Talouden ja johtamisen akselilla

Näkemyksiä ja kokemuksia taloudesta, verotuksesta sekä johtamisesta

Palaa blogiin

Yrittäjän etätyö voi johtaa yrityksen verovelvollisuuteen toisessa valtiossa

Kun yritykset kilpailevat osaavasta työvoimasta, eräs keino houkutella uusia tekijöitä on mahdollisuus tehdä etätyötä ulkomailla. Lyhytkestoinen etätyö toisessa maassa ei pääsääntöisesti aiheuta veroseuraamuksia, ja työntekijän sosiaaliturva säilyy Suomessa Eläketurvakeskuksen myöntämällä A1-todistuksella, kun matka suuntautuu EU- ja ETA-maihin. Lisäksi Suomi on solminut kahdenvälisiä sosiaaliturvasopimuksia yksittäisten muiden maiden kanssa. Näitä ovat mm. Yhdysvallat, Kanada ja Australia.

Yrittäjän verotus kansainvälisessä etätyössä

Yrittäjän oma verotus kansainvälisessä etätyössä määräytyy verosopimusten mukaan samoin kuin työntekijälläkin. Yrittäjän etätyöhön sisältyy kuitenkin riski myös yrityksen verovelvollisuudesta, sillä etätyöstä voi muodostua suomalaiselle yritykselle kiinteä toimipaikka toiseen maahan yrityksen johtopaikan kautta.

Korona-aikana olivat voimassa OECD:n sihteeristön antamat poikkeusohjeet, joiden mukaan pandemia-ajan etätyö ei muodostanut kiinteää toimipaikkaa toiseen valtioon, kun työskentely johtui viranomaisten asettamista toimenpiteistä muun muassa maahantulon suhteen. Myös Suomi noudatti näitä poikkeusohjeita. Rajoitustoimien päätyttyä on palattu takaisin verosopimusten mukaiseen tulkintaan.

Kiinteän toimipaikan muodostuminen ja johtopaikka

Suomen solmimien verosopimusten mukaan yrityksen johtopaikka voi muodostaa kiinteän toimipaikan. Johtopaikka on paikka, jossa tehdään koko yritystä tai yrityksen useita toimipisteitä koskevia päätöksiä. Johtopaikka voi olla toisen yrityksen tiloissa tai yrityksen johtohenkilön kotona. Kotitoimiston asemaa arvioitaessa tulee ottaa huomioon yrityksen koko ja miten toiminta ja johtaminen on muutoin järjestetty.

Erityisesti siinä tilanteessa, että toisessa maassa tehtävä työ kohdistuu tähän kotitoimiston sijaintimaahan, kiinteän toimipaikan muodostuminen on todennäköisempää. Arvioinnissa ei ole merkitystä sillä, vaikka yritykselle jäisi toimitilat myös Suomeen.

Kiinteältä toimipaikalta edellytetään pysyvyyttä, ja tämä koskee myös yrityksen johtopaikkaa. Verotuskäytännössä ja OECD:n kommentaarissa alle kuutta kuukautta kestävää toimintaa ei ole yleensä pidetty pysyvänä. Sen sijaan tätä pidempään harjoitettua liiketoimintaa voidaan yleensä pitää pysyvänä. Tilapäisiä keskeytyksiä toiminnassa ei oteta huomioon, kun ajallista pysyvyyttä arvioidaan. Esimerkiksi, jos etätöitä tehdään säännöllisesti Espanjassa, mutta kesäaikana vietetään lomaa Suomessa, tilapäinen poissaolo ei katkaise kuuden kuukauden ajan kulumista.

Jos alun perin väliaikaiseksi tarkoitettua toimintaa harjoitetaan niin kauan, että toimintaa ei voida enää katsoa väliaikaiseksi, pidetään liikepaikkaa kiinteänä toimipaikkana taannehtivasti toiminnan aloittamisesta lähtien.

Omistajayrittäjän rooli

Pienessä yrityksessä omistajayrittäjä voi itse päättää mistä käsin liiketoimintaa harjoitetaan ja mistä yritystä johdetaan. Jos näissä tilanteissa omistajayrittäjä työskentelee pysyvästi ulkomailla sijaitsevassa kotitoimistossa, ja myös johtaa yrityksen toimintaa sieltä käsin, yritykselle muodostuu kiinteä toimipaikka kotitoimiston sijaintimaassa olevan johtopaikan perusteella. Toiminnan harjoittaminen kertaluonteisesti tai satunnaisesti kotona tai loma-asunnossa ei kuitenkaan ole pysyvää.

Velvollisuudet kiinteän toimipaikan myötä

Jos yritykselle muodostuu kiinteä toimipaikka toiseen valtioon, se tuo mukanaan velvollisuuden rekisteröidä yritys siellä, ja sijaintivaltio verottaa kiinteän toimipaikan tulon. Tähän liittyy myös kirjanpitovelvollisuus. Kirjanpitoa voidaan vaatia pidettäväksi kiinteän toimipaikan sijaintimaassa tai valtiosta riippuen voi riittää, että tulo on erotettavissa pääliikkeen kirjanpidosta pääliikkeen sijaintimaassa hoidetussa kirjapidossa. Myös työnantajarekisteröinti saattaa tulla ajankohtaiseksi, jos omistajayrittäjälle maksetaan palkkaa.

Huomioitavaa suunniteltaessa etätyöskentelyä

Vaikka OECD-maissa verosopimukset on pitkälti harmonisoitu, suosittelemme ennen pidemmälle etätyöjaksolle lähtöä, että kiinteän toimipaikan muodostumista selvitetään etukäteen kohdemaasta yllättävien veroseuraamusten välttämiseksi. Matkan suuntautuessa EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle myös verotukseen, sosiaaliturvaan ja työlupiin liittyvät velvoitteet on syytä selvittää huolellisesti ennen etätyön alkamista.

Lue myös aiempi blogitekstimme työskentelystä ulkomailla:

Työskentely ulkomailla palkanlaskennan, sosiaaliturvan ja verotuksen näkökulmasta

TietoAkseli - Kirsti Yli-Halla

Kirsti Yli-Halla

Tax Manager

010 3472 938

 

Kirjoittaja Kirsti Yli-Halla työskentelee TietoAkseli Groupissa veroasiantuntijana. Hänellä on yli 20 vuoden monipuolinen kokemus verotuksen asiantuntijatehtävistä niin yksityiseltä sektorilta kuin Verohallinnostakin.


Onko etätyöskentely ulkomailla ajankohtaista? Asiantuntijamme auttavat mielellään kaikissa mieltä askarruttavissa kysymyksissä!

Soita 010 3472 898 Lähetä sähköpostia