Talouden ja johtamisen akselilla

Näkemyksiä ja kokemuksia taloudesta, verotuksesta sekä johtamisesta

Palaa blogiin

Houkutteleeko Suomi ulkomaisia investointeja?

Houkutteleeko Suomi ulkomaisia investointeja

Ulkomaiset investoinnit ovat tärkeitä kansantaloudelle

Ulkomaiset investoinnit ovat tärkeitä Suomen kansantaloudelle. Niiden merkitys korostuu erityisesti taloudellisesti epävarmoina aikoina. Tarvitsemme lisää ulkomaisia investointeja maamme kasvun ja kehityksen tukemiseen: uuden yritystoiminnan rahoittamiseen sekä vientitulon ja työpaikkojen luomiseen. Ulkomaisten investointien myötä saamme myös lisää pääomaa tuotekehitykseen sekä pystymme vahvistamaan tietotaidon ja osaamisen karttumista yrityksissä. Mutta onnistuuko Suomi houkuttelemaan ulkomaista pääomaa?

Valtioneuvosto hyväksyi vuonna 2012 periaatepäätöksen hallituksen laatimasta uudesta investointistrategiasta. Strategian tavoitteena on, että Suomi ylittää vuoteen 2020 mennessä EU:n keskimääräisen tason suorien ulkomaisten investointien määrässä. Vuoteen 2020 on vielä matkaa, mutta tässä vaiheessa voidaan tarkastella sitä ollaanko menossa oikeaan suuntaan. Yhdistyneiden kansakuntien kauppa- ja kehitysjärjestö UNCTAD on tehnyt tutkimuksen ulkomaisten investointien määrästä eri maissa. Suomessa ulkomaisten investointien määrä oli vuonna 2013 39,4 prosenttia suhteutettuna bruttokansantuotteeseen kun Euroopan unionin keskiarvo oli 49,4 prosenttia. Finpro:n mukaan vuonna 2014 Suomeen perustettiin 229 ulkomaalaisomisteista yritystä. Määrä oli 16 yritystä enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Suunta on siis oikea, mutta epävarma maailmantalouden tilanne hidastaa ulkomaisten investointien kasvua. Eniten Suomeen investoivia maita ovat olleet Ruotsi, Iso-Britannia, Yhdysvallat, Ranska ja Norja. Finpro:n mukaan sijoittajia kiinnostavat tällä hetkellä eniten ICT-sektori, liike-elämän palvelut, terveydenhuolto- ja hyvinvointisektori, kuluttajakauppa sekä ympäristöteknologia. Näillä aloilla on tehty myös viimeaikojen suurimmat yrityskaupat.

Voidaanko kansainvälisiä yrityskauppoja pitää merkkinä siitä, että Suomi koetaan aikaisempaa kiinnostavampana sijoituskohteena ulkomailla? Suoria johtopäätöksiä niiden perusteella ei voida vetää. Varmaa on kuitenkin se, että ulkomaisten yritysten kysymykset koskien liiketoiminnan harjoittamista Suomessa ovat lisääntyneet viime aikoina. Entistä useammin kansainväliset yritykset ovat päätyneet myös perustamaan tytäryrityksen Suomeen. Perinteisesti Suomeen ovat perustaneet tytäryrityksiä muista Pohjoismaista, Yhdysvalloista sekä Iso-Britanniasta kotoisin olevat yritykset. Viime aikoina kiinnostus koskien yrityksen perustamista Suomeen on ollut myös maantieteellisesti aikaisempaa laajempaa. Erityisesti Itä-Euroopan maissa sijaitsevilla yrityksillä on ollut kiinnostusta laajentaa yritystoimintaansa Suomeen.

Valtioneuvoston asettamaan tavoitteeseen saavuttaa Euroopan unionin keskitaso suorien investointien määrässä vuoteen 2020 mennessä on vielä pitkä matka. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää yritystoimintaan kannustavan liiketoimintaympäristön luomista sekä yritysmyönteisen maakuvan vahvistamista ulkomailla. Aika näyttää onnistutaanko näissä tavoitteissa, oikeansuuntaista liikehdintää on kuitenkin havaittavissa.

KTM Sanna Vähäkömi työskentelee TietoAkselissa taloushallinnon asiantuntijatehtävissä ja vastaa kansainvälisistä asiakkuuksista.

{{cta(’a16f2546-0f9c-4f26-9658-5de18587c48f’)}}