Talouden ja johtamisen akselilla

Näkemyksiä ja kokemuksia taloudesta, verotuksesta sekä johtamisesta

Palaa blogiin

Yrittäjä, tukeeko talousraportointi päätöksentekoasi?

Yrittäjä tukeeko talousraportointi päätöksentekoasi

Tuloslaskelma kertoo tuliko voittoa vai tappiota. Taseen puolella näkyvät yrityksesi varallisuus, velat ja oma pääoma. Siinä on kirjanpidon lakisääteinen raportointi yksinkertaistettuna. Tuloslaskelman ja taseen kertomat tiedot ovat yrittäjälle todella tärkeitä sitä en kiistä, mutta tavoitteellisen ja tarkoituksenmukaisen liiketoiminnan kannalta talousraportoinnin tulisi tarjota kohdistetumpaa tietoa. Haastankin pohtimaan tukeeko nykyinen talousraportointisi riittävästi päätöksentekoasi?

Raportointi ei ole yksinkertainen asia, mutta se ei myöskään ole tähtitiedettä. Valveutunut yrittäjä käyttää riittävästi aikaa oman talousraportointinsa kehittämiseen ja osaa välttää siten raportointiin liittyvät haasteet. Tässä muutama esimerkki yleisimmistä haasteista.

Haaste 1. Raportti ei vastaa yrityksen tarpeita

Talousraportointi on siis paljon muutakin kuin tuloslaskelma ja tase. On kuitenkin haasteellista tietää mitä raportteja oikeasti tarvitsee tai mitkä raportit ovat hyödyksi juuri omalle liiketoiminnalle. Yrittäjä ei ole välttämättä taloushallinnon asiantuntija, eikä hänen tarvitse sitä ollakaan.  Onneksi voi hyödyntää asiantuntijoiden ammattitaitoa. Jos haet raportointiin ulkopuolista apua varmista, että kanssasi keskustellaan ainakin seuraavista asioista: Mihin tarkoitukseen raporttia tarvitaan? Kuka raporttia lukee? Kuka raporttia tulkitsee? Näiden tietojen mukaan raportointia on mahdollista räätälöidä tarpeisiisi sopivaksi.

Haaste 2. Raportin tieto ei ole ajantasalla

Aineiston, jonka perusteella tuotettava raportti tehdään, on oltava ajantasaista. Nykyaikainen digitaalinen taloushallinto tarjoaa reaaliaikaista tietoa ja antaa näin paremmat edellytykset nopeampaan sykliin raportoinnissa verrattuna perinteiseen kirjanpitoon. Kuukauden takaisia tietoja esittelevä raportti ei tarjoa enää välttämättä liiketoimintasi ennakoitavuuden kannalta relevanttia tietoa. Älä tyydy johtamaan yritystäsi peräpeilistä kun voit vaikuttaa sen tulevaisuuteen hyödyntämällä uusinta tietoa. Varmista myös, että kirjanpidostasi löytyy oleelliset jaksotukset, jotta se antaa oikean kuvan todellisesta taloudellisesta tilanteestasi.

Haaste 3. Raportti ei ole vertailukelpoinen eikä selkeä

Uuden tuotetun tiedon tulee olla vertailukelpoista aikaisemmin tuotetun tiedon kanssa. Liiketoiminnassa tapahtuu usein muutoksia. Raportin luettavuuden ja ymmärrettävyyden kannalta on tärkeää, että tapahtuneet muutokset on esitetty oikein. Raportin täytyy olla selkeä lukijalleen. Huonosti muotoiltu raportti lisää väärinymmärryksen riskiä.

Haaste 4. Raportin tuottamaa tietoa ei hyödynnetä oikein

Raportoinnin avulla analysoidaan mennyttä ja nykypäivää sekä ennakoidaan tulevaa. Sen on tarjottava tietoa, jonka avulla voidaan reagoida tilanteisiin riittävän nopeasti. Raportin tuoma tieto on relevanttia silloin, kun sitä pystytään käyttämään päätöksentekoprosessissa ja se johtaa toimenpiteisiin.

Suurimmat haasteet talousraportoinnissa liittyvät siis yleensä siihen ettei oman yrityksen tarpeita hahmoteta raportoinnin suhteen oikein tai etteivät käytettävissä olevien raporttien tiedot tue päätöksentekoa. Tulevaisuuden taloushallinnon tulisi tukea liiketoimintasi kehittymistä ja omaisuutesi arvon kasvattamista: tarjota reaaliaikaista tietoa ja tulkintaa, joka auttaa johtamaan yritystäsi oikeaan suuntaan. Varmista, että hyödynnät taloudellista tietoa oikein toiminnan eri vaiheissa ja tutustu yrityksen arvon kasvattamisen oppaaseemme:

Lataa yrityksen arvon kasvattamisen opas

Minna Salmijärvi työskentelee TietoAkselissa palvelupäällikkönä.