Talouden ja johtamisen akselilla

Näkemyksiä ja kokemuksia taloudesta, verotuksesta sekä johtamisesta

Palaa blogiin

Nostetaan talousjohtaminen uudelle tasolle

Nostetaan talousjohtaminen uudelle tasolle

Talousjohtaminen jaetaan usein kolmeen osaan: strategiseen, taktiseen ja operatiiviseen talousjohtamiseen. Strateginen talousjohtaminen käsittää kuvan koko yrityksen taloudesta kun taas taktisella johtamisella tarkoitetaan taloudellisten tavoitteiden asettamista. Operatiivinen talousjohtaminen sisältää varsinaisen talousraportoinnin. Kaikki yritykset eivät tarvitse omaa talousjohtajaa, mutta jokainen menestyvä yritys tarvitsee ammattimaista talousjohtamista, jossa kaikki sen kolme osaa toimivat saumattomasti yhdessä.

Yksi talousjohtamisen kulmakivistä on asettaa tavoitteet. Ilman tavoitteita on turha raportoida. Jotta tavoitteet voidaan asettaa, on tiedettävä mikä on yrityksen tilanne tällä hetkellä. Yksi tapa on tehdä yritykselle arvonmääritys ja johtaa taloudelliset tavoitteet ja niiden mittarit yrityksen arvonkasvattamisen näkökulmasta. Tekemällä uusi arvonmääritys esimerkiksi vuoden päästä, nähdään miten tavoitteissa on onnistuttu.

Kun tavoitteita asetetaan, on myös huolehdittava niiden vaikuttamisesta yrityksen toimintakulttuuriin. Kulttuurien on nimittäin tapana syödä strategioita aamiaiseksi – kuuluu sanonta.

Menestyvän yrityksen edellytyksenä on myös pitää huolta osaamispääoman jatkuvasta kehittymisestä. Talousjohtamisen ydin on teoreettisessa tiedossa, mutta käytännön osaaminen kehittyy ainoastaan itse tekemällä, osaamista jakamalla sekä toimintaympäristöä kuuntelemalla.

Yrityksen johdolla on aina vastuu strategisesta talousjohtamisesta. Perinteisesti ajatellaankin, että ulkopuolinen asiantuntija voi auttaa vain yrityksen operatiivisessa talousjohtamisessa. Me TietoAkselissa uskomme voivamme auttaa yrityksen johtoa talousjohtamisessa kokonaisuutena. Ulkopuolisen asiantuntijan on mahdollista toimia myös yritysjohdon tukena ja tarkastella yrityksen liiketoimintaa ulkopuolisin silmin, monesti yritysjohtoa pidemmällä aikaperspektiivillä. Yrityksen johtajilla on usein kädet täynnä työtä ja katse kohti tilauksen toimittamista. Voimme auttaa asettamaan tavoitteet kauemmaksi, kuukausien ja jopa vuosien päähän.

Tulevaisuuden tilitoimistona tavoitteemme onkin auttaa yrityksiä nostamaan talousjohtamisensa uudelle tasolle. Yrityksen talousjohtamisen tasoon voidaan numeerisen johtamisen lisäksi vaikuttaa kiinnittämällä huomiota hallinnolliseen huolenpitoon:

1. Selvitetään taloushallinnon nykytila ja optimoidaan yrityksen tarpeita sopivaksi

2. Kartoitetaan tarve ja resurssit talousjohtamisen palveluihin

3. Varmistetaan hyvän hallinnon toteutuminen

4. Huolehditaan yritysvarallisuuden turvaamistoimenpiteistä

 

Kirjoittaja KTM Sanna Vähäkömi työskentelee TietoAkselissa kiinteistösijoitusyhtiöiden palveluiden johtajana.