Talouden ja johtamisen akselilla

Näkemyksiä ja kokemuksia taloudesta, verotuksesta sekä johtamisesta

Palaa blogiin

Älä päästä kilpailijoita ohi – liiketoiminnan kehittäminen ajoissa kannattaa

Lemonsoft webinaari

Maailma menee eteenpäin, halusimme sitä tai emme. Kehittyminen on väistämätöntä, jos yritys haluaa pysyä toimintakelpoisena. Emmehän halua kilpailijoiden menevän vasemmalta ja oikealta ohi. Tästä valitettavan ”hyvä” esimerkki on mm. Nokian kohtalo matkapuhelinmarkkinoilla.

Liiketoiminnan kehittäminen on kaikilla kehittyvillä yrityksillä aika-ajoin enemmän tai vähemmän pinnalla. Markkinat ja kilpailutilanteet muuttuvat hyvinkin nopeasti. Se osaltaan pakottaa yrityksiä kehittymään ja kehittämään toimintaansa. Yleisellä tasolla liiketoiminnan kehittämisen tavoitteina ovat yleensä mm. toiminnan tehostaminen ja kannattavuuden nostaminen.

Liiketoiminnan kehittäminen on lavea käsite. Käytännössä liiketoiminnan kehittäminen on kuitenkin yksilöllistä, sillä tarpeet vaihtelevat yrityskohtaisesti. Yksilöllisiin kehitystarpeisiin vaikuttavat väistämättä mm. yrityksen kasvutavoitteet, toimiala, koko, ikä sekä tuote- ja palvelutarjooma. Tänä päivänä merkittävänä vaikuttimena toimii myös teknologian kehittyminen ja ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus ja sen sitouttaminen yhteisiin tavoitteisiin.

Kehittämisen konkreettiset toimenpiteet ovat yhtä lailla yrityskohtaisia aina organisaation uudelleenjärjestelystä, uudelle toimialalle siirtymiseen, jonkin toiminnon myyntiin tai panostukseen tuotteen tai palvelun kehityksessä ja myynnissä. Olipa toimenpide mikä tahansa on tärkeää, että sen kehitystä ohjaavat yrityksen omistajien ja johdon valitsemat strategiset linjaukset.

Liiketoiminnan kehittämiseen liittyy usein myös yrityksen tietojärjestelmien kehittäminen. Pääsääntöisesti kyse on yrityksen toiminnanohjausjärjestelmän uusimisesta tai kehittämisestä. Tehokkaasti hyödynnettävä järjestelmä tukee ja automatisoi yrityksen prosesseja, mahdollistaa kasvun sekä antaa ajantasaisen tiedon toiminnoista päätöksenteon tueksi. Yrityksen on mahdollista nostaa tehokkuuttaan ja kannattavuuttaan samalla henkilöstömäärällä, koska rutiinitoiminnot hoidetaan järjestelmien mahdollistamalla automatiikalla.

Yrityksen liiketoiminnan kehittäminen on monitasoista. Henkilöstölle se näkyy kuitenkin konkreettisesti tehokkaampina työkaluina, jotka ovat osaltaan nostamassa yrityksen kannattavuutta. Liiketoiminnan kehittäminen on kiinni tahtotilasta, loppu on vain tekemistä.

Kirjoittaja: Riku Väisänen toimii Lemonsoft Oy:n myyntipäällikkönä auttaen yrityksiä hyödyntämään modernin toiminnanohjausjärjestelmän mahdollisuuksia.

Lemonsoft Oy on laaja ja jatkuvasti kehittyvä ohjelmisto, jonka taustalla on saman niminen jatkuvasti kehittyvä yhtiö. Lemonsoftin toiminnanohjausjärjestelmä tarjoaa suomalaisille pk-yrityksille kokonaisvaltaisen ratkaisun tukemaan liiketoiminnan ohjaamista ja kehittämistä. Ohjelmisto sisältää kaikki yrityksen tarvitsemat toiminnot samasta järjestelmästä toimialasta riippumatta. TietoAkseli on virallinen Lemonsoft-yhteistyökumppani.