Talouden ja johtamisen akselilla

Näkemyksiä ja kokemuksia taloudesta, verotuksesta sekä johtamisesta

Palaa blogiin

Pieni askel kohti kestävämpää tulevaisuutta: PK-yrityksen vastuullisuusohjelma

Vastuullisuus ei ole enää vain isoille yrityksille tarkoitettu trendikäs termi – se on muodostumassa olennaiseksi osaksi myös PK-yritysten liiketoimintaa. Vastuullisuusohjelma on yrityksen laatima suunnitelma, joka keskittyy yrityksen ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten hallintaan sekä eettisen liiketoiminnan edistämiseen. Ohjelmassa määritellään yrityksen sitoutuminen vastuulliseen toimintaan ja määritellään tavoitteita ja toimenpiteitä näiden päämäärien saavuttamiseksi. Vastuullisuusohjelma ei ole vain muodikas eettinen velvollisuus, vaan myös älykästä liiketoimintastrategiaa, joka voi luoda pitkäaikaista arvoa yritykselle ja sen sidosryhmille.

Kuka tekee vastuullisuussuunnitelman?

Vastuullisuussuunnitelman laatiminen vaatii monenlaista yhteistyötä eri tiimien ja tekijöiden välillä. Johdon sitoutumista haluun pelastaa maailma tarvitaan ja johto myös määrittää ja hyväksyy vastuullisuusohjelman. Toteuttajina voivat olla vastuullisuustiimi tai vastuullisuusvastaava, mutta koko henkilöstö tulee osallistaa ja antaa mahdollisuus tuoda oma panoksensa mukaan suunnitelmaan.

Miksi vastuullisuusohjelma tehdään?

Vastuullisuusohjelman laatiminen on nykyisin tärkeä edellytys PK-yritysten menestykselle ja kestävälle kehitykselle. Kaikilla yrityksillä on olemassa toimintoja ja käytäntöjä, jotka ovat sinällään jo toimintaa vastuullisesti. Tästä esimerkkinä ovat erilaiset laatujärjestelmät tai henkilöstöohjelmat. Näiden kaikkien toimien sanoittaminen vastuullisuusohjelmaksi vaatii sitoutumista, aikaa ja resursseja, mutta se voi tuoda monia hyötyjä yritykselle ja sen ympäröivälle yhteiskunnalle. Kyseessä on siis yrityksen tulevaisuuden suunnitelma.

Tässä viisi pointtia hyödyistä:

  1. Maailma pelastuu: Ympäristön vastuullisuustoimet, kuten hiilijalanjäljen pienentäminen, luonnonvarojen säästäminen ja ympäristöystävällisten käytäntöjen edistäminen, vaikuttavat positiivisesti ympäristöön ja ilmastoon.
  2. Tyytyväiset työntekijät: Vastuullisuus sisältää sosiaalisen vastuun, joka käsittää esimerkiksi työntekijöiden oikeudenmukaisen kohtelun, ihmisoikeuksien kunnioittamisen ja yhteisöjen tukemisen. Nämä toimet edistävät oikeudenmukaisuutta ja hyvinvointia työpaikoilla ja yhteiskunnassa.
  3. Rahoituksen riittävyys: Sijoittajien ja rahoittajien velvollisuuksiin kuuluu edistää kestävää liiketoimintaa ja vastuullisuutta. Tämä heijastuu suoraan myös PK-yrityksen rahoitusmahdollisuuksiin ja neuvotteluihin. Yritysten saamat tuet innovaatioihin ja kasvuun vaativat perusteluihinsa tietoa yrityksen vastuullisuusohjelmasta.
  4. Luottamuksen kasvu – yrityksen hyvä sanoma: Vastuullisuus sisältää eettisen liiketoiminnan periaatteet, kuten rehellisyys, läpinäkyvyys ja oikeudenmukaisuus. Vastuullisuuden tekeminen näkyväksi yrityksen toiminnassa kasvattaa luottamusta ja hyvää mainetta sidosryhmille ja edistää kestävän liiketoiminnan rakentamista.
  5. Yrityksen arvon kasvattaminen: Vaikka vastuullisuus saattaa vaatia aluksi investointeja ja kustannuksia, sillä on myös potentiaali luoda pitkäaikaista arvoa yrityksille ja yhteiskunnalle. Vastuulliset yritykset voivat saavuttaa kilpailuetua, houkutella sijoittajia ja asiakkaita sekä vähentää riskejä liiketoiminnassaan.

Vastuullisuuskäsitteeseen liittyy joskus kritiikkiä ja epäilyksiä siitä, onko kyseessä vain rahastus ja hallinnon lisääminen. On tärkeä ymmärtää, että vastuullisuus on olennainen osa kestävää kehitystä ja yhteiskunnan parantamista.

Miten tilitoimisto voi auttaa?

Vastuullisuusohjelman luomisessa ja toteuttamisessa alkuun pääsemiseksi tilitoimisto voisi olla luontainen kumppani. Tilitoimisto pystyy auttamaan yritystä tunnistamaan jo olemassa olevat vastuullisuusteot ja suunnittelemaan konkreettisia toimia saavuttamaan yrityksen vastuullisuustavoitteet sekä luomaan pitkäaikaista arvoa liiketoiminnalle ja yritykselle. Tilitoimisto on asiantuntija tiedonkeruussa ja vastuullisuuslukuja voidaan tuodaan näkyväksi esim. BI-taulukoiden avulla.

Tilitoimiston asiantuntija voi myös tarjota koulutusta ja apuresursseja henkilöstölle, jotta he voivat osallistua aktiivisesti vastuullisuusohjelman kehittämiseen. Pienin askelin kohti vastuullisempaa liiketoimintaa.

 

Blogin kirjoittaja Satu Manninen auttaa yrityksiä talousjohtamisen haasteissa. Hän on suorittanut alan arvostetut KLT- ja TNT -tutkinnot ja on erittäin kiinnostunut yritysvastuusta.

Satu Manninen

Financial Advisor, KLT, TNT

 


Herättikö blogiteksti kysymyksiä? Ota yhteyttä, asiantuntijamme auttavat mielellään!

Soita 010 3472 898 Lähetä sähköpostia