Talouden ja johtamisen akselilla

Näkemyksiä ja kokemuksia taloudesta, verotuksesta sekä johtamisesta

Palaa blogiin

Benchmarking – oppiminen muiden menestyksestä

Benchmarking - oppiminen muiden menestyksestä

Jokainen yritys keskittyy ensisijaisesti omaan tekemiseensä ja pääsemään kohti asettamiaan päämääriä. Yrityksen on kuitenkin tarkoituksenmukaista haastaa itsensä säännöllisesti tekemisen laadun ja tavoitteiden suhteen. Käytäntö on osoittanut, että yrityksen omistajien ja johdon on toisinaan hankalaa ottaa kantaa objektiivisesti puolueettomalla tasolla liiketoiminnan suorituskykyyn liittyviin kysymyksiin.

Benchmarking – Kilpailijat kirittäjäksi

Yritykset toistavat samoja prosessejaan päivästä ja vuodesta toiseen. Ei ole ihme, jos metsän erottuminen puilta alkaa olla vaikeaa. Sumusta on mahdollista päästä ulos kääntämällä katseet yrityksen kilpailijoihin. Näin voidaan päästä kiinni tietoon, missä yrityksessä todella ollaan menossa.

Tyypillisesti taloudellista menestystä arvioidaan tilinpäätösanalyysin keinoin. Päättynyttä tilikautta verrataan aiempiin tilikausiin analysoiden kehityksen suuntaa. Tilinpäätösanalyysin avulla saatu tieto on tärkeää ja oleellista, mutta konkreettisemman hyödyn saamiseksi lukuja kannattaa asettaa oikeaan tarkastelumittakaavaan. Mittakaava löytyy, kun lukuja verrataan esimerkiksi samalla liiketoiminta-alueella toimivien yritysten tunnuslukuihin. Tätä kutsutaan benchmarkingiksi.

Benchmarking voidaan aloittaa tutustumalla kilpailijoiden avainlukuihin. Vaikkapa Asiakastiedon tuottaman vertailutiedon avulla. Vertailu on jo sinänsä mielenkiintoista, mutta samalla varsin hyödyllistä, kun omaa suoritustasoa suhteutetaan alan parhaiden toimijoiden vastaaviin lukuihin.

Vertailun kohteeksi voidaan valita esimerkiksi henkilöstökulut, ostot tai liiketoiminnan muut kulut suhteessa liikevaihtoon. Analysoidaan tuloksia, missä määrin ne poikkeavat oman yrityksesi vastaavista tiedoista?

Jos esimerkiksi yrityksen tuloslaskelmasta löytyvät liiketoiminnan muut kulut ovat huomattavasti kilpailijoita suurempia, on todennäköisesti löytynyt omassa toiminnassa kehityskohde. Näille kehittämiskohteille on asetettava vertailutiedon avulla tavoitetasot ja pyrittävä saavuttamaan ne.

Mittareiden on oltava riittävän selkeitä, ei riitä että pyritään vain ”vähentämään kuluja”. Kehittämiskohteita on myös seurattava riittävän säännöllisesti. Mittareita asetettaessa on otettava huomioon esimerkiksi yrityksen elinkaaren vaihe ja kasvuvauhti. Osaava johto pystyy näkemään myös numeroiden taakse, jos siellä on jotain poikkeavaa. Tällöin mittaria on mahdollista ”oikaista”, jotta vertailtavuus säilyy.

Oman tilitoimiston kanssa voi pohtia, millainen raportointi tavoitetta käytännössä parhaiten palvelee. Monet toimijat tarjoavat controller- ja talouspäällikköpalveluita, joihin voidaan sisällyttää yrityksen toimialan vertailulukujen keräämistä ja analysoimista tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tutustu yrityspäättäjille laatimaamme oppaaseen yrityksen arvon kasvattamisesta. Käytännönläheinen johtamismallimme auttaa yrityksesi arvon kasvattamisessa johdonmukaisesti ja tavoitteellisesti. Voit ladata oppaan alta:

Lataa yrityksen arvon kasvattamisen opas

 

Blogin on kirjoittanut KTM Antti Liimatainen.