Talouden ja johtamisen akselilla

Näkemyksiä ja kokemuksia taloudesta, verotuksesta sekä johtamisesta

Palaa blogiin

Osakkeet yhtiön kirjanpidossa ja verotuksessa – mitä ottaa huomioon?

tarkkuutta tilinpäätökseen

Yhtiöillä on usein taseellaan erilaisia osakkeita. Ne voivat olla joskus hankittuja vanhoja puhelinyhtiön osakkeita, kannatuksesta hankitun lähipiiriyhtiön osakkeita tai vaikka toimitilakiinteistön osakkeita. Ajan myötä niiden tarkoitus tai tarve yhtiön liiketoiminnan näkökulmasta on muuttunut, yhtiö on listautunut tai jopa sulautunut johonkin toiseen yhtiöön. Yhtiön oma liiketoimintakin on voinut muuttua siten, että kirjanpidollisesti tai verotuksellisesti osakkeiden käyttötarkoituksen ja siten verokohtelun voidaan katsoa muuttuneen.

Miksi osakkeiden tarkastelu tilinpäätöksessä kannattaa?

Yhtiön taseella olevat osakkeet voi karkeasti jakaa kolmeen luokkaan: käyttöomaisuuteen, vaihto-omaisuuteen ja rahoitusomaisuuteen. Usein unohdamme päivittää kirjanpitoon kerran kirjattujen osakkeiden esittämistapaa, kuten esimerkiksi tilanteessa, jossa yhtiön taseella on vanhoja Keski-Suomen Puhelimen osakkeita.

Onneksi tällaiseen törmää tilintarkastajana enää harvemmin. Niin kirjanpitäjän kuin yhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan tulisi tilinpäätöksen yhteydessä hiukan katsahtaa taseeseen ja siitä laadittuihin tase-erittelyihin ja arvioida ovatko siellä esitetyt osakkeet oikeassa paikassa yhtiön toiminnan näkökulmasta, oikeassa arvossa niiden tulontuottamiskyvyn perusteella, mikä näiden verotuskohtelun tulisi olla ja miten niitä on tähän asti verotettu.

Onhan taseelta joskus löytynyt omistajien kannalta mukavia yllätyksiäkin. Aikoinaan hankitut puhelinyhtiön osakkeet ovat muuttuneet aikain saatossa listatun Elisan osakkeiksi ja niiden päivän arvo on ollut käyttötarkoituksensa nähden mukava taloudellinen yllätys. Harvan yhtiön perusliiketoimintaan kuuluu listatun puhelinyhtiön osakkeiden omistaminen, joten aika nopeasti, tietysti kurssista riippuen, osakkeet on myyty tarpeettomina pois. Jos yhtiön toiminta on muuttunut aikaa myöten sijoitustoiminnaksi, voisi niiden esittäminen muun aktiivisen sijoitustoiminnan kanssa vaihto-omaisuudessa olla perusteltua. Vastaavasti, jos osakkeelta haetaankin tuottoa hyvän osingon muodossa, mutta sijoitustoiminta ei ole kovin aktiivista, niin tulisiko ne esittääkin rahoitusomaisuudessa.

Miten yhtiön osakkeita verotetaan?

Osakkeiden verotuskohtelukin vaihtelee sen mukaan mihin taseen ryhmään niiden katsotaan kuuluvan. Tiettyjen käyttöomaisuusosakkeiden luovutusvoiton voidaan katsoa olevan jopa verovapaata, kun niiden omistusaika ja käyttötarkoitus täyttää verotuksessa asetetut ehdot. Valitettavasti vastaavien osakkeiden luovutustappio on vastaavasti vähennyskelvoton.

Verotuksen osalta tulisi muistaa olla varsin tarkkana, sillä väärin ilmoitetut asiat ovat nykyisin aina peruste veronkorotukselle, joka perustuu virheellisen ilmoituksen määrään. Tiukentunut verotuskäytäntö on tuonut valitettavasti jo useita ikäviä yllätyksiä monille verovelvollisille.

 

Tutustu veropalveluihimme tarkemmin

 

Kirjoittaja: KHT Arto Saarinen