Talouden ja johtamisen akselilla

Näkemyksiä ja kokemuksia taloudesta, verotuksesta sekä johtamisesta

Palaa blogiin

Mitä tilitoimisto sinulle tarjoaa?

Mitä tilitoimisto sinulle tarjoaa

Taloushallinnon ala on murroksessa. Digitalisaatio haastaa perinteisen työn ja yritysten tarpeet muuttuvat.Tilitoimistoille muutos on mahdollisuus uudenlaisten palvelujen tarjoamiseen. Tilitoimistojen tulisikin miettiä millaista lisäarvoa asiakkaille voidaan aidosti tuottaa. Asiakkaan kannalta olennaista on pohtia: mitä yritykseni todella tarvitsee ja tiedänkö mistä maksan kun ostan tilitoimistopalvelua?

Nykyaikaisen tilitoimiston kolme tehtävää

1. Tilitoimisto hoitaa lakisääteiset velvollisuudet digitaalisuutta hyödyntäen

Lakisääteisten velvollisuuksien hoitaminen oikein ja ajallaan on laadukkaan tilitoimistotyön pohja nyt ja tulevaisuudessa.  Kun kirjanpito on ulkoistettu, voi yrittäjä keskittyä ydinbisnekseensä. Nykyaikainen tilitoimisto kuitenkin automatisoi rutiinityöt ja prosessit tehokkaasti hyödyntäen sähköistä taloushallintoa. Yrittäjän ei kannata enää maksaa sellaisten rutiinitöiden tekemisestä käsin, jotka tekniikka voi hoitaa.

2. Tilitoimisto hyödyntää sähköistä dataa asiakkaan liiketoiminnan johtamisessa

Taloushallinnon sähköistyessä voidaan kysyä mikä on taloushallinnon asiantuntijoiden rooli tulevaisuudessa. Kun rutiinityöt hoidetaan teknologian voimin ja reaaliaikaista tietoa on tarjolla, voi asiantuntija keskittyä auttamaan asiakasta hyödyntämään sähköisen taloushallinnon tuottamaa dataa liiketoiminnan johtamisessa. Sähköisyys mahdollistaa tiedolla johtamisen, mutta tekniikka ei yksin takaa sen toteutumista. Asiantuntijan tehtävä on varmistaa, että asiakas ymmärtää miten hänen yrityksellään menee, mitä olennaisia kehityskohtia liiketoiminnassa on ja  miten kannattaisi toimia tulevaisuudessa.

3. Tilitoimisto tarjoaa asiakkaalle syvempää asiantuntijuutta asiakastarpeiden mukaan

Pk-yrityksillä on monenlaisia asiantuntijatarpeita tulevaisuudessa. Tekemämme kyselyn mukaan yritykset tarvitsisivat ulkopuolisen kumppanin apua esimerkiksi talousohjaukseen, verotukseen, yritysjärjestelyihin ja henkilöstöhallintoon liittyvissä kysymyksissä. Kaikissa näissä osa-alueissa nykyaikainen tilitoimisto voi auttaa. Syvemmän asiantuntemuksen tarjoaminen on mahdollista, kun lakisääteiset palvelut automatisoidaan ja sähköisestä taloushallinnosta saatua dataa hyödynnetään tehokkaasti. Näin voidaan panostaa aidosti asiakkaan liiketoiminnan kehittämiseen ja yrityksen arvon kasvamiseen.

Tilitoimiston arvonluonti

 

Haluatko tilitoimistosi hoitavan lakisääteiset velvollisuutesi vai vaikuttavan myös mahdollisuuksiisi menestyä tulevaisuudessa?

 

Tekstin on kirjoittanut Suvi Vilokkinen-Määttä.