Talouden ja johtamisen akselilla

Näkemyksiä ja kokemuksia taloudesta, verotuksesta sekä johtamisesta

Palaa blogiin

Taloushallinnon järjestäminen kansainvälisessä toimintaympäristössä

Taloushallinnon järjestäminen kansainvälisessä toimintaympäristössä

Yrityksen kansainvälistyminen on pitkä prosessi, jonka suunniteluun on varattava riittävästi aikaa. Jokaisessa maassa on erilainen kulttuuri, toimintatavat ja lainsäädäntö. On tärkeää ottaa etukäteen selvää kohdemaan käytännöistä ja yritystoiminnan harjoittamisen edellytyksistä. Hyvän liikeidean lisäksi yritys tarvitseekin myös ammattitaitoisen yhteistyökumppanin huolehtimaan monista käytännön järjestelyistä. 

Kun päätös kansainvälisen yritystoiminnan aloittamisesta on tehty, on yrityksen päätettävä toimiiko se kotimaasta käsin, vai kohdemaassa paikallisesti. Yrityksen edustaja, jolla on oikeus tehdä sopimuksia yrityksen nimissä tai vastaanottaa tilauksia, voi muodostaa yritykselle kiinteän toimipaikan ulkomaille. Kiinteän toimipaikan muodostuminen ei siis aina edellytä sivuliikkeen tai tytäryhtiön perustamista kohdemaahan. Jotta ikäviltä yllätyksiltä vältyttäisiin, verokysymykset on syytä selvittää ennen kuin yritystoiminta ulkomailla aloitetaan.

Lainsäädäntö ja erityisesti verolait ovat erilaiset jokaisessa maassa. Paraskaan asiantuntija ei pysty yksin hallitsemaan niitä kaikkia. Menestyksellisen yritystoiminnan edellytyksenä onkin oikeiden yhteistyökumppaneiden ja verkostojen löytäminen kohdemaassa. TietoAkseli on ollut UHY Internationalin jäsen neljän vuoden ajan. UHY International on yksi maailman johtavista liikkeenjohdon ja taloushallinnon yritysketjuista. Yli 7000 paikallista asiantuntijaa lähes 90 maassa auttaa yrityksiä erilaisissa liiketoiminnan tarpeissa.

Vuosien varrella asiakkaamme ovat saaneet verkoston kautta apua niin tytäryhtiöiden perustamiseen kuin yhtiöiden taloushallinnon järjestämiseen paikallisesti eri maissa. Vastaavasti olemme auttaneet ulkomaisia yhtiöitä aloittamaan yritystoimintaansa Suomessa.

Yksittäisten verokysymysten selvittäminen verkoston kautta on lähes päivittäistä. Hoidamme myös useiden kansainvälisten yhtiöiden talous- ja palkkahallinnon suomalaisen lainsäädännön mukaisesti. Kansainvälisen yhteistyöverkostomme toimintamalli on osoittautunut asiakkaidemme kannalta toimivaksi konseptiksi ja olemme olleet tyytyväisiä yhteistyön sujumiseen eri maissa.

Kansainvälistyminen on monelle yritykselle mahdollisuus laajentaa yritystoimintaa sekä parantaa yrityksen kannattavuutta. Kansainvälistyminen vaatii kuitenkin yrityksen omistajilta ja johdolta pitkäaikaista sitoutumista ja merkittäviä panostuksia. Me UHY Internationalin kansainvälisen taloushallinnon ammattilaiset voimme osaltamme auttaa heitä keskittymään liiketoiminnan kehittämisen kannalta olennaisiin asioihin.

KTM Sanna Vähäkömi vastaa TietoAkselin kansainvälisistä asiakkuuksista ja UHY-yhteistyöstä.