpitää ja parantaa maksuvalmiutta