Talouden ja johtamisen akselilla

Näkemyksiä ja kokemuksia taloudesta, verotuksesta sekä johtamisesta

Palaa blogiin

Työnantajan vapaaehtoisista vakuutuksista verotuksessa

Sairauskuluvakuutus

Työnantaja voi täydentää pakollista työterveyshuoltoa ottamalla henkilöstölleen vapaaehtoisen vakuutuksen, jonka perusteella henkilöstö on oikeutettu laajempaan terveyden- ja sairaanhoitoon. Tällaista vakuutusta voidaan kutsua esimerkiksi sairaanhoito-, sairauskulu-, työkyky- tai terveysvakuutukseksi. Vakuutuksen ottamisella ei kuitenkaan voida korvata lakisääteisen työterveyshuollon järjestämistä.

Työnantajan työntekijälle ottama sairauskuluvakuutus on ns. kollektiivinen henkilöstöetu. Se on työntekijälle verovapaa vain siinä tapauksessa, että etu on järjestetty saman tasoisena koko henkilökunnalle. Mikäli työnantaja tekee sopimuksen sairauskuluvakuutuksesta, joka kattaa ainoastaan johdon tai tietyt avainhenkilöt, kyseessä on palkkaan rinnastettava veronalainen etu. Verohallinto ei hyväksy usein käytettyä perustelua siitä, että työnantajan etu on saada avainhenkilö takaisin töihin mahdollisimman pian. Sairauskuluvakuutuksissa kaikki työntekijät ovat samalla viivalla.

Verovapaan sairauskuluvakuutuksen tulee olla työnantajan ottama. Verovapaana henkilökuntaetuna on yleensä pidetty myös toisen samaan konserniin kuuluvan yhtiön tarjoamaa etua. Vakuutusturva voidaan konsernissa järjestää niin, että yksi konserniyhtiö vakuuttaa kaikki saman konsernin työntekijät. Etu kuitenkin katsotaan saaduksi siltä konserniyhtiöltä, johon työntekijä on työsuhteessa. Veronalaista tuloa sen sijaan on, jos työnantaja maksaa työntekijän itse ottaman vakuutuksen vakuutusmaksun.

Ollakseen verovapaa etu, sairauskuluvakuutuksen tulee olla tavanomainen ja euromääräisesti kohtuullinen. Sairauskuluvakuutuksia koskeva oikeuskäytäntö on peräisin 10 vuoden takaa, mutta edelleen voimassa. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisussa 2013: 141 hyväksyttiin verovapaan vakuutuksen korvausmääräksi 10 000 euroa ja vakuutusmaksun määräksi noin 400 euroa / henkilö.

Vakuutusyhtiöillä on erilaisia ”pakettivakuutuksia”, jotka sisältävät esimerkiksi sairauskuluvakuutuksen, matkavakuutuksen ja henkivakuutuksen. Nämä ovat yritykselle vähennyskelpoisia henkilöstömenoja, mutta työntekijän verotuskäsittelyn varmistamiseksi tulisi selvittää, miten vakuutusmaksu jakaantuu eri vakuutuksille ja mahdollinen veronalainen etu tulisi ottaa huomioon palkanlaskennassa.

Etätyövakuutus ja vapaa-ajan tapaturmavakuutus

Etätyö tuli tavalliseksi monilla työpaikoilla korona-aikana. Kun työtä tehdään kotona, työn ja vapaa-ajan raja saattaa muuttua epäselväksi. Esimerkiksi kotona lounastauolla sattunut tapaturma ei tyypillisesti kuulu työnantajalle pakollisen työtapaturmavakuutuksen piiriin. Koko henkilökunnalle otettu etätyövakuutus on verovapaa etu ja korvaa myös kotona sattuneet tapaturmat.

Vastaava turva etätyöhön voidaan saada myös vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen kautta, joka sekin on verovapaa etu, jos se koskee kaikkia työntekijöitä.

TietoAkseli - Kirsti Yli-Halla

Kirsti Yli-Halla

Tax Manager

010 3472 938

 

Kirjoittaja Kirsti Yli-Halla työskentelee TietoAkseli Groupissa veroasiantuntijana. Hänellä on liki 30 vuoden monipuolinen kokemus verotuksen asiantuntijatehtävistä niin yksityiseltä sektorilta kuin Verohallinnostakin.


Herättikö artikkeli kysymyksiä? Ota rohkeasti yhteyttä TietoAkselin asiantuntijoihin – autamme mielellämme!

Soita 010 3472 898 Lähetä sähköpostia