Talouden ja johtamisen akselilla

Näkemyksiä ja kokemuksia taloudesta, verotuksesta sekä johtamisesta

Palaa blogiin

Yrityksen tilikauden valinta

Yrityksen tilikauden valinta

Kuinka usein yritystä perustettaessa tilikauden päättymisen ajankohta on aidosti huolella mietitty? Liian usein kuulee kerrottavan, että yrityksen tilikausi on kalenterivuosi, mutta selitystä tähän ei varsinaisesti osata antaa. On toki yrityksiä joissa vuoden vaihde on erinomaista tilikauden vaihtumisen aikaa, mutta harvemmin näin oikeasti on. Yrityksen tilikauden valintaa kannattaa pohtia ennakkoluulottomasti. Tilikausiajattelulla on monia hyötyjä yrittäjälle niin yritystä perustettaessa kuin myöhemminkin.

”Vuodenvaihde on yritysten kiireisintä aikaa”

Kalenterivuoden vaihtuminen on monelle yritykselle kiireisintä tai juuri parhaimman sesonkiajan jälkeistä aikaa. Vuodenvaihteessa yrityksillä on usein tase pullollaan varaston saldoa, myyntisaatavia ja ostovelkoja sekä kädet täynnä keskeneräisiä töitä. Tilikauden vaihtumisen sijoittaminen sesonkiajan ulkopuolelle voisi näyttää yrityksen taloudellisen tilanteen kannalta aivan toisenlaiselta: pankkitili onkin pullollaan rahaa ja myyntisaamiset, ostovelat sekä varasto ovat pienimmillään.

”Huomioi yrityksesi sidosryhmät, kuten rahoittajat”

Asianmukaisesti jaksotetut kirjanpidon raportit antavat päätöksenteon tueksi oikeaa tietoa kuukausittain, oli tilikauden vaihde milloin tahansa. Usein yrityksessä on myös omia sisäisiä seurantalukuja joihin tilikauden vaihtumisella ei ole mitään vaikutusta. Yrityksen ulkopuolisten sidosryhmien kannalta tilikauden oikea ajoittaminen voi kuitenkin olla hyvin merkityksellistä. Siksi tilikautta valitessa kannattaa pohtia esimerkiksi seuraavia näkökulmia:

  • Hyvissä ajoin suunniteltu tilinpäätös voi hyödyttää niin rahoitus- kuin verotusasioissakin. On aikaa huolehtia vanhimpien myyntisaamisten tehokkaammasta perinnästä tai lyhytaikaisten velkojen muuttamisesta pitkäaikaisiksi ja näin saada yrityksen taloudellinen tilanne näyttämään paremmalta.
  • Mikäli yritykselle on tulossa budjetoitua parempi tulos, voi hyvin ajoitettu tilinpäätös antaa mahdollisuuden suunnitella tai jopa aikaistaa tulevia investointeja ja välttyä näin turhilta veronmaksuilta.
  • Mikäli tulos onkin suunniteltua heikompi ja oma pääoma näyttää huolestuttavalta, on omistajataholla mahdollisuus paikata heikolta näyttävää omaa pääomaa sijoituksella tai vaikkapa suunnitella poikkeustapauksissa tilikauden jatkamista muutamalla kuukaudella, jos näkymät tukevat tätä ajatusta.
  • Toiminimen, kommandiittiyhtiön ja avoimen yhtiön kalenterivuodesta poikkeava tilikausi ja hyvä verosuunnittelu antavat mahdollisuuden pitkiin korottomiin tuloverojen maksuaikoihin.

Huolella valittu tilikausi ei siten ole tärkeä vain hyvien lukujen vuoksi. Mahdollisimman kiireetön ja suunnitelmallinen aika ennen tilikauden vaihdetta ja tilikauden vaihteen jälkeen on erityisen tärkeää hyvin hoidetulle yritystoiminnalle. Tarvittavien tositeaineistojen ja dokumenttien kasaaminen tilinpäätöstä varten voi olla aikaa vievää työtä, väsyneenä ja kiireisenä sitä ei kukaan mielellään tee. Lisäksi kevät on tilitoimistojen ja tilintarkastajien kiireisintä aikaa. Asiantuntijoiden tukea ja neuvoa saa nopeammin kiireettömänä aikana.

Ei hätää vaikka huomaisitkin, että omalle liiketoiminnalle löytyisikin parempi tilikauden päättymisajankohta. Taloushallinnon asiantuntijan kanssa tilikauden ajankohta muuttuu vaivattomasti yritystoiminnalle sopivaksi.

Artikkelin on kirjoittanut Tuija Aitto-oja.