Talouden ja johtamisen akselilla

Näkemyksiä ja kokemuksia taloudesta, verotuksesta sekä johtamisesta

Palaa blogiin

Miksi pk-yritykset pelkäävät talousjohtamista?

Samalla kun hehkutamme digitalisaation tuomia mahdollisuuksia yritysten johtamisen ja operatiivisen toiminnan tukena, merkittävä osa yrityksistä jättää edelleen tämän mahdollisuuden hyödyntämättä. Miksi?

Monien pienempien yritysten kohdalla ongelmaksi muodostuu ajankäyttö ja resurssit. Kun isoimmissa yhtiöissä palkattu talousjohtaja/-päällikkö tai controller murskaa dataa osa- tai päätoimisesti johdon päätöksenteon tueksi, pienemmissä yrityksissä yrittäjä-toimitusjohtaja on pakotettu hoitamaan sama homma myynnin, hallinnon ja kaikkien muiden tehtäviensä ohella. Aika ja osaaminen eivät riitä hallitsemaan kaikkea, jolloin päätöksenteko saattaa perustua faktojen sijaan ns. ”tuntumaan”.

Talouspäällikön tai controllerin palkkaamisen vuosikulu puolestaan on karkeasti noin 50-80 tuhatta euroa sivukuluineen, joten on loogista, että talouden lisäresurssin palkkaamisen kynnys on yrityksissä korkealla.

Ongelma on kuitenkin ratkaistavissa huomattavasti pienemmillä kustannuksilla hyödyntäen ostettua talouspäällikkö/controller -palvelua. Käytössä olevan taloushallintojärjestelmän mahdollisuuksia hyödyntäen tai integroimalla taloushallintojärjestelmään BI-työkalu, voidaan datan murskaus ja raportointi ulkoistaa varsin helposti.

Tässä vaiheessa moni yrityspäättäjä kuitenkin epäröi. Sisäinen laskenta mielletään kirjaimellisesti yrityksessä tehtäväksi työksi, johon ulkopuolinen ei pääse riittävän tarkasti kiinni.

Meillä TietoAkseli Yhtiöissä controller-palvelu aloitetaan tarvekartoituksella, jossa muodostamme käsityksen yhtiön liiketoiminnasta, operatiivisista ja taloudellisista tavoitteista, talousjohtamisen nykytilasta ja siitä, miten nykytila vastaa yhtiön nykyisiä ja tulevia tarpeita. Palvelu räätälöidään asiakkaamme tarpeen mukaan. Näin varmistamme hyödyn ja kustannusten tasapainon.

Ulkopuolinen asiantuntija antaa uutta näkökulmaa liiketoimintaan ja huolehtii kokonaisvaltaisesti yhtiösi eduista. Hän voi myös varmistaa, että sinulla on lisäksi jatkuvasti käytössäsi verotukseen, yritysjärjestelyihin, tilintarkastukseen ja muihin asiantuntijapalveluihin erikoistuneiden asiantuntijoiden osaaminen.

 

 

Kirjoittaja Matti Oksanen on KHT-tilintarkastaja.