Talouden ja johtamisen akselilla

Näkemyksiä ja kokemuksia taloudesta, verotuksesta sekä johtamisesta

Palaa blogiin

ALUSTATALOUS ON TÄÄLLÄ – tunnetko verotuskäytännöt?

Alustataloudella tarkoitetaan tilannetta, jossa asiakas tilaa tavaraa tai palveluita digitaalisen alustan kautta. Samaa asiaa tarkoitetaan jakamistaloudella, missä hyödykkeitä ei tarvitse omistaa, vaan esim. autoja voidaan hankkia yhteiskäyttöön.

Myös palveluja voidaan nykyisin välittää netin kautta siten, että sopimus tehdään palvelun ostajan ja tarjoajan välillä, ja alustan rooli on yhdistää nämä tahot toisiinsa.

Alustatalouteen liittyy monia verotuksellisia kysymyksiä, joista kannattaa olla tietoinen välttyäkseen ikäviltä yllätyksiltä.

Alustataloudessa palvelusopimuksella on väliä

Kun työn tekemisen muodot muuttuvat, rajanveto yrittäjyyden ja työsuhteen välillä saattaa hämärtyä. Mediassa on nostettu esille mm. ruokalähettien asema itsensä työllistäjänä: ovatko lähetit työntekijöitä vai yrittäjiä? Suomessa ei asiasta ole vielä oikeuskäytäntöä.

Helsingin Sanomien (11.9) mukaan Kalifornian senaatissa hyväksyttiin juuri laki, jonka mukaan yrityksen pitää tietyissä tilanteissa kohdella alihankkijoita työntekijöinä. Päätös saattaa linjata oikeuskäytäntöä myöhemmin myös Euroopassa.

Alustatyötä tehdään nykyisin mm. siivouksessa ja hoivatyössä, mutta sitä voidaan tehdä yhtä lailla korkeaa ammattitaitoa vaativissa keikkatöissä. Tällöin tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, ostetaanko palvelu suoraan sopimuskumppanilta vai onko alusta vain palvelujen välittäjä, jolloin palvelun tuottaa kolmas osapuoli.

Välityspalvelu poikkeaa merkittävästi työvoimanvuokrauksesta siinä, että työvoimaa vuokrattaessa vuokrausyritys toimii työnantajana, ja vastaa siten työnantajavelvoitteista. Välittäjä ei vastaa, vaan ainoastaan välittää palvelun tilaajalle ja maksun palvelun suorittajalle ottaen oman palkkionsa siitä välistä.

Kaikesta ei voi sopia – mitä laki velvoittaa?

Sopimuksella on tärkeä merkitys, kun sovitaan alustatyöhön liittyvistä vastuista. On kuitenkin otettava huomioon, että kaikista velvoitteista ei voida sopia. Esimerkiksi verotukseen ja sosiaaliturvaan liittyvät vastuut ovat sen luonteisia, ettei vastuuta voida siirtää sopimuksella osapuolia juridisesti sitovasti. Sopimusehto, jonka mukaan ostaja/myyjä vastaa kaikista veroista on oikeudellisesti pätemätön, jos vastuiden kohdistuminen määritellään toisin lain perusteella.

Vaikka tarkoituksena ei olisi solmia työsuhdetta palvelun tuottajaan, verotuksessa voidaan sopimussuhde kuitenkin tulkita työsuhteeksi, jos työtä tehdään työsuhteen kaltaisissa olosuhteissa.

Mitä tietoja pitää ilmoittaa verottajalle?

Oman haasteensa asiaan luo tulorekisteri, johon maksajan on ilmoitettava suoritukset viiden päivän sisällä maksusta. On tilanteita, joissa ennakonpidätystä ei tarvitse toimittaa, mutta tulorekisteri-ilmoitus tulee silti antaa. Myös kustannusten korvauksista, kuten kilometrikorvauksista, tulorekisterin ilmoitus on tehtävä.

Jos palvelu ostetaan ennakkoperintärekisteriin merkityltä yritykseltä, tulorekisteri-ilmoitusta ei tarvita. Mutta jos palvelu ostetaan keikkatyötä tekevältä henkilöltä, joka ei kuulu ennakkoperintärekisteriin, palkkiota tulee käsitellä työkorvauksena, josta toimitetaan ennakonpidätys. Sopimuksen luonteesta riippuen saattavat myös sosiaalikustannukset tulla ostajan maksettavaksi.

Ennakkoperintärekisteri vähentää huolia

Nyrkkisääntönä on hyvä muistaa, että tilattaessa palveluja digitaalisen alustan kautta, olivatpa ne sitten hoiva- siivous-, käännös- koodaus- tai mainospalveluja, tulee sopimus tarkistaa huolellisesti.

Mikäli alustan sopimusehdoissa vakuutetaan, että kaikki sen väittämät palveluntarjoajat ovat ennakkoperintärekisteriin merkittyjä yrityksiä, palvelun ostajalla on yksi huoli vähemmän!

Digitaalisen ympäristön verokäytännöissä voi olla haastavaa pysyä mukana. Veroasiantuntijamme auttavat mielellään sekä alustojen ylläpitäjiä että palveluiden ostajia huomioimaan ja ennakoimaan alustatalouteen liittyviä verotuksellisia kysymyksiä. On kaikkien etu etteivät nerokkaat ideat vesittyisi verotuksen tai sosiaaliturvan lainsäädännön tuntemuksen puutteesta. Ota rohkeasti yhteyttä!

 

Kirjoittaja Kirsti Yli-Halla työskentelee TietoAkseli Yhtiöiden asiantuntijatiimissä veroasiantuntijana