Talouden ja johtamisen akselilla

Näkemyksiä ja kokemuksia taloudesta, verotuksesta sekä johtamisesta

Palaa blogiin

Yrityksen arvo

liiketoiminnan kehittäminen - kaavio

Yrityksen keskeisin tavoite on tuottaa yrityksen omistajille lisää arvoa. Arvonmääritystä tarvitaan liike-elämässä esimerkiksi rahoitus- ja sijoitusneuvotteluissa, yrityskaupoissa ja sukupolven vaihdoksissa. Yrityksen arvon voi määrittää monella tavalla. Käytännön työ yritysjärjestelykentässä osoittaa, että tyypillisesti yritysten ostajat arvioivat arvon käyttökatteen, liikevoiton tai tuloksen perusteella.

Yrityksen arvoa määritetään kertomalla esimerkiksi viimeisen kolmen vuoden keskimääräinen käyttökate tietyllä kertoimella (tyypillisesti 3-6). Kertoimeen vaikuttavat muun muassa yrityksen toimiala, tulevaisuuden näkymät ja tuloksentekokyvyn tasaisuus. Kun puhutaan yrityksen osakekannan arvosta, lisätään tuloon kassavarat. Vastaavasti pitkäaikaiset velat vähennetään. On kuitenkin hyvä muistaa, että yritykseen arvoon voivat vaikuttaa myös monet yksilölliset tekijät, kuten vaikkapa yrityksen hallussa olevat immateriaalioikeudet (IPR).

Esimerkiksi yrityskauppaa suunniteltaessa on tärkeää, että paitsi myytävä yritys myös sen tulos ja tase ovat kunnossa. Pieneltä vaikuttavat tekijät voivat vaikuttaa suuresti yrityksestä saatavaan kauppahintaan. Seuraavat kaksi esimerkkiä havainnollistavat henkilöstökulujen 50 000 euron muutoksen vaikutusta yrityksen arvoon.

Esimerkki 1

Liikevaihto 1 000 000 e
Ostot -200 000 e
Henkilöstökulut -400 000 e
Liiketoiminnan muut kulut -200 000 e
___________________________
Käyttökate 200 000 e

Esimerkki 1: Käyttökate 200 000 e x 4 = 800 000 e + kassavarat – pitkäaikaiset velat.

Esimerkki 2

Liikevaihto 1 000 000 e
Ostot -200 000 e
Henkilöstökulut -350 000 e
Liiketoiminnan muut kulut -200 000 e
____________________________
Käyttökate 250 000 e

Esimerkki 2: Käyttökate 250 000 e x 4 = 1 000 000 e + kassavarat – pitkäaikaiset velat.

 

Lataa yrityksen arvon kasvattamisen opas