Talouden ja johtamisen akselilla

Näkemyksiä ja kokemuksia taloudesta, verotuksesta sekä johtamisesta

Palaa blogiin

Kiinteä toimipaikka – vaihtoehto ulkomaiselle tytäryritykselle?

Kiinteä toimipaikka vaihtoehto ulkomaiselle tytäryhtiölle

Liiketoiminnan laajentaminen kansainvälisille markkinoille on yksi yrityksen suurimmista haasteista. Kansainvälistyminen tapahtuukin yleensä vaiheittain. Ensiaskeleet kansainvälisessä toiminnassa otetaan monesti osallistumalla esimerkiksi yksittäiseen projektiin. Toisessa vaiheessa vientiä pyritään lisäämään kohdemaihin, mutta myynti ja markkinointi tapahtuvat vielä kotimaasta. Kun liiketoiminnan kehittäminen vaatii jatkuvaa läsnäoloa kohdemarkkinoilla, on aika päättää kiinteän toimipaikan tai tytäryrityksen perustamisesta ulkomaille.

Suomalaiset yritykset valitsevat yleisemmin näistä vaihtoehdoista tytäryrityksen perustamisen. Tämä johtuu siitä, että yrityksen perustaminen koetaan verotuksellisesti kiinteää toimipaikkaa selkeämmäksi vaihtoehdoksi ja liiketoiminnan riskit ovat rajatummat. Kiinteää toimipaikkaa ei aina mielletä edes varteenotettavaksi vaihtoehdoksi, vaikka se voisi sitä perustellusti olla. Kannustankin yrityksiä pohtimaan ennakkoluulottomasti toimintamuotojen tarjoamia etuja yrityksen tarpeisiin ja mahdollisuuksiin peilaten.

Mikä on kiinteä toimipaikka?

Kiinteä toimipaikka ei ole itsenäinen oikeussubjekti vaan se on osa yritystä. Kirjanpidollisesti kiinteän toimipaikan tulot ja menot ovat yksi osa yrityksen liiketapahtumia. Sen sijaan verotuksellisesti kiinteää toimipaikkaa käsitellään sijaintivaltiossa kuten itsenäistä yritystä. Se, milloin kiinteä toimipaikka muodostuu, riippuu sijaintivaltion verolainsäädännöstä.

Suomessa kiinteän toimipaikan muodostaa esimerkiksi:

  1. johtopaikka (yrityksen johto ja hallinto hoidetaan Suomesta käsin)
  2. sivuliike
  3. toimisto, tehdas tai työpaja
  4. kaivos, öljy- tai kaasulähde, louhos tai muu luonnonvarojen ottopaikka
  5. rakennus- ja asennustoiminta, jos se kestää yli 6, 12 tai 18 kk (aikaraja vaihtelee eri maiden verosopimuksissa)
  6. epäitsenäinen edustaja (edustajalla on valtuus solmia sopimuksia yrityksen nimissä tai vastaanottaa tilauksia)

Suomella on verosopimus useiden maiden kanssa. Verosopimuksissa on määritelty millä edellytyksillä kiinteä toimipaikka muodostuu ja milloin sijaintivaltiolla on oikeus verottaa kiinteän toimipaikan tulosta. Perusperiaate kiinteän toimipaikan tulon määrittämisessä on erillisen yrityksen periaate. Sen mukaan kiinteän toimipaikan tuloksi on katsottava tulo, joka sille olisi kertynyt itsenäisenä yrityksenä. Tästä syystä kiinteän toimipaikan ja yrityksen muun osan välisissä toimissa tulisi noudattaa markkinaehtoperiaatetta.

Miksi perustaa kiinteä toimipaikka?

Kiinteän toimipaikan perustaminen on usein yrityksen perustamista edullisempaa, koska pääomapanosta ei tarvita. Kiinteä toimipaikka voidaan usein myös muuttaa jatkuvuusperiaatetta noudattaen yhtiömuotoiseksi. Varsinkin kansainvälisen toiminnan alkuvaiheessa kiinteä toimipaikka on varteenotettava vaihtoehto ulkomaiselle tytäryritykselle. Kiinteän toimipaikan ja tytäryrityksen edut on kuitenkin aina tarkasteltava tapauskohtaisesti.

Kansainvälistyminen on aina monialaista osaamista ja aikaa vievä projekti. Yrityksen kannattaakin panostaa oikeiden yhteistyökumppaneiden ja verkostojen löytymiseen kohdemaassa. TietoAkseli on osa UHY Internationalia, yhtä maailman johtavaa liikkeenjohdon ja taloushallinnon yritysketjua. Yhdessä TietoAkselin asiantuntijat ja kansainväliset yhteistyökumppanimme tarjoavat yli 7000 paikallisen asiantuntijan osaamista lähes 90 maassa. Autamme mielellämme yritystäsi kansainvälistymiskysymyksissä.

KTM Sanna Vähäkömi vastaa TietoAkselin kansainvälisistä asiakkuuksista ja UHY-yhteistyöstä.