Talouden ja johtamisen akselilla

Näkemyksiä ja kokemuksia taloudesta, verotuksesta sekä johtamisesta

Palaa blogiin

Miten sähköinen taloushallinto auttaa kasvattamaan yrityksesi arvoa?

Miten sähköinen taloushallinto auttaa kasvattamaan yrityksesi arvoa

Taloushallinnon sähköistäminen on kokonaisuus, jossa tekniikka ei ole itse tarkoitus vaan työväline tehokkaampaan johtamiseen.

Ei voi johtaa ellei mittaa

Yrityksen johdon tärkeä tehtävä on edistää yrityksen arvon kehittymistä. Yrityksen taloudellista menestymistä voidaan mitata monella tavalla. Perinteiset tavat kuten kannattavuuden tai oman pääoman kehittymisen mittaaminen eivät välttämättä anna riittävää kokonaiskuvaa pitkällä tähtäimellä.

– Olemme tulleet TietoAkselissa siihen tulokseen, että kokonaisvaltaisin tapa mitata yrityksen menestymistä on katsoa mikä yrityksen myyntihinta olisi kullakin hetkellä. Kun hinta exit-tilanteessa on selvillä, voidaan pohtia millä toimenpiteillä hintaan voidaan vaikuttaa suotuisasti, kertoo TietoAkselin asiakkuusjohtaja Antti Liimatainen.

Sähköinen taloushallinto avain tiedolla johtamiseen

Yrityksen tulosta on sähköisessä maailmassa mahdollista seurata, kehittää ja ennakoida huomattavasti tehokkaammin kuin seuraamalla esimerkiksi kuukausittaisia välitilinpäätöksiä ja kannattavuutta.

Voidaan seurata myös pääoman tuottoa, tehtyjä investointeja ja vaikkapa taseen tai ostovelkojen kehittymistä. Lisäksi voidaan ajoissa kiinnittää huomiota pullonkauloihin ja vaikuttaa seurantakohteisiin joiden avulla yrityksen arvo kasvaa.

– Sähköisen taloushallinnon avulla pystytään hyvin nopeasti reagoimaan tiettyyn tilanteeseen. Esimerkiksi nähdään heti jos kassavirta ei ole riittävää ja päästään tekemään tarvittavia toimenpiteitä kuten lähettämään maksumuistutuksia, toteaa Procountorin asiakkuuspäällikkö Timo Väistö.

– Ohjelmistoon tehty budjetti ja sen vertaileminen reaaliaikaiseen tuloslaskelmaan auttaa tekemään johtamisesta tavoitteellista. Tavoitteita voidaan hakea esimerkiksi vertailemalla lukuja kilpailijoiden tuloslaskelmiin. Sen perusteella voidaan tehdä budjettia sen sijaan, että laitettaisiin vain +10 % edellisen vuoden lukuihin, Liimatainen jatkaa.