Uutiset

Palaa uutisiin

Uusia PHT- ja KLT-tutkinnon suorittaneita TietoAkselilaisia

Taloushallinnon asiantuntija Jenni Miettinen Mikkelistä sekä taloushallinnon asiantuntija Eva Front Tampereelta ovat suorittaneet KLT-tutkinnon hyväksytysti läpi.

KLT-tutkinto on arvostettu laskenta-alan ammattilaisten asiantuntijatutkinto. Tutkinnon suorittanut henkilö voi käyttää nimensä yhteydessä nimitystä KLT-kirjanpitäjä tai lyhennettä KLT.

HR-palveluiden asiantuntija Marjut Kujala Jyväskylästä sekä taloushallinnon asiantuntija Satu K. Manninen Mikkelistä ovat puolestaan suorittaneet PHT-koulutusohjelman ja siihen sisältyneen tentin hyväksytysti läpi.

PHT, Palkkahallinto tilitoimistossa -koulutusohjelma on tarkoitettu tilitoimistoissa työskenteleville palkanlaskijoille ja palkkoja laskeville kirjanpitäjille, joilla on jo työkokemusta palkanlaskennasta. Tentin läpäisy antaa oikeuden käyttää nimen yhteydessä PHT-nimikettä.

Näin ollen TietoAkselilla työskentelee jo yli 10 PHT-tutkinnon ja yli 20 KLT-tutkinnon suorittanutta asiantuntijaa. Suuret onnittelut uusille osaajillemme!