Talouden ja johtamisen akselilla

Näkemyksiä ja kokemuksia taloudesta, verotuksesta sekä johtamisesta

Palaa blogiin

Tehokkuutta, kustannussäästöjä ja parempaa tulosta

Otsikon tavoitteita haluaa varmasti jokainen yritys ja yrittäjä. Ja miksipä ei haluaisi. Lean-filosofian mukaisesti hukkaa ja hukkatyötä halutaan vähentää ja kun turha tekeminen vähenee, resurssit saadaan oikeaan työhön. Tämä parantaa tehokkuutta. Kustannussäästöjä saavutetaan, kun esimerkiksi ostot tehdään oikea-aikaisesti, eikä varastossa makaa turhaa tavaraa.

Parempi tulos tulee mahdolliseksi, kun edellä mainitut asiat toteutuvat. Teoriassa yksinkertaista ja loogista, helppo tiivistää muutamaan lauseeseen.

Reaalimaailmassa asiat ovatkin sitten monimutkaisempia. Moni yritys elää erittäin kilpaillussa toimialassa, katteet pienenevät, toimitusajat kiristetään minimiin ja laatuvaatimukset kiristyvät. Nämä realiteetit asettavat toiminnalle vaatimuksia, joiden toteutuminen edellyttää suunnitelmallisuutta, tarkkaa seurantaa ja raportointia.

Reaaliaikainen tieto on kaiken a ja o

Yrityksen toimintojen kehittäminen on käytännössä mahdotonta ilman oikeaa ja reaaliaikaista tietoa ja tunnuslukuja yrityksen tilanteesta. Mieleeni tulee vuosien takaa keskustelu erään pk-yrityksen toimitusjohtajan kanssa. Hänen näkemyksensä yrityksen talouden seurannasta ja suunnittelusta oli suurin piirtein seuraava:

”…jos ollaan plussalla syyskuussa, tulee hyvä vuosi. Jos lokakuussa, tulee kohtuullinen vuosi. Jos ollaan plussalla vasta marraskuussa, keskitytään ensi vuoteen.”

Kyseinen yritys teki vuodesta toiseen vajaan miljoonan liikevaihtoa ja nollatulosta. Tätä kirjoittaessa tarkistin nykytilanteen – yritys on viime vuosinakin tehnyt noin miljoonan liikevaihtoa ja nollatulosta… On luonnollista, että kaikki eivät halua kasvaa, mutta yritystoiminnan tavoite on kuitenkin tehdä tulosta.

Laaja, kokonaisvaltainen toiminnanohjausjärjestelmä antaa hyvän perustan yrityksen seurannalle. Laajasti ja oikein käytettynä toiminnanohjausjärjestelmästä saadaan laajasti dataa yritystoiminnan seuraamisen ja analysoinnin perustaksi.

Pelkkä data ei kuitenkaan riitä, mikäli sitä ei hyödynnetä tai osata tulkita oikein. Tässä kohtaa tulee kuvaan nykypäivän yritysmaailman ehkäpä tärkein kokonaisuus; osaavat ja asiantuntevat kumppanit.

Hyviin kumppanuuksiin kannattaa satsata

Kukaan ei voi olla paras kaikessa, tästä syystä toimintoja kannattaa ulkoistaa. Kumppanit, joille toimintoja ulkoistetaan, ovat yleensä keskittyneet omaan alaansa. Keskittyminen antaa tyypillisesti paremman ja syvällisemmän osaamisen esimerkiksi taloushallintoon tai tietojärjestelmiin liittyen. Kun yrityksellä on kumppanuuksien kautta käytössä paras syväosaaminen, heillä on käytössään myös parhaat edellytykset oman toimintansa kehittämiseen. Esimerkiksi osaava taloushallinnon kumppani ei pelkästään hoida kirjanpitoa vaan pystyy tarjoamaan omille asiakasyrityksilleen oikeaa taloushallinnon konsultointia. Tämä osaaminen, yhdistettynä reaaliaikaiseen tietoon liiketoiminnan tilanteesta antaa yrittäjälle erinomaiset edellytykset päätöksentekoon.

Hyvän esimerkin toimivasta kokonaisuudesta ja hyvistä kumppanuuksista voi lukea vaikkapa R-taso Oy:n asiakastarinasta. Oikea ja reaaliaikainen tieto, toimivat järjestelmät ja osaavat kumppanit ovat avain menestykseen. Silloin yritys voi keskittyä olennaiseen, eli omaan liiketoimintaansa ja sen kehittämiseen – parantamaan tehokkuutta, hakemaan kustannussäästöjä ja aloittamaan matkan kohti parempaa tulosta.

 

Kirjoittaja Jakke Vyyryläinen on Lemonsoft Oy:n myyntijohtaja. Hän on toiminut toiminnanohjausjärjestelmien sekä yritysten liiketoiminnan ja prosessien kehittämisen parissa 20 vuotta. Lemonsoft on kotimainen ohjelmistokonserni, jonka toiminnanohjauksen ja verkkokaupan ratkaisuja käyttää jo yli 6000 yritystä ja 50 000 käyttäjää. Lemonsoft on TietoAkselin virallinen yhteistyökumppani.