Talouden ja johtamisen akselilla

Näkemyksiä ja kokemuksia taloudesta, verotuksesta sekä johtamisesta

Palaa blogiin

4 faktaa joilla pienenkin yrityksen omistajanvaihdos onnistuu

4 faktaa joilla pienenkin yrityksen omistajanvaihdos onnistuu

Omistajanvaihdos on yksilöllinen ja ainutlaatuinen prosessinsa. Aina se ei suju odotetusti ja ongelmitta. Tässä neljä faktaa, joilla varmistat omistajanvaihdoksen onnistumisen.

1. Valmistaudu ajoissa ja minimoi riskit

Valmistautuminen omistajanvaihdokseen riittävän ajoissa on tärkeää. Sopiva aika valmistautumiseen olisi noin 3-5 vuotta. Keskeisintä valmistautumisessa on omistajanvaihdoksiin liittyvien riskien minimointi. Riskejä voidaan ehkäistä esimerkiksi huolellisella järjestelyprosessin aikaisella salassapidolla.

Ostajat arvioivat luopuvan yrittäjän henkilöitymistä liiketoimintaan usein riskinä. Henkilöitymisen riskiä on mahdollista keventää esimerkiksi rekrytoimalla uusi avainhenkilö organisaatioon, jo hyvissä ajoin ennen omistajanvaihdosta.

Riskeinä voidaan pitää myös omistajan epärealistisia hintaodotuksia yrityksen arvosta sekä yrityksen myyntiajan mahdollista pitkittymistä. Yrityksen arvo myyntitilanteessa on menestyksen lahjomaton mittari. Tutustu oppaaseemme, joka auttaa sinua kasvattamaan yrityksesi arvoa.

2. Etsi jatkajaa ensin omista sidosryhmistä

Yrittäjän kannattaa kartoittaa mahdollista jatkajaa yritykselleen aluksi esimerkiksi omista työntekijöistä, yhteistyökumppaneista, kilpailijoista, asiakkaista tai sukulaisista. Nämä sidosryhmät tuntevat yrityksen toiminnan läheltä ja heillä saattaa muhia ajatus tutun yrityksen jatkamisesta nykyisen omistajan eläköidyttyä.

Viimeaikoina keskustelua on herättänyt yrityskauppamarkkinoilla vallitseva kohtaanto-ongelma. Vaikka yritysten ostajia ja myyjiä olisi riittävästi, ei ole kuitenkaan itsestään selvää, että he kohtaavat toisensa markkinoilla tehokkaasti. Omistajanvaihdoksissa huomattava kitkan aiheuttaja on vaadittava salassapito. Yrityksen myynti voidaan toteuttaa myös hallitusti julkisena paljastamatta yrityksen identiteettiä.

 3. Siirrä osaamistasi eteenpäin ajoissa

Tutkimusten mukaan omistajanvaihdoksista merkittävä osa näyttäisi epäonnistuvan. Keskeinen tekijä on liiketoiminnan henkilöitymisellä omistajaan. Kun omistaja vaihtuu, haastavat yrityksen sidosryhmät yritystoiminnan. Moni asiakas, alihankkija, yhteistyökumppani sekä yrityksen oma henkilöstö on vahvasti sidoksissa yrityksestään luopuvaan yrittäjään.

Omistajanvaihdokseen on mahdollista valmistautua siirtämällä vastuuta ja tietoa muilla yrityksen avainhenkilöille jo hyvissä ajoin, ennen kuin jatkaja on edes näköpiirissä. Tällä tavalla henkilösidonnaisuuden merkitys yrityksessä pienenee. Haasteita omistajanvaihdokselle aiheuttaa myös se, jos uusi yrittäjä astuu ajurin paikalle ilman vanhan yrittäjän tukea ja etukäteen suunniteltua siirtymäaikaa, jonka aikana luopuva yrittäjä työskentelee vielä yrityksen palveluksessa omistajanvaihdoksen jälkeenkin.

4. Älä karsasta asiantuntija-apua

Vaikka yrittäjä onkin oman yrityksensä paras tuntija, on realistisen arvonmäärityksen laatiminen asiantuntijan avustuksella usein järkevää. Ostajapotentiaalille esitetty epärealistinen hinta-arvio saattaa katkaista hyvän neuvotteluyhteyden pysyvästi. Tätä kautta muodostuu myös riski myyntiajan pitkittymisestä. Myyntiajan pitkittymistä seuraa usein omistajan otteessa tapahtuva herpaantuminen, mikä voi näkyä esimerkiksi liiketoiminnan supistumisena ja sitä kautta yrityksen arvon alentumisena. Asiantuntijan avulla yrityksen arvonmääritys tapahtuu mahdollisimman objektiivisesti. Parhaassa tapauksessa näkemys yrityksen arvosta hankitaan useammalta asiantuntijalta.

Asiantuntija voi auttaa myös kartoittamaan sopivaa jatkajaa yritykselle, mikäli se ei omin voimin tunnu löytyvän. Turhan moni yrittäjä kokee asiantuntijan käytön omistajanvaihdoksessa pelkkänä kauppahintaa alentavana kustannuksena. Objektiivinen tiedotus asiassa on tarpeen, koska asiantuntijapalvelu maksaa usein jopa itsensä takaisin. Sen lisäksi yrittäjältä säästyy runsaasti aikaa ja vaivaa.

 

Tekstin on kirjoittanut KTM Antti Liimatainen.