Talouden ja johtamisen akselilla

Näkemyksiä ja kokemuksia taloudesta, verotuksesta sekä johtamisesta

Palaa blogiin

Verotarkastus – uhka vai mahdollisuus?

Verotarkastajan yhteydenotto saattaa herättää yrittäjässä negatiivisia tunteita. Miksi juuri oma yritys on tarkastuksen kohteena?

Korjataan heti aluksi yksi yleisistä harhaluuloista: Tarkastuksen kohdistuminen ei osoita, että yrityksen toiminnassa olisi mitään vikaa, tai että verottaja epäilisi vilppiä. Tarkastuksen syynä voi olla esimerkiksi toimiminen tietyllä toimialalla, joka kuuluu Verohallinnon painopistealueisiin. Myös muutos yrityksen toiminnassa saattaa aiheuttaa muutoksia veroilmoituksissa, ja siten nostaa yrityksen tarkastuskohteiden listalle. Eräs tällainen muutos voi olla alv-ilmoitusten toistuva negatiivisuus.

Mitä verotarkastus tarkoittaa käytännössä?

Verotarkastus alkaa alkukeskustelulla, jossa tutustutaan yrityksen toimintaan. Tarkastettava ajanjakso on yleensä 1 – 3 vuotta, ja tarkastuksessa käydään läpi yrityksen koko kirjanpitoaineisto. Nykyisin tarkastus suoritetaan yhä enenevässä määrin sähköiseen aineistoon. Tarkastusta voidaan siis tehdä verotoimistossa, eikä yrityksen toiminta häiriinny. Joskus tarkastus saattaa olla kohdennettu vain tiettyyn asiaan, esimerkiksi EU-hankintoihin ja niiden raportointiin.

Loppukeskustelussa tarkastajat tekevät yhteenvedon havainnoistaan, ja pyytävät selvitystä epäselviin asioihin. He myös kertovat yritykselle mahdollisesti aiheutuvista seuraamuksista, mikäli verotuksessa on todettu virheitä. Verohallinto on viimevuosina kuitenkin pyrkinyt jälkiverotuksen sijaan ohjaavaan toimintaan, mikäli havaitut virheet ovat vähäisiä. Tarkastuksesta annetaan jälkeenpäin kirjallinen raportti.

Verotarkastus on myös neuvontaa

On hyvä muistaa, että verotarkastus on myös neuvontaa. Kun jonotusajat Verohallinnon puhelinpalvelussa ovat pitkät ja yksinkertainenkin oikaisupäätös saattaa kestää vuoden, kannattaa ehdottomasti käyttää hyödyksi tilanne, missä verohallinnon asiantuntija on henkilökohtaisesti tavattavissa.

Verohallinnon ohjeissakin määritellään seuraavasti: ”Hyvään verotarkastustapaan kuuluu, että verotarkastaja antaa opastusta veroasioissa verotarkastuksen aikana. Ohjeita voidaan antaa suullisesti tai kirjallisesti osana verotarkastuskertomusta.”

Veroasiantuntija yrittäjän tueksi tarkastusprosessiin

Verotarkastukseen suosittelemme hankkimaan myös ulkopuolista asiantuntijatukea. Verosiantuntijamme auttavat mielellään käymään läpi etukäteen verotarkastuksen tapahtumia ja arvioivat myös mikä tulee olemaan tarkastuksen painopiste, mikäli sitä ei ole tarkastajien toimesta ilmoitettu.

Tulemme yrittäjän tueksi alku- ja loppukeskusteluun sekä avustamme mahdollisen vastineen laatimisessa, jos sellaista tarvitaan. Haluamme toimia tulkkina yrittäjän ja Verohallinnon välillä, ja varmistaa siten, ettei verotuksen käsitteistä synny väärinymmärryksiä. On helpompi varautua ennakolta kuin jäädä vuosiksi odottamaan oikaisupäätöksiä virheellisiin veroratkaisuihin.

 

Kirjoittaja Kirsti Yli-Halla työskentelee TietoAkseli Yhtiöissä veroasiantuntijana. Hänellä on monipuolinen ja pitkä kokemus verotuksen asiantuntijatehtävistä niin yksityiseltä sektorilta kuin Verohallinnostakin.