Uutiset

Palaa uutisiin

TietoAkseli vahvistaa organisaatiotaan strategian mukaisilla nimityksillä 

Vahvistamme organisaatiomme johtamista ja kehittämistoimintaa uusilla nimityksillä.  

– Uudet nimitykset ovat osa määrätietoista strategiatyötämme. Niiden avulla haluamme luoda kestävää pohjaa kannattavalle kasvulle sekä kehittää asiakaskokemustamme entistä paremmaksi. Olemme myös siirtyneet alueellisesta johtamismallista keskitetympään ratkaisuun, jossa yksi johtoryhmä ja liiketoiminta-alueiden johtajat tiimiensä kanssa tekevät yhdessä työtä asiakkaiden hyväksi toimipaikasta riippumatta, kertoo TietoAkselin toimitusjohtaja Samuel Akselin.  

Uudet nimitykset 16.11.2020 alkaen:

KTM Tero Anttila on nimitetty TietoAkseli Groupin operatiiviseksi johtajaksi.  

Operatiivinen johtaja vastaa TietoAkseli Group -konsernin liiketoimintojen, palveluiden ja toimintatapojen kehittämisestä strategian mukaisesti. Hän toimii myös toimitusjohtajan sijaisena.  Tero on toiminut aiemmin TietoAkselin taloushallintoliiketoiminnan operatiivisena johtajana ja sitä ennen teknisenä johtajana.

PHT Mirjami Tervo on nimitetty TietoAkselin palkkahallintopalveluiden liiketoimintajohtajaksi ja KTM, KLT Sanna Vähäkömi taloushallintopalveluiden liiketoimintajohtajaksi. 

Liiketoimintajohtajat vastaavat oman liiketoiminta-alueensa strategian toimeenpanosta sekä päivittäisestä johtamisesta, toiminnan laadusta, kannattavuudesta, asiakastyytyväisyydestä ja prosessien kehittämisestä. He ovat myös johtoryhmän jäseniä. Mirjami ja Sanna ovat molemmat toimineet TietoAkselissa johtotehtävissä myös aiemmin, viimeisimpänä palvelujohtajan roolissa.  

Jenna Tallberg on nimitetty TietoAkselin asiakaskokemuspäälliköksi.  

Asiakaskokemuspäällikön tehtävä on organisaatiossamme uusi. Asiakaskokemuspäällikön tehtävänä on kehittää asiakaskokemusta yhteistyössä koko henkilöstömme kanssa strategiamme mukaisesti. Jenna on aiemmin työskennellyt TietoAkselissa palvelupäällikkönä ja projektipäällikkönä.

DI Ilkka Kemppilä on nimitetty TietoAkselin projektijohtajaksi.  

Projektijohtajan tehtävä on organisaatiossamme uusi. Projektijohtajan tehtävänä on strategisten kehityshankkeiden johtaminen, projektisalkun hallinta ja prosessiorganisaation kehitys.  Ilkka on työskennellyt aiemmin TietoAkselin Pirkanmaan aluejohtajana sekä taloushallinnon ja myynnin asiantuntijatehtävissä.

KTM Veera Viippola on nimitetty TietoAkselin kehityspäälliköksi.  

Kehityspäällikön tehtävä on organisaatiossamme uusi. Kehityspäällikön tehtävänä on huolehtia, että organisaation operatiivista toimintaa, tietojärjestelmien käyttöä ja prosesseja kehitetään lainsäädännön, muuttuvan toimintaympäristön ja kasvustrategian vaatimusten mukaisesti. Veera on työskennellyt aiemmin TietoAkselissa palvelupäällikkönä.

 

Lisätietoja:

Samuel Akselin
toimitusjohtaja
010 3472 874
samuel.akselin@tietoakseli.fi

 

TietoAkseli Group 

TietoAkseli Group tarjoaa asiakkailleen taloushallinnon, taloudellisen neuvonannon, tilintarkastuksen sekä yritysjärjestelyjen keskitettyä osaamista. Konserniin kuuluvat taloushallinnon asiantuntijayritys UHY TietoAkseli, yritysjärjestelyiden neuvonantaja Vinanssi Corporate Finance sekä tilintarkastuspalveluihin erikoistunut UHY ValueMiners.

TietoAkseli Group on suomalainen perheyritys ja Perheyritysten liiton jäsen sekä osa kansainvälistä UHY-yritysketjua. UHY:n itsenäiset jäsentoimistot tarjoavat johdon konsultoinnin ja taloushallinnon asiantuntijapalveluja lähes 100 maassa.

TietoAkseli Groupin toimipisteet sijaitsevat Jyväskylässä, Helsingissä, Tampereella, Oulussa, Mikkelissä, Pieksämäellä ja Ikaalisissa. Konsernin liikevaihto viime vuonna oli noin 9,5 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä noin 140.