Talouden ja johtamisen akselilla

Näkemyksiä ja kokemuksia taloudesta, verotuksesta sekä johtamisesta

Palaa blogiin

Milloin yrityksen on järkevää hyödyntää ulkoistettua controlleria?

Milloin yrityksen on järkevää hyödyntää ulkoistettua controlleria

Kirjoitin aiemmassa blogikirjoituksessani siitä miten controller voi auttaa yritystä. Uskon vahvasti siihen, että liiketoimintaa hyvin tuntevalla, johtoa sparraavalla controllerilla on parhaimmillaan paljon annettavaa yrityksen menestymiseen. Tässä kirjoituksessa pureudun tarkemmin siihen miten yrityksen taloudelliseen johtamiseen tarvittavaa osaamista ja resursseja voidaan järjestää tehokkaasti. Milloin ratkaisua kannattaa hakea oman organisaation ulkopuolelta? Mitä hyviä tai huonoja puolia palvelun ulkoistamisella voi olla?

Controller-resurssin ulkoistaminen on hyvä vaihtoehto silloin, kun yrityksen liiketoiminta kohtaa muutoksen. Tyypillisiä asiakkaillamme havaittuja esimerkkejä muutostilanteista ovat uusi suurempi vaihde yrityksen kasvun hakemisessa, tarve sopeuttaa toimintaa tai kustannustehokkuuden parantaminen. Kun yritys kohtaa muutoksen, on todennäköistä, ettei uuteen tilanteeseen vaadittavaa osaamista ole saatavilla aikaisemmin käytettävissä olleilla resursseilla. Muutostilanteessa yritys astuu epämukavuusalueelleen, jolloin moni asia on uusi ja tuntematon.

Controller-palveluja tarjoavan yhteistyökumppanin osaaminen ja ohjelmistot ovat aina ajantasalla.

Controllerin tehtävänä on toimia johdon tukihenkilönä, joka pystyy seulomaan taloustiedosta merkityksellisiä asioita ja näin tukemaan johtoa päätöksenteossa. Tarvitaan siis oikeaa ja oikea-aikaista tietoa sekä taitoa tuoda tieto ymmärrettävästi johdon hyödynnettäväksi. Controller-palveluja tarjoavan yhteistyökumppanin on oltava ajan tasalla, ja koulutettava henkilöstöään jatkuvasti. Taloushallintoalalla teknologia kehittyy huimaa vauhtia. Laadukkaalla yhteistyökumppanilla on käytössään alan parhaimmat ja monipuolisimmat ohjelmistot palvelemassa controllerin työtä. Ulkoistettu controller pystyy tarjoamaan tuoreinta tietoa ja auttamaan asiakasta ymmärtämään tuotetun tiedon arvon ja merkityksen omalle yritystoiminnalle.

Ulkoistettu controller mukautuu yrityksesi tarpeisiin. Jokaisen yrityksen tarpeet ja toiveet ovat erilaisia.

Mitä muita syitä controller-palvelun ulkoistamiselle sitten voisi olla? Välillä on hyvä saada näkemystä yrityksen asioihin myös yrityksen ulkopuolelta. Controller-palveluja tarjoavalla yhteistyökumppanilla on useita asiakasyrityksiä ja siten paljon näkemyksiä ja kokemuksia erilaisista toimintatavoista. Jokaisen yrityksen tarpeet ja toiveet ovat erilaisia. Tästä syystä jokaiselle yritykselle räätälöidään tarpeisiin soveltuva palvelupaketti soveltaen kokemuksen kautta karttunutta osaamista.

Valitse kumppani joka voi kehittyä kanssasi.

Ulkoistamisessa on siis etunsa, mutta mikä siinä voi mennä pieleen? Riskit liittyvät lähinnä yhteistyökumppanisuhteeseen sekä oman liiketoiminnan tuleviin muutoksiin. Jo sopimusvaiheessa on hyvä varautua mahdollisiin muutoksiin, kasvuun ja sitä kautta tulevaisuudessa ilmeneviin uusiin palvelutarpeisiin. Kannattaa siis yksinkertaisesti valita kumppanikseen sellainen taho, joka pystyy kehittymään kanssasi. Luottamus on tärkeä tekijä, ja yhteistyösuhteessa kummankin osapuolen on oltava sen arvoinen.

Kirjoitimme oppaan siitä miten liiketoiminnan arvoa voi kasvattaa. Voit tutustua oppaaseen alta:

Lataa yrityksen arvon kasvattamisen opas

Minna Salmijärvi työskentelee TietoAkselissa taloushallinnon asiantuntijatehtävissä.