Talouden ja johtamisen akselilla

Näkemyksiä ja kokemuksia taloudesta, verotuksesta sekä johtamisesta

Palaa blogiin

Miksi pk-yritysten talousohjaus epäonnistuu?

Miksi pk-yritysten talousohjaus epäonnistuu

Nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä peräpeiliin vilkuilu ei riitä. On ennakoitava tulevaa ja tehtävä oikeita päätöksiä riittävän ajoissa. Yritysjohdon haasteena on saada järjestelmistä reaaliaikaista tietoa ja hyödyntää sitä oikein. Mitä taloustietoja tulisi seurata ja miten? Kuinka jalkauttaa päätökset organisaatioon? Huomioimalla seuraavat kolme asiaa onnistut ohjaamaan yritystäsi oikeaan suuntaan ja kasvattamaan sen arvoa:

1. Tieto on valtaa vain johtaessaan oikeisiin tekoihin

Taloudellista informaatiota tuotetaan yrityksen johtamisen tueksi. Järjestelmien tuottama data on kuitenkin hyödytöntä, ellei sitä ymmärretä.

Vaikuttava talousohjaus ei ole vain raporttien lähetystä ja toiminnan valvomista. Se tarjoaa yrityksen avainhenkilöille ymmärrettäviä ja ajantasaisia talousfaktoja, joiden avulla pystytään tekemään tarvittavia päätöksiä. Sekään ei kuitenkaan vielä riitä. Myös henkilöstön on ymmärrettävä miksi päätökset on tehty, mihin ne perustuvat ja mitä heiltä edellytetään.

Talousohjauksen avulla informaatiosta jalostetaan yrityksen osaamispääomaa, joka auttaa toteuttamaan oikeita asioita. Lukujen ja suunnitelmien näkyminen ihmisten tekeminä tekoina synnyttää toivottua lisäarvoa. Ilman tekoja tulostakaan ei synny.

2. Kaikkea ei tarvitse osata itse

Jos tiedon kerääminen ja sen hyödyntäminen ei ole hanskassa, hyödynnä talousasiantuntijan osaamista. Fiksu johtaja keskittyy olennaiseen ja uskaltaa pyytää apua riittävän ajoissa.

Talousasiantuntijan tulee pystyä muuhunkin kuin raportointiin tai kulujen kyttäämiseen. Häneltä on lupa odottaa tukea yrityksen johdolle sen operatiivisessa toiminnassa: näkökulmaa päätöksentekoon ja liiketoiminnan johtamiseen.

Olipa asiantuntija talon sisällä toimiva controller/talouspäällikkö tai ulkoistettu yhteistyökumppani, voi hänen ammattitaitoaan hyödyntää hallitustyöskentelyssä sekä mahdollisesti myös päätöksenteossa. Asiantuntija voi olla mukana yrityksen strategian suunnittelussa ja budjetin laadinnassa. Myös liiketoimintaan kuuluvat ja pikaista ratkaisua edellyttävät satunnaiset ad hoc -tehtävät voivat olla osa asiantuntijan työnkuvaa.

3. Talousohjaus ei ole isojen yritysten yksinoikeus

Monissa yrityksissä talousjohtamisen asiantuntijaa ei hyödynnetä vaikka siihen olisi perusteet. Helposti ajatellaan, että talousohjausta tekevät vain isot yritykset ja se on kohtuuttoman kallista. Tämä ei pidä paikkaansa. Myös pieni yritys voi hyötyä talousohjauksesta merkittävästi. Tässä yksi käytännön esimerkki, joka avaa talousohjauksen hyötyjä pienessä yrityksessä:

Yritys Valmistus Oy:llä on kymmenen työntekijää ja toimitusjohtajana herra X omistaen 100 % yrityksestä. Hallituksessa on herra X:n lisäksi hänen vaimonsa, sairaanhoitaja rouva A. Kysyntää on, myynti pelaa ja kiinteät kulut on vedetty äärirajoille, mutta tulos vaan menee tappiolle. Mitä pitäisi tehdä?

Asiantuntijan avustuksella on olennaista selvittää tuotannon haasteet ja kustannukset sekä määritellä tarvittavat kehitystoimenpiteet. Sen jälkeen seurata toimenpiteiden vaikuttavuutta ja raportoida olennaiset asiat johdolle.

Teimme syyskuussa pk-yrityksille suunnatun taloushallinnon haasteita ja mahdollisuuksia kartoittaneen kyselytutkimuksen. Vastaajista lähes puolet koki yrityksensä mahdollisesti tarvitsevan tulevaisuudessa  apua liiketoiminnan kehittämisessä (30,8 %) sekä raportoinnissa ja talousohjauksessa (17,9 %).

Tarvetta tulevaisuutta luotaavalle talousjohtamisen asiantuntijuudelle on siis pk-yrityksissä havaittavissa, ja taloushallinnon perustoimintojen automatisoituessa siihen voidaan vastata entistä paremmin.

Minna Salmijärvi työskentelee TietoAkselissa palvelupäällikkönä.