Talouden ja johtamisen akselilla

Näkemyksiä ja kokemuksia taloudesta, verotuksesta sekä johtamisesta

Palaa blogiin

Sijoituskohteena virtuaalivaluutat – tunnetko verotuskäytännöt?

Kaliforniassa tapahtui kultaryntäys 1800-luvun puolivälissä, jolloin 300 000 ihmistä Yhdysvalloista ja muualta maailmasta lähti etsimään kultaa. Rikastuminen kiehtoo yhtä lailla nykyihmistä, mutta 2020-luvulla rikastumisesta haaveilevat louhivat kullan sijasta virtuaalivaluuttoja. Kryptovaluuttoja on nykyisin lähes 2000 kappaletta, ja uusia syntyy koko ajan. Niistä tunnetuin on vuonna 2008 syntynyt Bitcoin, jonka arvon heilahtelua seurataan tarkkaan sekä sosiaalisessa että perinteisessä mediassa.

Yksityishenkilön voitot verotetaan luovutusvoittona

Korkein hallinto-oikeus linjasi päätöksessään 29.3.2019, että virtuaalivaluuttaa pidetään tuloverolaissa tarkoitettuna omaisuutena, jolloin sen luovuttamiseen sovelletaan tuloverolain luovutusvoittoa koskevia säädöksiä. Vastaavasti Helsingin hallinto-oikeus antoi 6.7.2018  päätöksen, jossa todettiin, että virtuaalivaluutan vaihtaminen toiseen virtuaalivaluuttaan on verotuksessa omaisuuden luovutusvoiton realisoiva tapahtuma. Näihin päätöksiin perustuu Verohallinnon ohje, jonka mukaan virtuaalivaluutan käyttäminen missä tahansa tilanteissa realisoi verotuksen.

Virtuaalivaluutan arvonmuutos realisoituu siten aina kun

  • virtuaalivaluutta vaihdetaan mihin tahansa viralliseen valuuttaan,
  • virtuaalivaluuttaa käytetään maksuvälineenä tai
  • virtuaalivaluutta vaihdetaan toiseen virtuaalivaluuttaan.

Verotuksessa jokaista käyttöä, myyntiä tai vaihtoa käsitellään erillisenä tapahtumana. Näin ollen jokainen tapahtuma tulee ilmoittaa veroilmoituksella erikseen ja niistä kustakin lasketaan voitto tai tappio riippumatta siitä nostetaanko rahat pois tililtä. Luovutusvoitot ovat arvopaperien tapaan verovapaita 1 000 euroon asti. Jos kaupassa syntyy tappiota, tappio vähennetään omaisuuden luovutusvoitosta.

Louhinnasta saatu tulo realisoituu, kun palkkio saadaan tilille tai virtuaalilompakkoon. Louhinnasta saadut tulot ovat lähtökohtaisesti ansiotuloa ja louhintaan kohdistuvat kulut voidaan vähentää.

Virtuaalivaluutta elinkeinotoiminnan verotuksessa

Yrityksen virtuaalivaluuttaan perustuvaa sijoitustoimintaa voidaan pitää elinkeinotoimintana, jos se on jatkuvaa, suunnitelmallista, aktiivista, taloudellisen riskin ottavaa ja voittoa tavoittelevaa.  Jos kaupankäynti täyttää elinkeinotoiminnan tunnusmerkit, virtuaalivaluutta kuuluu lähtökohtaisesti yrityksen vaihto-omaisuuteen, ja realisoitunut arvonnousu on verotettavaa tuloa ja arvonlasku vähennyskelpoinen meno. Vastaava verotuskäsittely kohdistuu rahoitusomaisuuteen, kun elinkeinotoiminnasta saatuja varoja sijoitetaan tilapäisesti virtuaalivaluuttaan.

Muista säilyttää tositteet

Virtuaalivaluuttojen sijoittamisesta on pidettävä muistiinpanoja tapahtumakohtaisesti ja tulot on ilmoitettava itse veroilmoituksella. Apuna voi käyttää netistä ladattavia ohjelmia. Muistiinpanot ja tositteet ostoista ja myynneistä tulee säilyttää kuusi vuotta, sillä verottaja voi pyytää tietoja jälkikäteen.

Me TietoAkselissa emme anna sijoitusneuvoja, mutta autamme mielellämme erilaisten sijoitusmuotojen voittojen ja tappioiden laskemisessa sekä ilmoittamisessa. Voimme myös tarkistaa puolestasi, että verotuspäätöksesi on näiltä osin oikein.

 

Kirjoittaja Kirsti Yli-Halla työskentelee TietoAkselissa veroasiantuntijana. Hänellä on yli 20 vuoden monipuolinen kokemus verotuksen asiantuntijatehtävistä niin yksityiseltä sektorilta kuin Verohallinnostakin.