Talouden ja johtamisen akselilla

Näkemyksiä ja kokemuksia taloudesta, verotuksesta sekä johtamisesta

Palaa blogiin

Mitä hyödyt yrityksesi taloushallinnosta?

Digitaalinen taloushallinto, robotiikka, tekoäly, koneoppiminen. Taloushallinto on murroksessa, jossa teknisestä kehityksestä on nähty vasta alku. Taloushallinnon tehostuminen vapauttaa resursseja tietojen tallentamisesta analysointiin ja liiketoiminnan kehittämiseen. Taloushallinnon prosessit muuttuvat, mutta niiden tuottaman tiedon käyttötarkoitus ei. Taloushallinnon tehtävä on olla perusta liiketoiminnan johtamiselle.

Kuka aikatauluttaa yrityksesi taloushallinnon prosessit?

Viides arkipäivä, 12. päivä, 20. päivä, neljä kuukautta tilikauden päättymisen jälkeen. Ohjaavatko nämä päivämäärät oman yrityksesi taloushallintoa? Verottajan aikarajat ja kasvavat sanktiot voivat aiheuttaa harmia osalle yrityksistä.

Mutta ketä varten taloushallintoa oikein tehdään? Yrityksen päätöksenteon tulisi perustua ajan tasalla olevaan informaatioon yhtiön taloudesta. Sivutuotteena myös eri viranomaiset saavat tarvitsemansa tiedot.

Onko yrityksesi taloushallinnosta saatava tieto luotettavaa?

Oletko miettinyt, kuinka luotettavaa yrityksesi taloushallinnosta saatava tieto on? Huomioidaanko yrityksessäsi kuukausittain olennaiset jaksotukset, onko myyntisaamisiin mahdollisesti sisältyvä luottotappioriski huomioitu jo tilikauden aikana ja missä vaiheessa osatuloutus tehdään.

Nämä ovat esimerkkejä asioista, joiden huomioimatta jättäminen tilikauden aikana voi viivästyttää olennaisesti tarvittavien korjaavien toimenpiteiden aloittamista. Pahimmillaan virheellinen tieto voi johtaa yhtiön johtoa harhaan liiketoimintaa koskevissa päätöksissä.

Mitä tietoa taloushallinnon tulisi tuottaa?

Yrityksen omistajien tavoitteena on lähtökohtaisesti yrityksen arvon kasvattaminen. Tällöin on tärkeää määritellä kehittämiskohteet, asettaa niille mittarit ja seurata niitä säännöllisesti. Taloushallinnon rooli on merkittävä erityisesti tavoitteiden mittaamisessa.

Taloushallinnon prosessit tulee määritellä siten, että tarvittava tieto saadaan mahdollisimman helposti ja riittävällä tarkkuudella.

Missä tilassa yrityksesi talouden johtaminen on?

Taloushallinnon prosessien tulee tukea parhaalla mahdollisella tavalla liiketoiminannan johtamista ja kehittämistä. Lähtökohtana tulee aina olla yrityksen omat tarpeet. Taloushallinnon prosesseja on myös kyettävä muuttamaan, jos sen tuottama informaatio ei vastaa yrityksen tarpeisiin.

Jos haluat saada kokonaiskuvan yrityksesi talouden johtamisen eri osa-alueiden nykytilasta ja kehityskohteista, ota rohkeasti yhteyttä meihin. Mikset siis selvittäisi taloutesi todellista tilaa nyt!

Sanna Vähäkömi - TietoAkseli

Sanna Vähäkömi

Johtaja, kiinteistösijoitusyhtiöiden palvelut

010 3472 868

 

Kirjoittaja KTM, Sanna Vähäkömillä on pitkä kokemus vaativista taloushallinnon esimies- ja asiantuntijatehtävistä.