Talouden ja johtamisen akselilla

Näkemyksiä ja kokemuksia taloudesta, verotuksesta sekä johtamisesta

Palaa blogiin

Mitkä ovat ostajan intressit yrityskaupassa? Tule mukaan rakentamaan sujuvampaa yrityskauppakulttuuria!

Yrityskauppa Vinanssi

Olemme havainneet, että yritysten omistajilla on runsaasti pelkoja ja uskomuksia liittyen yrityksen myyntiin (exit). Käytäntö on osoittanut, että kyseiset myytit ovat myös yrityskaupan onnistumisen näkökulmasta kohtalokkaita ja estävät usein kaupan onnistumisen. Myyjän käyttäytymisellä ja asenteilla on vaikutus yrityksen ostajaan.

Ostajan näkökulman esiintuonti yrityskauppoihin liittyen on jäänyt julkisessa keskustelussa myyjien motiivien ja näkökulmien varjoon. Näkemyksemme mukaan objektiivinen tiedonjako ja avoimen keskustelun herättäminen aiheesta on kansantaloudellisessa mittakaavassa merkityksellistä. Siksi haluamme nyt tutkia aihetta tarkemmin ja nostaa esiin ostajien näkemyksiä.

Alta löytyvästä linkistä pääset vastaamaan kyselyyn, jossa kartoitetaan yritysostajien intressejä yrityskaupassa. Kyselyyn vastaaminen vie pari minuuttia ja vastausvaihtoehdot on annettu valmiiksi, joten vastaaminen on todella nopeaa ja helppoa.

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää:

  • Miten eri tekijät vaikuttavat yritysarvoon yritysostajan näkökulmasta?
  • Mitkä tekijät ovat tärkeitä yritysostajalle?
  • Mitkä tekijät lisäävät halukkuutta yritysostoon?
  • Mihin yrityksen myyjän tulisi kiinnittää huomiota valmistautuessa yrityskauppaan ja yrityskauppaprosessin aikana?
  • Kuinka ostaminen voitaisiin tehdä mahdollisimman vaivattomaksi myyjän toimesta?

Käy jättämässä vastauksesi tämän linkin takaa:

{{cta(’76718f94-3d57-47d5-85e3-69ce3d9943c9’)}}