Talouden ja johtamisen akselilla

Näkemyksiä ja kokemuksia taloudesta, verotuksesta sekä johtamisesta

Palaa blogiin

Verotuksen uudet tuulet – mikä muuttuu?

verotuksen uudet tuulet ja mitä muuttuu

Verottaja on tehnyt omaan toimintaansa viime vuosina isoja muutoksia. Näkyvissä on aitoa pyrkimystä byrokratian vähentämiseen, tehokkaisiin sähköisiin prosesseihin ja monikanavaiseen asiakaskokemukseen. Ihan pitää hämmästellä miten suvereenisesti verottaja on ottanut haltuunsa suuria ohjelmamuutoksiaan ja lyhyellä ajalla – lisää on myös tulossa.

Omaverossa lisää palveluita – selkeyttäkö?

Vanha Verotili (Yhteisöjen verotilipalvelu) on muuttunut Omaveroksi ja vanha palvelu sulkeutui 30.10.2017. On siinä oppimista uusien ohjelmien kanssa itse kullakin! Uusi Omavero on saanut hyvää palautetta selkeytensä vuoksi.

Palveluun voi jatkossa liittää myös uusia veroeriä. Esimerkiksi 1.11.2017 alkaen Omaverossa on voinut hakea tai muuttaa yhteisön ennakkoveroa sekä seurata ennakkoverojen maksutapahtumia.

Verovelkatodistuksen tilaaminen tapahtuu kätevästi Omaveron kautta ja palvelussa voi tehdä oikaisuvaatimuksen yhteisön tuloveron sekä alv- ja tas-maksujen osalta.

Tulorekisteri tulee – siis mikä?

Ideana verottajalla on ollut, että jossakin vaiheessa on olemassa vain yksi palvelu, jonka kautta voidaan seurata yksityisten henkilöiden verotapahtumia reaaliajassa. Tämä on jo lähellä toteutumista. Hallituksen esitys laiksi tulotietorekisteristä käsitellään tämän syksyn aikana eduskunnassa.

Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2018 ja sitä sovelletaan 1.1.2019 alkaen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että tulorekisteriin ilmoitetaan kaikki palkka-, eläke- ja etuustiedot yksilötasolla reaaliaikaisesti ja maksukohtaisesti. Ilmoitus koskee aluksi vain palkkatietoja ja vuoden 2020 alusta kaikkia etuuksia.

Kuka tietoja käyttää?

Yhteen rekisteriin koottua tietoa käyttävät eri tahot mm. Verohallinto, Kela, TVR, työeläkelaitokset ja ETK. Vuoden 2020 alusta tietojen laajentuessa kerättyjä tietoja käyttävät myös Tilastokeskus, Koulutusrahasto, vahinkovakuuttajat, työttömyyskassat jne.

Mikä käytännössä muuttuu?

Verovuoden aikaista verosuunnittelua ei voi tehdä enää yksilötasolla. Tosin silloin jää myös jännitys lokakuulta henkilökohtaisen verotuksen mätkyistä tai palautuksista, sillä verottaja tulee jatkossa saamaan omansa aina pois kuukausittain. Joulurahaa pitää säästää muuten kuin verottajalle ennakkopidätyksen ylityksenä keräämällä. Tiedon maksetuista etuuksista verottajalle antaa tiedon tuottaja eli etuuden maksaja, henkilökohtaisesti sitä ei siis tarvitse tehdä.

Kun eri viranomaiset ja muut tahot pääsevät käsiksi tietoihin yhdessä rekisterissä, vähenee meidän kunkin työmäärä. Muun muassa vahinkoilmoittamiseen ei enää tarvitse toimittaa liitteeksi palkkatodistuksia eikä työttömyyden uhatessa ilmoittaa omia ansioitaan.

Uusi rekisteri tuo muutoksia myös meille palkanlaskentapalveluita tuottaville yrityksille ja siihen on hyvä varautua ajoissa. Sinun kannattaa siis huolehtia siitä, että palkanlaskijasi on ajan tasalla muutoksista ja osaa ohjeistaa sinua oikein sekä auttaa toimimaan lain vaatimalla tavalla.

Byrokratia verottajan mukaan vähenee tulevien muutosten avulla ja kaikki tähtää harmaan talouden vähentämiseen. On ilahduttavaa, miten verottaja ajattelee tulevien muutosten myötä keventävänsä työnantajien hallinnollista taakkaa vuosi-ilmoitusten jäädessä historiaan ja yksinkertaistamalla palkan ilmoittamiseen liittyviä ilmoittamisvelvollisuuksia. Ei myöskään pidä vähätellä sinun ja minun mahdollisuutta seurata omien etuuksien määriä, sillä ne ovat saatavissa samasta sähköisestä asiointipalvelusta.

Jos sinua vielä mietityttää tulevat veromuutokset, niin katso webinaaritallenteemme, jossa kuulet suoraan verottajan edustajalta mitä muutoksia on tulossa ja miten niihin kannattaa varautua:

Katso tallenne

 Kirjoittaja Lea Sinivaara