Talouden ja johtamisen akselilla

Näkemyksiä ja kokemuksia taloudesta, verotuksesta sekä johtamisesta

Palaa blogiin

4 tapaa hallittuun omistajuudesta luopumiseen

Hallitsematon irtautuminen yrityksen omistuksesta on aina huono ratkaisu, jossa yrittäjä joutuu kuskin paikalta matkustajaksi. Yllättävä tilanne voi tulla eteen yrittäjän terveydentilan heikentyessä, yrityksen liiketoiminnan hiipuessa, avioeron tai muun henkilökohtaisen tapahtuman seurauksena. Hallitsematon exit, esimerkiksi konkurssin kautta, on sekin ei-toivottava vaihtoehto, jonka voi useimmiten välttää suunnittelemalla irtautuminen hyvissä ajoin.

Exit kannattaa suunnitella 1-3 vuotta etukäteen ja toteuttaa hallitusti. Hallitussa yrityskaupassa yrittäjän on mahdollista vaikuttaa yrityksensä arvoon, saada paras mahdollinen tuotto ja nauttia työnsä hedelmistä.

Miten omistajuudesta voi luopua?

1. Koko osakekannan myynti

Useimmiten irtautuminen merkitsee yrityksen koko osakekannan myymistä uudelle omistajalle. Tälle on kuitenkin vaihtoehtoisia ratkaisuja, varsinkin asemansa ja liiketoimintansa vakiinnuttaneille yrityksille, jotka pystyvät osoittamaan jatkuvaa liiketoiminnan tuottoa.

2. Luopuminen vaiheittain

Yrityksestä voi luopua myös vaiheittain. Jos ostajana on pääomasijoittaja, on tavallista, että ostaja edellyttää myyjän jäävän osakkaaksi ja avainhenkilöksi siihen saakka, että yrityksen koko osakekanta muutaman vuoden kuluttua myydään seuraavalle ostajalle. Yrittäjälle tämä tarkoittaa sitoutumista yhteisomistukseen pääomasijoittajan kanssa ja päätösvallan osittaista siirtämistä pääomasijoittajalle. Vastineeksi yrittäjä saa osa-exitin myydessään enemmistön yrityksestä ja mahdollisuuden vaurastua lisää, kun yritys aikanaan myydään esimerkiksi suuremmalle kilpailijalle. Lisäksi pääomasijoittaja tuo yritykseen kasvunnälkää, uutta osaamista ja rahoitusta kasvuun.

Myös teollinen ostaja, käytännössä kilpailija, voi haluta edetä yrityksen ostamisessa vaiheittain. Silloin kaupan kaikkien erien aikataulu ja hinnoitteluperiaate sovitaan jo ensimmäisessä vaiheessa. Kauppa voi edetä esimerkiksi siten, että ostaja ostaa aluksi 60% osakkeista saadakseen osake-enemmistön. Samalla ostaja sitoutuu ostamaan esimerkiksi puolet jäljelläolevista osakkeista vuoden kuluttua ja viimeisen erän kahden vuoden kuluttua ensimmäisestä osakekaupasta. Jälkimmäisten osakekauppojen kauppahinta voi perustua mihin tahansa yhdessä sovittavaan, mitattavaan asiaan, kuten liikevaihtoon, käyttökatteeseen, liikevoittoon, jonkin tuotteen tai palvelun myynnin kehittymiseen, saatujen asiakkaiden lukumäärän tai vaikkapa kuukausilaskutuksen prosentiaaliseen kehitykseen.

3. Liiketoiminnan myyminen

Yritys voi myös myydä liiketoimintansa. Tällöin myynnistä saadut varat jäävät yhtiöön eikä sen omistaja vaihdu. Yrittäjä voi nostaa yrityksestä varoja usean vuoden aikana osinkoina tai palkkana ja aikanaan purkaa yhtiön. Tämä on toimiva malli, jos yrittäjä ei tarvitse heti kaikkia varoja. Moni yrittäjä haluaa vielä jatkaa yrittäjänä yrityskaupan jälkeenkin ja tällä mallilla hänelle jää yritys, jonka hän on omistanut jo pitkään ja jolla on luottohistoria ja riittävästi pääomaa uuden liiketoiminnan käynnistämiseen tai ostamiseen.

4. Yritystoiminnan hallittu lopettaminen

Yritystoiminnan voi myös lopettaa hallitusti, jos toiminnalle ei löydy jatkajaa. Alasajokin on suunniteltava ja toteutettava huolellisesti, jotta yrityksen saa purettua eikä seurauksena ole konkurssia.

Jos yrityksessä on useampia osakkaita, on varmistettava, että menettely on kaikkien osakkaiden tahdon mukaista. Elämäntilanteensa vuoksi joku voi tarvita varat heti käyttöönsä ja jättäytyä pois yrittäjyydestä, kun taas joku osakkaista voi olla halukas jättämään varat yritykseen ja käynnistämään tai ostamaan uutta liiketoimintaa.

Omistajastrategia työkalu tahtotilan löytämisessä

Omistajastrategia, omistajien yhteisen tahtotilan kiteytys, auttaa ratkaisemaan, mikä irtautumistapa on paras ja minkälaisella aikataululla irtautuminen kannattaa toteuttaa. Osakkaiden yhteinen tahto mahdollistaa hyvin suunnitellun, hallitun irtautumisen.

Kirjoittaja Seppo Sneck on senior advisor Corporate Finance -tiimissä