Talouden ja johtamisen akselilla

Näkemyksiä ja kokemuksia taloudesta, verotuksesta sekä johtamisesta

Palaa blogiin

Digiajan verottaja panostaa asiakaskokemukseen

Digiajan verottaja panostaa asiakaskokemukseen

On ilahduttavaa nähdä, että Verohallinnossa digiaikaan siirtyminen ei tarkoita vain papereiden siirtämistä sähköiseen muotoon, vaan aitoa pyrkimystä sähköisiin prosesseihin ja monikanavaiseen asiakaskokemukseen.

Verottaja tarjoaa nimittäin nykyisin kattavat sähköiset veropalvelut niin henkilö- kuin yritysasiakkaillekin sekä panostaa myös asiakaspalveluun verkossa. Yritysasiakkaat voivat antaa esimerkiksi kausiveroilmoitukset ja vuosi-ilmoitukset sähköisesti. Palvelun avulla on mahdollista tarkastaa kätevästi myös verotiliviite, saldotilanne sekä katsella ja tulostaa tiliotteita.

Verokarhu on läsnä siellä missä asiakkaatkin eli verkossa.

Asiakaspalvelua on saatavilla perinteisten kanavien lisäksi myös live-chatissa sekä sosiaalisessa mediassa. Verokarhu tuntuukin ymmärtävän kuinka tärkeää on olla läsnä siellä missä asiakkaatkin eli verkossa. Uudenlaiset verkkopalvelut ovat yrittäjille ja tilitoimistoille tervetulleita. Aikaa säästyy kun ei tarvitse jonottaa verotoimistossa ja tiedot ovat kaikkien saatavilla nopeammin. Panostukset digipalveluihin näyttävätkin kannattavan.

TNS Gallupin Verohallinnolle viime vuoden lopussa tekemän yritysasiakkaille suunnatun kyselytutkimuksen mukaan lähes 90 prosenttia vastaajista on tyytyväisiä verottajan verkkopalveluihin. Vastaajat kuvasivat Verohallinnon henkilöstöä muun muassa käsitteillä asiantunteva, palveluhenkinen, selkeä ja ymmärrettävä. Kun ennen verokarhua pelättiin ja ehkä inhottiinkin, antaa uusi kysely viitteitä asenteiden muuttumisesta.

Kyselytutkimuksen mukaan lähes 90 prosenttia on tyytyväisiä verottajan verkkopalveluihin.

Kyselyn tuloksista selviää myös, että tilitoimistolla ja kirjanpitäjillä on yrityksille aiempaa suurempi merkitys tietolähteinä. Verohallinto onkin alkanut rakentaa verkkopalveluihinsa tilitoimistojen toivomia ominaisuuksia. Työntekijä voi esimerkiksi laskettaa verokortin netissä ja tilitoimisto hakea verokorttitiedot sähköisesti palkanlaskentaohjelmaan kerran vuodessa.

Valtiovarainministeriö on yhdessä Verohallinnon kanssa käynnistänyt mittavan hankkeen Kansallisen tulorekisterin perustamiseksi. Rekisteri otettaisiin käyttöön kahdessa vaiheessa 1.1.2019 ja 1.1.2020. Tulorekisteri tulee selkeästi vähentämään työnantajien hallinnollista taakkaa, koska sen tarkoituksena on ilmoittaa tulo- ja muut tiedot vain yhteen paikkaan reaaliaikaisesti. Etuna on myös, että tiedot ovat kaikkien sidosryhmien saatavilla.

Tilitoimistolla ja kirjanpitäjillä on yrityksille aiempaa suurempi merkitys tietolähteinä.

Käytännön kokemuksemme verottajan verkkopalveluista ja asiakaspalvelusta ovat pääsääntöisesti positiivisia. Verottajalla on tilitoimistoille omat palvelunumeronsa sekä viime vuonna alkanut pilotti yhteistyössä Taloushallintoliiton kanssa. Huomioimalla tilitoimistojen asiantuntijoiden kokemusta ja näkemystä verottaja auttaa meitä palvelemaan asiakkaitamme paremmin ja luo itselleen imagoa asiakaskokemukseen panostavana uudenajan virastona.

Verohallinnon kasvanutta asiakaspalveluhenkisyyttä kuvaa hyvin seuraava verovelkatodistusta koskeva esimerkki: Asiakkaan verovelkatodistus oli miinuksella, koska negatiivista alvia ei ollut käsitelty. Tämän vuoksi yritys ei saanut puhdasta verovelkatodistusta tarjouksen liitteeksi, joka puolestaan oli lähetettävä seuraavana päivänä. Aikataulu oli tiukka, mutta verottajan asiakaspalvelija ymmärsi asian liiketoiminnallisen merkityksen ja otti sen hoitaakseen. Asiakkaan helpotukseksi todistus saatiin tarjouksen matkaan ennen deadlinea.

Niinkin pienellä asialla kuin todistuksen toimittamisella voi olla joskus asiakkaan liiketoiminnalle iso vaikutus.

 

KLT Virve Schwach työskentelee TietoAkselissa taloushallinnon asiantuntijatehtävissä.

Lisää verotukseen liittyviä tekstejä:

Veroneuvoja uusille päättäjille

Taloushallinnon järjestäminen kansainvälisessä toimintaympäristössä