Talouden ja johtamisen akselilla

Näkemyksiä ja kokemuksia taloudesta, verotuksesta sekä johtamisesta

Palaa blogiin

Näin valmistaudut yrityksesi myyntiin

Näin valmistaudut yrityksesi myyntiin

Työskentelemme päivittäin yrityskauppojen parissa ja käymme lukuisia keskusteluja omistajien kanssa sopivasta myyntiajankohdasta ja myyntivalmiudesta. Olemme havainneet, että usein omistajat heräävät valmistelemaan yrityksen myyntiä liian myöhään, jolloin tarvittavia toimenpiteitä ei enää ehditä toteuttamaan. Yritystä on erittäin suositeltavaa kehittää myynti-idean saamisen ja myyntihetken välisen ajanjakson ajan aktiivisesti kohti parempaa myyntikuntoa. Myyntikunnon kehittämisen lisäksi onnistuneen yrityskaupan näkökulmasta on välttämätöntä ymmärtää myös potentiaalisen ostajan motiiveja ja näkemyksiä.

Miksi kehittää myyntikuntoa?

Yrityksen myyntikuntoa kehittämällä yrityksen myyntiarvo kasvaa. Yrityksen myyntikunnon kehittäminen on juuri siksi yrityksen myyntiä ajatellen äärimmäisen tärkeää. Yrityksen myyntikuntoa kannattaa parantaa, vaikka yrityksen myynti ei vielä olisikaan ajankohtaista. Yrityksen hyvä myyntikunto nimittäin tehostaa ja parantaa yrityksen nykyistäkin suorituskykyä. Tarjoamme yrityksen myyntikunnon kehittämiseen laajan skaalan apuvälineitä, joista  konkreettisimpia on koostettu alta löytyvään oppaaseen. Yrityksen myyntikunnosta ja exit-valmiudesta on kerrottu lisää aikaisemmin julkaistussa blogitekstissä ”Exit ja Transaction readiness – termit jotka omistajien tulisi tuntea”.

Asettaudu ostajan asemaan

Yrityskauppamarkkinoilla vallitsee ostajan markkinat: ostaja on aina lopulta se taho, joka päättää meneekö yritys kaupaksi vai ei. Ostajan motiivien ja näkemysten selvittäminen on siitä syystä yrityksen myyjän tärkeimpiä tehtäviä yrityskaupassa, yrityksen myyntikunnosta huolehtimisen lisäksi. Kun myyjä tunnistaa ostajan motiivit, mieltymykset ja preferenssit (jopa henkilökohtaisella tasolla), on yrityskauppa ostajalle huomattavasti helpompi ja vaivattomampi prosessi. Ja mitä helpommaksi ostaminen on tehty, sen todennäköisemmin kaupat myös syntyvät. Ostamisen helpottamiseksi mahdolliset yritykseen liittyvät epävarmuustekijät tulee selkiyttää ostajalle niin hyvin kuin mahdollista. Kun yritystä ja sen liiketoimintaa kyetään esittelemään mahdollisimman selkeänä ja vaivattomasti ostettavana kokonaisuutena, pysyvät ostajan mielenkiinto ja ostohalu yritystä kohtaan yllä.

Tarjoamme yrityksen omistajien apuvälineeksi checklistin, jota kannattaa hyödyntää yrityksen myyntikunnon ja myyntiprosessin kehittämisessä. Tämä checklist ei sisällä yleisluontoisia lausahduksia vaan konkreettisia toimenpide-ehdotuksia, joiden avulla yrityksen myyntikuntoa ja yrityskauppaprosessia voidaan aidosti parantaa.

Lataa opas tästä