Talouden ja johtamisen akselilla

Näkemyksiä ja kokemuksia taloudesta, verotuksesta sekä johtamisesta

Palaa blogiin

Yrittäjäpolvenvaihdos – onnistumisen edellytykset

Kun googlaa miten yrittäjäpolvenvaihdos toteutetaan, yhdeksän kymmenestä linkistä käsittelee verotusta ja erilaisia teknisiä vaihtoehtoisia ratkaisuja. Verotus on valitettavan ohjaava tekijä, koska se määrittää yrittäjäpolvenvaihdoksen hintalapun ja toisaalta raha on helpoiten mitattavissa oleva tekijä. Maksajana on joko luopuja tai jatkaja, riippuen toteutustavasta. Usein tärkein, eli henkisten valmiuksien olemassaolo jää liian vähälle huomiolle, vaikka se on käytännön onnistumisen avaintekijä.

Suunnittelemalla onnistutaan parhaiten

Yrittäjäpolvenvaihdoksen suunnittelu on syytä aloittaa riittävän ajoissa. Usein vaihdos yleistetään tilanteeksi, jossa koko yrityksen omistus siirtyy vanhemmilta lapsille yhdellä kerralla. Usein näissä tilanteissa syyt ovat enemmän käytännön sanelemia, eivätkä niinkään suunnitelmallisesti johdettua vastuun siirtämistä sukupolvelta toiselle. Suunnitelmallinen yrittäjäpolvenvaihdos tapahtuu yleensä vaiheittain. Vaiheiden määrä ja kesto ovat yksilöllisiä yritystoiminnan kokonaisuudesta ja sen omistusrakenteesta riippuen.

Ajoitus – koska on oikea hetki vaihtaa kapulaa?

Luopujan pitää olla valmis vallasta luopumiseen ja jatkajan pitää olla valmis ottamaan vastuu ja jatkamaan toimintaa. Valmiuksien olemassaoloa voi testata seuraavilla kysymyksillä:

Kysymys luopujalle: Oletko valmis luopumaan päivittäisestä päätöksenteosta yrityksessä ja keskittymään olemaan jatkajan päätöksenteon tukena, pyrkimättä päättämään asioista ohi?

Kysymys jatkajalle: Haluatko todella ottaa vastuun päivittäisestä päätöksenteosta? Voitko aidosti tarvittaessa turvautua luopujan neuvoihin, ilman että koet uuden asemasi kyseenalaistettavaksi?

Parempi liian ajoissa kuin liian myöhään on tässäkin kohdin viisautta

Menestyminen edellyttää jatkuvaa kykyä uudistua ja kehittää yhtiön toimintaa. Kenen johdolla tähän on parhaat edellytykset? Väistämättäkin on selvää, että mittariin kertyneiden työtuntien määrällä on vaikutusta intoon uudistua. Halu pitäytyä menneiden hyvien kokemusten pohjalta tutussa ja turvallisessa, toimii joskus tehokkaana jarruna kehitykselle. Olisiko oikeasti niin, että tuoreilla ajatuksilla edellytykset onnistumiselle olisivat paremmat. Mielestäni kyllä, jos jatkajalla on kyky ja halu kehittyä sekä palava tahto onnistua. Omakohtainen kokemukseni perheyrityksessämme toteutetusta yrittäjäpolvenvaihdoksesta ja sen onnistumisesta on vahvistanut tämän näkemyksen.

Toimi niin kuin opetat

Kesäkuun alussa tulee täyteen 2 vuotta siitä, kun luovuin TietoAkseli Groupin toimitusjohtajan tehtävästä ja operatiivisesta johdosta perheyhtiössämme. Samoihin aikoihin oli myös sekä minun, että puolisoni ja yrittäjäkumppanini Sarin 50-vuotissyntymäpäivä. Teimme niin kuin olen opettanut; tehkää yrittäjäpolvenvaihdos ajoissa. Tämän jälkeen on ollut aikaa ajatella.

Olen pohtinut paljon aiempien vuosien hankkeita, missä onnistuimme ja missä emme. Olen erityisesti etsinyt vastauksia kysymyksiin, miksi onnistuimme tai miksi emme onnistuneet. Olisimmeko voineet tai olisiko pitänyt tehdä jotain toisin, että tulos olisi ollut parempi. Kaikki tämä tieto on ollut koko ajan käsissäni, mutta vasta nyt aika on antanut minulle tilaisuuden oivaltaa kaikesta uutta. Olen oppinut paljon.

Olin webinaarissamme kertomassa miten yrittäjäpolvenvaihdos meillä TietoAkselissa toteutettiin ja mitä sen suunnittelussa on tärkeää ottaa huomioon. Voit ladata tallenteen alla olevan linkin kautta.

Lataa webinaaritallenne!