Talouden ja johtamisen akselilla

Näkemyksiä ja kokemuksia taloudesta, verotuksesta sekä johtamisesta

Palaa blogiin

Omistajien tahto ja tavoitteet ohjaavat yrityksen toimintaa

Omistajien tavoitteet ohjaavat yrityksen toimintaa

Toisin kuin suuret korporaatiot, pieni tai keskisuuri yhtiö on yleensä omistajiensa näköinen. Omistajuus näkyy yhtiön tavassa toimia ja kohdata asiakkaansa; omistajuus näkyy myös arvoissa ja tavoitteissa. Yhtiö ei voi toimia pitkään omistajiensa tahdon vastaisesti. Siksi on tärkeää, että johto tietää, mitä omistajat omistukseltaan odottavat.

Yrityksen johdon muodostavat hallitus ja toimitusjohtaja. Usein hallituksessa on muitakin kuin osakkaita, eikä toimitusjohtaja läheskään aina ole yksi omistajista. Pitäisikö hallituksen ja toimitusjohtajan olla tietoinen omistajien tahdosta, esimerkiksi myyntiaikeista? Mielestäni kyllä, koska silloin heidän ei tarvitse arvailla omistajien toiveita. Yrityksen myyminen niin, että hallitus ja toimitusjohtaja eivät olisi siitä tietoisia, on sangen vaikeaa – ja ostaja ihmettelee oikeutetusti, miksi näin haluttaisiin menetellä.

Osakkaiden elämäntilanne on erilainen: ikä, perhe, terveydentila, taloudellinen asema, uratoiveet ovat kaikki yksilöllisiä ja muuttuvat ajan myötä. Kohtaan työssäni suuren määrän yritysten omistajia ja olen oppinut, että selkein heitä yhdistävä tekijä on erilaisuus. Tyypillistä osakasta ei ole olemassakaan, koska jokainen on osakkaana juuri omista lähtökohdistaan. Siksi on turha olettaa, että osakkailla olisi odotukset omistukseltaan, koska he ovat omistajina samassa yhtiössä. On hämmästyttävää, kuinka vähän osakkaat keskustelevat tästä keskenään, vaikka kohtaisivat toisiaan vuosien ajan päivittäin. Suomalainen ei siis puhu eikä pussaa – eikä keskustele omistajuudesta!

Omistajastrategia on kuvaus siitä, mikä osakkaiden erilaisissa tahtotiloissa on yhteistä ja mihin he kaikki sitoutuvat. Kehitys, markkinointi, myynti, kannattavuus ja kasvu perustuvat johdonmukaiseen johtamiseen, jonka täytyy perustua omistajastrategiaan ja kasvusuunnitelmaan.

Kirjoittaja: Seppo Sneck, Partner, Senior Advisor, TietoAkseli Corporate Finance