Talouden ja johtamisen akselilla

Näkemyksiä ja kokemuksia taloudesta, verotuksesta sekä johtamisesta

Palaa blogiin

Budjetointi on jatkuvaa oppimista

Budjetointi on jatkuvaa oppimista

”Kukaan ei ole seppä syntyessään” – sanoo vanha suomalainen sananlasku ja sama viisaus pätee budjetointiin. Budjetointi ja liiketoiminnan ennustaminen ovat tänä päivänä jokaisen yrittäjän perustaitoja ja niiden merkitys on kasvanut viime vuosina. Moni toimiala on käynyt viime vuosina läpi suurta murrosta, mikä on pakottanut yritykset ennakoimaan tulevaa entistä tehokkaammin.

 

Yrittäjän näppituntuma on korvaamaton

Usein yrittäjän oma näppituntuma on todella hyvä keino ohjata yritystä oikeaan suuntaan, eikä sen merkitys ole ainakaan pienentynyt. Tätä yrittäjän intuitiota ei kuitenkaan kannata jättää yrittäjän korvien väliin, vaan se on syytä valjastaa hyötykäyttöön hyvin suunnitellun budjetointiprosessin muodossa.

Ensimmäisten budjettien ja ennusteiden laatiminen saattaa tuntua työläältä ja niiden tarjoama hyötykin saattaa epäilyttää. Omien budjetointitaitojen kehittyessä tulet kuitenkin huomaamaan, että nähty vaiva pienenee kerta kerralta ja lopputuloksena hahmotat tulevaisuuden entistä tarkemmin.

Esimerkiksi kassavirran ennustaminen on monelle yrittäjälle ja johtajalle haaste, johon toimiva budjetointiprosessi antaa hyvät työkalut.

Ennustamisen on oltava jatkuvaa

Kerran vuodessa laadittu vuosibudjetti ei yleensä riitä päätöksenteon työkaluksi varsinkaan kasvavissa yrityksissä. Budjettikauden aikana budjettia on seurattava aktiivisesti ja sitä on tarkennettava ennusteiden muodossa tarpeen tullen.

Budjetointiprosessi muodostuu tyypillisesti kolmesta vaiheesta, joista jokainen oikein toteutettuna tukee päätöksentekoa.

  1. Vuosibudjetti: Laaditaan useimmiten tilikaudelle kerrallaan. Valmis budjetti hyväksytään, eikä sitä päivitetä budjettikauden aikana.
  2. Budjettiseuranta: Osa budjetoinnin hyödyistä jää saavuttamatta, ellei sitä seurata aktiivisesti. Vertaa toteumalukuja budjettiin ja tulkitse syitä mahdollisten poikkeamien taustalla. Lukujen tulkinnassa kannattaa käyttää apuna esimeriksi tilitoimiston tarjoamaa asiantuntijaa.
  3. Ennustaminen: Ennusteet ovat budjettikauden sisällä laadittuja, päivitettyjä versioita, budjetista. Ennusteita voidaan laatia esimerkiksi kuukausittain, kvartaaleittain tai aina tarpeen tulleen liiketoiminnan tarpeista riippuen. On myös hyvin tavallista, että ennusteita laaditaan karkeammalla tasolla kuin budjetteja, koska jatkuvassa ennustamisessa prosessin keveys on äärimmäisen tärkeää.

Oppimisen paikka

Oman budjetointitavan omaksuminen vie hetken, aivan kuten mikä tahansa uusi taito. Budjetointiprosessi hioutuu ajan kanssa omaan uomaansa ja samalla opit uusia asioita omasta liiketoiminnastasi. Itse asiassa tämä on koko kupletin juoni: Opettelemalla budjetoimaan, opit ymmärtämään omaa liiketoimintaasi aivan uudella tavalla.

Toimivan budjetointiprosessin avulla opit ymmärtämään syy-seuraussuhteita ja pystyt helposti mittaamaan suoriutumistasi konkreettisessa muodossa, eli euroina. Kuten sanottu, yrittäjän näppituntuma omasta liiketoiminnasta on korvaamaton, mutta pelkästään siihen luottaminen voi olla uhkarohkeaa kun maailma ympärillä muuttuu niin hurjaa vauhtia.

Vältä manuaaliset työvaiheet tehokkailla työkaluilla

Budjetointi, budjettiseuranta ja ennustaminen mielletään monissa yrityksissä työlääksi prosessiksi, mutta sitä sen ei tänä päivänä tarvitse olla. Monille kokeneille budjetoijille on tullut yllätyksenä, että haastavimmatkin budjetoinnin tarpeet voidaan ratkaista helposti käyttöönotettavalla selainkäyttöisellä budjetointi- ja raportointiohjelmistolla.

Ohjelmisto voidaan synkronoida toimimaan sähköisten taloushallinnon ratkaisujen, kuten Procountorin kanssa, jolloin tieto siirtyy järjestelmien välillä täysin automaattisesti ilman käyttäjältä vaadittuja toimenpiteitä. Manuaalisten työvaiheiden poisjäänti vähentää virheiden määrää ja mahdollistaa ajankäyttämisen budjetin läpikäyntiin ja liiketoiminnan ennakointiin.

Jari-Pekka Hyyppä on budjetointi- ja raportointiohjelmisto Finazillan myyntijohtaja ja yrittäjä. Finazilla tarjoaa ratkaisun kaikkiin budjetointiprosessin vaiheisiin aina vuosibudjetoinnista, budjettiseurantaan ja jatkuvaan ennustamiseen.