Talouden ja johtamisen akselilla

Näkemyksiä ja kokemuksia taloudesta, verotuksesta sekä johtamisesta

Palaa blogiin

Verottaja ohjaa – vältä turhat veronkorotukset

Jos yrityksen tilikausi on kalenterivuosi, aikaa veroilmoituksen jättämiselle on huhtikuun loppuun. Tilinpäätös voi valmistua aikaisimmillaan jo tammikuun aikana. Tilinpäätöksen verojaksotusta varten on kuitenkin hyvä miettiä, sisältyykö tilinpäätökseen eriä, joiden verotuskäsittely poikkeaa kirjanpidosta. Jos yrityksellä on päättyneeltä tilikaudelta esimerkiksi käyttöomaisuusosakkeiden luovutusvoittoja tai -tappioita, niiden verotus olisi hyvä varmistaa etukäteen. Kun summat saattavat olla suuria, mahdollisen virheen vuoksi määrättävä veronkorotuskin voi nousta merkittäväksi.

Ennakkoratkaisu

Me TietoAkselissa suosittelemme hakemaan ennakkoratkaisua epävarmoissa tapauksissa. Vaikka pyrimme selvittämään asiaa mahdollisimman tarkkaan, verohallinnon linja tulkintakysymyksissä saattaa olla yllättävän tiukka. Seurauksena verottajan mielestä väärin annetusta ilmoituksesta tulee veronkorotus, joka on tyypillisesti 2 % lisätyn tulon määrästä.

Ennakkoratkaisua olisi parasta hakea jo ennen liiketoimen suorittamista, mutta viimeistään ennen veroilmoituksen jättämistä. Arvonlisäverotuksessa ennakkoratkaisua tulisi hakea ennen kuin asiaa koskeva vero olisi tullut ilmoittaa tai maksaa, verokauden pituudesta riippuen. Jos kyse on jatkuvaluonteisesta suorituksesta, voidaan ennakkoratkaisua hakea, vaikka ensimmäiset suoritukset olisi jo maksettu, jos suorituksia on vielä maksamatta. Ennakkoratkaisua voidaan hakea myös muihin verolajeihin.

Verohallinto käsittelee ennakkoratkaisut yleensä 2–3 kuukauden kuluessa, mutta mahdolliset lisäselvityspyynnöt pidentävät käsittelyaikaa. Ennakkoratkaisu on maksullinen ja maksu määräytyy verolajin mukaan. Maksuun vaikuttaa se, onko hakija yksityishenkilö vai yritys.

Kirjallinen arvonlisäverotuksen ohjaus

Arvonlisäverotuksessa on mahdollista hakea myös maksutonta kirjallista ohjausta. Ohjaus on verohallinnon nimenomainen kannanotto kysyttävään asiaan, ja verovelvollinen voi myöhemmin vedota siihen. Ohjaus antaa siten luottamuksen suojaa verottajan poikkeavia myöhempiä tulkintoja vastaa. Ohjaus poikkeaa maksullisesta ennakkoratkaisusta siinä, että ohjaus ei ole valituskelpoinen päätös. Siihen ei voi hakea muutosta, vaikka annettu ohjaus poikkeaisi verovelvollisen omasta käsityksestä. Tällöin pitäisi hakea muutosta ennakkoratkaisuhakemuksen ja mahdollisen valituksen kautta.

Ennakollinen keskustelu

Verohallinto neuvoo myös suullisesti. Jos yhteisöllä on toimintaansa tai sen muutoksiin liittyen verotuskysymyksiä, joihin ei löydy vastausta Verohallinnon ohjeista, yritys voi pyytää Verohallinnolta ennakollista keskustelua. Keskustelussa selvitetään Verohallinnon linjauksia ja tuloksena yritys saa tietoa eri vaihtoehtojen verovaikutuksista. Ennakollista keskustelua voi pyytää OmaVerossa, palvelu on maksuton.

Keskusteluun osallistuu aina vähintään kaksi asiantuntijaa Verohallinnosta ja yrityksen edustaja tai edustajia – mukana voi olla myös tilitoimiston veroasiantuntija. Yhteisöä ohjataan keskustelussa suullisesti ja tarvittaessa voidaan laatia myös kirjallinen ohjaus. Verohallinto laatii ennakollisesta keskustelusta aina muistion. Jos keskustelussa esille tulleista asioista on olemassa vakiintunutta verotus- tai oikeuskäytäntöä, voi yhteisö saada keskustelun tuloksena Verohallinnolta kirjallisen ohjauksen, joka tuo ratkaisulle luottamuksen suojaa. Jos asia on hyvin tulkinnanvarainen, eikä vastaavaa ratkaisukäytäntöä ole, asiasta tulee tässäkin tapauksessa hakea kirjallinen ennakkoratkaisu.

Miten välttyä selvityspyynnöiltä?

TietoAkselin asiantuntijat auttavat mielellään kaikkien näiden eri vaihtoehtojen kanssa, kun halutaan varmistaa liiketoimien oikea verotuskäsittely etukäteen. Kun verokäsittelyyn on saatu kirjallinen päätös, vältytään myöhemmiltä selvityspyynnöiltä ja mahdollisilta oikaisuilta jälkikäteen.

TietoAkseli - Kirsti Yli-Halla

Kirsti Yli-Halla

Tax Manager

010 3472 938

 

Kirjoittaja Kirsti Yli-Halla työskentelee TietoAkseli Groupissa veroasiantuntijana. Hänellä on yli 20 vuoden monipuolinen kokemus verotuksen asiantuntijatehtävistä niin yksityiseltä sektorilta kuin Verohallinnostakin.


Ota yhteyttä, asiantuntijamme auttavat mielellään!

Soita 010 3472 898 Lähetä sähköpostia