Talouden ja johtamisen akselilla

Näkemyksiä ja kokemuksia taloudesta, verotuksesta sekä johtamisesta

Palaa blogiin

Miten controller voi auttaa yritystäsi?

Miten controller voi auttaa yritystäsi

Controllerin ammattinimike on vakiintunut kuvaamaan taloushallintoalan koulutuksen saanutta ammattilaista, joka esimerkiksi tuottaa yrityksen tai julkisen organisaation johdolle taloudellista tietoa, osallistuu budjetointiin ja seuraa organisaationsa toimialan kehitystä. Valvontaan viittaava nimike tuo helposti mieleen sen henkilön, jonka rooliin kuuluu kysellä tositteiden ja matkalaskujen perään. Mutta, onko controller todellakin nipottaja? Vai onko hän johdolle tukihenkilö, joka pystyy seulomaan taloustiedosta merkityksellisiä asioita kuten esimerkiksi parhaiten kannattavan liiketoiminnan osatekijöitä, ja näin tukemaan johtoa päätöksenteossa?

Vastaus riippuu siitä, miten yrityksessä yleensä nähdään taloushallinnon rooli. Laskentatoimi on perinteisesti jakautunut kahteen, ulkoiseen ja sisäiseen laskentatoimeen. Ulkoisen laskennan tehtävänä on tiedon tallentaminen ja raportointi lainsäädäntöä noudattaen. Sisäistä laskentaa puolestaan ei ohjaa lakisääteisyys. Viime aikoina on enemmän korostunut ennakoivan ja tavoitteellisen talousohjauksen merkitys, joten controllerin tehtävä onkin työskennellä nimenomaan sisäisen laskennan parissa

 

”Liiketoimintaan, kilpailijakenttään ja markkinatilanteeseen hyvin perehtynyt controller voi tuottaa johdolle hyödyllisiä laskelmia toiminnan eri vaiheisiin.”

 

Johdolla voi usein olla hyvä näppituntuma liiketoiminnasta, mutta aina se ei vaan riitä. Miksi johto tyytyisi vain ‘mutuun’, kun oikeaa ja oikea-aikaista täsmätietoakin on saatavissa. Liiketoimintaan, kilpailijakenttään ja markkinatilanteeseen hyvin perehtynyt controller voi tuottaa johdolle hyödyllisiä laskelmia toiminnan eri vaiheisiin. Suunnittelua palvelevat esimerkiksi tavoitebudjetit ja investointilaskelmat ja toteutusta puolestaan laskelmat tuotekustannuksista. Controllerin tehtäviin kuuluu myös kokonaisuuden ohjaaminen oikeaan suuntaan. Controlleria voidaankin hyvin sanoa johdon luottohenkilöksi.

Tyypillisiä tavoitteellisia seurantakohteita voivat olla esimerkiksi toiminnan kannattavuus tuotteittain, tuoteryhmittäin tai asiakkaittain. Laskelmilla seurataan sitten jälkikäteen, miten hyvin tai huonosti asetetut tavoitteet on saavutettu. Ellei tavoitteita jostakin syystä ole saavutettu, tekee controller ehdotuksen korjaustoimenpiteiksi.

 

”Pelkkä talousosaaminen ei enää riitä, vaan taloushallinnolta odotetaan näkemystä liiketoiminnasta kokonaisuutena. Controllerilla onkin parhaimmillaan paljon enemmän annettavaa yrityksen menestymiseen kuin pelkkään kuittisirkuksen johtamiseen.”

 

Yritysten toimintaympäristön muuttuessa, kasvaessa ja kansainvälistyessä laskentatoimikin on muuttunut entistä laajemmaksi kokonaisuudeksi, joka vaatii taloushallinnon ammattilaiselta laaja-alaista osaamista. Pelkkä talousosaaminen ei enää riitä, vaan taloushallinnolta odotetaan näkemystä liiketoiminnasta kokonaisuutena. Controllerilla onkin parhaimmillaan paljon enemmän annettavaa yrityksen menestymiseen kuin pelkkään kuittisirkuksen johtamiseen. Tarvittavaa osaamista ja työnjakoa kannattaa organisaation koosta riippuen harkita tarkasti. Ratkaisu voi löytyä paitsi organisaation sisältä myös ulkoistamalla controller-palvelu yhteistyökumppanille.

Tiedätkö sinä, kuka pystyy auttamaan yritysjohtoa päätöksenteossa? Osaatko vaatia tilitoimistoltasi oikeita asioita? Kirjoitimme oppaan siitä miten yrityksen arvo kasvaa, kun saatavilla olevaa tietoa osataan hyödyntää oikein toiminnan eri vaiheissa. Lataa opas alta:

Lataa yrityksen arvon kasvattamisen opas

Minna Salmijärvi työskentelee TietoAkselissa taloushallinnon asiantuntijatehtävissä.