Talouden ja johtamisen akselilla

Näkemyksiä ja kokemuksia taloudesta, verotuksesta sekä johtamisesta

Palaa blogiin

Yrityksen arvon johtaminen ja kasvu

Yrityksen arvon johtaminen ja kasvu

Suomalaisissa pk-yrityksissä talouden ohjaaminen vastaa keskimäärin tilannetta, jossa autoa pyrittäisiin pitämään tiellä peruutuspeilistä vilkuilemalla. Tyypillisiä liiketoiminnan johtamisen työkaluja ovat kuukausittaiset tuloslaskelmaraportit ja budjetointi tilikausittain. Osalla yrityksistä ei valitettavasti ole resursseja ja osaamista hyödyntää näitäkään.
Olisikin epätodennäköistä, että tämän tyyppinen yritys pystyisi aktiivisesti tavoittelemaan jatkuvaa kasvua tilikaudesta toiseen. Jos liiketoimintaa harjoitetaan vailla taloudellista suunnittelua, johtaminen perustuu pitkälti yrityksen avainhenkilöiden näppituntumaan ja puhtaaseen onneen.

Viime aikoina taloushallintopalveluita pk-yrityksille tarjoavat yritykset ovat laajentaneet valikoimaansa controller- ja talouspäällikköpalveluihin. Tyypillistä näille palveluille on, että yritys saa kuukausittain apua raporttien tulkintaan ja niiden perusteella laadittavien kehitysehdotusten toteuttamiseen. On varmasti poikkeuksia, mutta mitä erinäköisimpien (hyvää tarkoittavien) konsulttien talouspäällikköpalvelu -toimintaa sivusta seuranneena olen tullut päätelmään, että paljon yrityksessä touhutaan, mutta vailla minkäänlaista näkemystä siitä, mihin suuntaan ollaan menossa. Erilaisia projekteja toteutetaan ja operaatioita tehdään, mutta niiden tuottamat tulokset (ROI) jäävät poikkeuksetta mittaamatta. Eikä se usein edes ole mahdollista.

Yleensä yrityksen keskeisin tavoite on tuottaa yrityksen omistajille lisää arvoa. Tästä ajatuksesta lähtee seuraava palvelumalli, jossa pk-yrityksen arvoa kehitetään pitkäjänteisesti esimerkiksi vuoden ajan.

1. Yrityksestä laaditaan arvonmääritys
2. Tunnistetaan tekijät, jotka vaikuttavat yrityksen arvoon (yksinkertaistettuna esim. käyttökate)*
3. Valitaan mittaristo, jonka avulla johdetaan konkreettisesti arvoon vaikuttavia tekijöitä
4. Mittariston seuraaminen ja korjaavat tai kehittävät toimet
5. Laaditaan uusi arvonmääritys ja havaitaan kehitystyön tulokset

* Tässä tapauksessa arvonmäärittäjä toimii aktiivisesti yritysjärjestelyiden parissa, joten arvoon vaikuttavat tekijöistä on saatavissa ajantasaista markkinatietoa.

Palvelu tarjoaa päätöksentekijälle mallin, jonka avulla yrityksen arvoon vaikuttavat tekijät tulevat ymmärretyiksi. Samalla ne omaksutaan mittareiksi liiketoiminnan johtamiseen.