Talouden ja johtamisen akselilla

Näkemyksiä ja kokemuksia taloudesta, verotuksesta sekä johtamisesta

Palaa blogiin

Puhtia yrityksen kasvuun riskinjakotakausten avulla

Puhtia yrityksen kasvuun riskinjakotakausten avulla

Yrityksen elinehto on jatkuva kehittyminen ja siihen usein liittyvä kasvu. Usein kasvavan yrityksen ongelmana on kassavirtojen sitoutuminen kasvuun ja mahdolliset tarvittavat investoinnit kasvutavoitteiden saavuttamiseksi. Toimintahistoria voi olla lyhyt ja siitä syystä myös omat pääomat ovat niukat. Rahoittajan arvioitavana on, kehittyvätkö kassavirrat siten, että laina tulee sovitusti takaisinmaksetuksi. Kassavirtaan liittyvän riskin vuoksi huomio kiinnittyy vakuuksiin, joista usein on myös puute. Tällöin seurauksena voi olla, että myönteinen rahoitusratkaisu jää saamatta.

Edellä kuvatun rahoituskapeikon peittämiseksi on käytössä erilaisia takauksia. Perinteisten Finnveran takausten rinnalla OP Ryhmä on tarjonnut pk-yritysasiakkailleen riskinjakotakauksia jo useamman vuoden ajan yhteistyössä Euroopan Investointirahaston (EIR) kanssa. SME InnovFin -takaus on ollut OP Ryhmän kautta saatavilla maaliskuusta 2016 lähtien ja SME Initiative -takausohjelma alkoi vuoden 2017 alusta. Kaikkiaan edellä mainittujen takausten avulla OP Ryhmä on rahoittanut investointeja noin 300 miljoonan euron edestä. SME Iniative osalta takauslimiitti on tullut kokonaan käytetyksi, mutta SME InnovFin takauksia on mahdollisuus myöntää edelleen 150 miljoonan euron lisälimiitin ansiosta.

Rahoitusratkaisu kasvua hakeville ja innovoiville yrityksille

SME InnovFin takaus soveltuu rahoitusratkaisuksi erityisen hyvin silloin, kun yritys on nopeasti kasvava tai innovatiivinen ja panostaa merkittävästi tuote-, palvelu- tai prosessikehitykseen. Takauskriteereinä on lähihistoriassa tapahtunut voimakas kasvu tai tietyt innovatiivisuusvaateet, joista esimerkkinä ovat rekisteröidyt patentit. Yrityksen tulee pääsääntöisesti olla StartUp -vaiheen ylittänyt yritys ja takauksen avulla on mahdollista saada kasvuruiske seuraavaan kehitysvaiheeseen. SME InnovFin takausohjelman kautta on tähän mennessä rahoitettu noin 200 pk-yrityksen innovaatioita ja kasvua tukevia investointeja.

Takaus on helppo ja toimii siten, että takauskriteereiden täyttyessä OP myöntää pk-yrityksellesi hankkeeseen tarvittavan rahoituksen ja Euroopan Investointirahasto antaa hankkeelle ehtojen täyttyessä 50 prosentin takauksen. Yritysasiakkaan asiointi tapahtuu ns. yhdeltä luukulta OPn kautta. SME InnovFin takauksen lisäksi Finnvera voi myöntää samaan hankkeeseen takausta maksimissaan 30 prosenttia. SME InnovFin -takaus on lisävakuus, joka vaikuttaa alentavasti rahoituksen hintaan. Myönnettävä lainamäärä voi olla 25 000-7 500 000 euroa. Yrityksen näkökulmasta sen kokemat hyödyt takauksesta ovat mm. rahoituksen saatavuuden helpottuminen ja rahoituksen matalampi hinta.

Kiinnostuitko?

Mikäli tunnistat yrityksesi olevan edellä kuvatun kaltaisessa kasvu- ja innovointivaiheessa, älä epäröi olla yhteydessä lähimpään Osuuspankkiin. OPn asiantuntijan kanssa voit arvioida yrityksesi tilannetta ja hakea yrityksen tarpeisiin yhdessä erilaisia vaihtoehtoja. Perinteisten pankkirahoitusmallien lisäksi voidaan keskustella joukkorahoitus- ja pääomarahoitusvaihtoehdoista.

 

Kirjoittaja Jyri Tiusanen, luottojohtaja, OP Keski-Suomi

Twitter @JiiTiusanen