Talouden ja johtamisen akselilla

Näkemyksiä ja kokemuksia taloudesta, verotuksesta sekä johtamisesta

Palaa blogiin

Yritysvastuutyön aloittaminen – mitä tehdään ensin?

Haluatko mukaan hyvisten joukkoon? Aloita kestävyysraporttiprojektisi heti!

Yritysvastuu, kestävä kehitys, yhteiskuntavastuu, vastuullinen liiketoiminta, eettinen toiminta ja ympäristövastuu viittaavat kaikki samaan asiaan. Yritysvastuussa kyse on yritysten eettisestä toiminnasta, joka tarkoittaa lakisääteisiä vaatimuksia laajemmista toiminnoista. Näillä vastuuteoillaan yritykset pyrkivät huomioimaan ja ottamaan vastuuta yhteiskunnallisesti vaikuttavista tekemisistään.

Kestävyysraportointi on tämän kaiken vastuullisuuden dokumentointi, joka on riippumattomasti varmennettu oikeaksi. Kestävyysraportointi on tärkeä osa nykyaikaista yritystoimintaa, ja se auttaa organisaatioita osoittamaan sitoutumisensa kestävään kehitykseen sekä vastuullisuuteen. Tässä blogitekstissä pohditaan, kuinka voisit aloittaa kestävyysraportointiin valmistautumisen.

Yritysvastuutyön aloittaminen – mitä tehdään ensin?

Ymmärrä kestävyyden ja vastuullisuuden merkitys sidosryhmillesi sekä omalle liiketoiminnallesi. Yritysvastuutyö ja raportoinnin suunnittelu on yrityksen oma hanke, ja heti alkuun on järkevää perustaa tiimi hanketta toteuttamaan. Kyse ei ole ”one man -showsta”, vaan tarvitaan eri näkökulmien asiantuntijoita, viestinnän osaamista ja usein myös ICT-ammattilaisia tiedonkeruuseen.

Yritysvastuutyö hyödyttää tehokkaimmin yritystäsi, kun mietit alusta asti mitkä vastuullisuusteemat ovat olennaisia firmasi strategian ja tavoitteiden kannalta.

Tiivistetysti työn vaiheet ovat seuraavat:

  1. Nykytilanteen kartoittaminen. Tunnista olennaisuudet, se mikä on merkityksellistä omassa liiketoiminnassasi. Mitä olette jo tehneet? Kokoa asiat yhteen.
  2. Tavoitteiden asettaminen. Tavoitteet ja suunnittelu vastuullisuustyölle ja seurattaville asioille. Huomioi taas merkityksellisimpien sidosryhmiesi tarpeet monipuolisesti. Muista asiakkaat, omistajat, työntekijät ja toimittajat. Vaikutuksia pitää arvioida kahteen suuntaan: yrityksestä ulospäin ja myös ulkopuolisten tapahtumien vaikutuksia omaan liiketoimintaasi.
  3. Suunnitteluvaihe. Tavoitteiden tulee liittyä toimintasi olennaisiin seikkoihin ja oltava mielellään mitattavaa ja selkeästi ilmaistua. Esimerkkinä näin muotoillusta tavoitteesta on ”Jokaisella henkilöstön jäsenellä on vähintään yksi kokonainen koulutuspäivä vuosittain” verrattuna tavoitteeseen ”Henkilöstön jatkuva koulutus”.
  4. Konkreettinen toiminta. Tee suunnitelmaa, miten asettamasi tavoitteet konkretisoituvat ja toteuta niitä. Mieti mikä on toiminnan aikajana. Vältä jäämästä vain helppoihin lyhyen aikavälin toimiin, huomioi myös pitkän aikavälin (3–5 vuotta) hyödyt ja muista ottaa huomioon eri näkokulmat.
  5. Vastuullisuuden mittaaminen. Mieti myös vastuullisuusmittareita: asioita, joita haluat seurata ja viestiä kuvaamaan vastuullisuuttasi. Tässäkin kannattaa aloittaa siitä mitä tietoa on jo saatavilla helpoiten.
  6. Jatkuva kehittäminen. Kaikkea ei tarvitse toteuttaa kerralla, vaan muista että vastuullisuustyö on jatkuva oppimisen ja kehittymisen prosessi. Myös lainsäädäntö ja ohjeet elävät koko ajan, seuraa niitä.

Kestävyysraportti

Yrityksen vastuullisuustyöstä laaditaan kestävyysraportti, joka on se julkaisu, jolla viestit julkisuuteen tekemistäsi vastuullisuusteoista. Vapaamuotoisen raportin voit julkaista esimerkiksi nettisivuilla tai muussa yrityksen viestinnässä sekä tulevaisuudessa lakisääteisen osuuden tilinpäätöksen yhteydessä. Siinä vaiheessa, kun raportointi tulee lainsäädännön myötä pakolliseksi, raportin tiedot myös varmennetaan oikeaksi.

Lopuksi vielä muutama tipsi:

  • Vastuutyö ei ole pelkkää pakkopullaa, vaan aidosti tilaisuus kehittää yritystäsi. Älä sorru viherpesuun – vastuullinen raportoija kertoo myös sen, mitä tulee kehittää vielä paremmaksi omassa yrityksessä. Läpinäkyvyys onkin yksi raportoinnin tarkoituksista.
  • Vastuullinen yritys on kannattava, sillä riskit tunnistetaan paremmin ja osataan varautua kriiseihin ja poikkeamiin.
  • Ja tärkeimpänä: Aloita tämä suunnittelutyö heti! Vaikka et vielä tuntisi yhtään standardia tai muuta muodollisuutta. Hae tarvittaessa apua asiantuntijoilta sparraukseen tai konkreettisten suunnitelmien tekoon.

 

Blogin kirjoittaja Satu Manninen auttaa yrityksiä talousjohtamisen haasteissa. Hän on suorittanut alan arvostetut KLT- ja TNT -tutkinnot.

Satu Manninen

Financial Advisor, KLT, TNT