Talouden ja johtamisen akselilla

Näkemyksiä ja kokemuksia taloudesta, verotuksesta sekä johtamisesta

Palaa blogiin

Tilintarkastajan laaduntarkastus – mitä väliä sillä on?

Parisen viikkoa sitten kilahti sähköposti otsikolla ”Päätös laaduntarkastuksen tuloksesta” – ja näin puolisen vuotta kestänyt prosessi tuli viimein päätökseen. Täytyy myöntää, että monenlaisia ajatuksia mahtui tähän kuuteen kuukauteen. Vaikka tiesin, että toimeksianto oli tarkastettu huolellisesti ja tiimi oli tehnyt hyvää työtä, niin aina se jännittää pystyykö ulkopuolinen lukemaan sen saman laatimastamme dokumentaatiosta. Dokumentaatio kun on avainasemassa jälkeenpäin tehtävässä laadunvarmistuksessa.

Laaduntarkastus on tilintarkastajan velvollisuus

Tilintarkastajan on tilintarkastuslain mukaan huolehdittava tilintarkastustyönsä laadusta ja osallistuttava PRH:n määräämiin laaduntarkastuksiin vähintään joka kuudes vuosi. PRH:n tekemien laaduntarkastusten tavoitteena on varmistua siitä, että tilintarkastajan oma laadunvalvonta toimii asianmukaisesti, tilintarkastustyö on suoritettu tilintarkastuslain säännöksiä ja hyvää tilintarkastustapaa noudattaen sekä siitä, että tehtyjen johtopäätösten ja annetun tilintarkastuskertomuksen tueksi on hankittu tarpeellinen määrä tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Laaduntarkastuksen läpäiseminen ei ole läpihuutojuttu

PRH:n mukaan vuoden 2020 laaduntarkastuksista puolet (50 %) hyväksyttiin ja 8 % hylättiin. Peräti 42 % osallistuneista joutui uusintatarkastukseen, jolloin tulosta ei voitu suoraan hyväksyä ja tilintarkastajalle annettiin aikaa kehittää työtään ennen uutta tarkastusta.

Kokonaan hylätyissä tuloksissa nähtiin niin merkittäviä puutteita tai virheitä esimerkiksi tilintarkastuskertomuksen virheelliseen lausuntoon, tilintarkastajan valintaan tai lain ja säännösten vastaisen toiminnan raportoimatta jättämiseen liittyen, ettei tulosta voitu hyväksyä.

Laadunvarmistus koskee tilintarkastajaa, mutta heijastuu asiakasarvoon

Ennakoiva laadunvarmistus koskee vain tilintarkastajan omaa toimintaa, eikä se ota kantaa tarkastuskohteena olevien yritysten oikeuksiin tai velvollisuuksiin. Laadunvalvonnan lopullinen tarkoitus on kuitenkin varmistaa, että asiakas voi luottaa tilintarkastajan:

  • tuntevan asiakkaan ja liiketoiminnan sekä näihin liittyvät olennaiset riskit.
  • suunnittelevan ja toteuttavan olennaiset toimenpiteet, joilla riskejä voidaan minimoida ja riittävä evidenssi tästä hankkia.
  • dokumentoivan aina työnsä niin, että se on jälkikäteen todennettavissa.
  • antavan tilintarkastuskertomuksen, joka on johdonmukainen hankittuun evidenssiin nähden.

PRH:n toteuttamien laaduntarkastusten perusteella tilintarkastuksen laatu vaihtelee edelleen paljon. On lopulta asiakkaiden etu, että tilintarkastajan tuottama taloudellinen raportointi on mahdollisimman laadukasta.

Miten laadunvarmistusta voisi kehittää?

Meille pienille tilintarkastusyhtiöissä työskenteleville tilintarkastajille laadunvarmistuksen havainnot ovat ensiarvoisen tärkeitä. Niiden avulla pystymme kehittämään toimintaamme ja vastaamaan valvojan vaatimuksiin. Siksi kaipaisinkin enemmän vuoropuhelua laadunvarmistajan kanssa.

Tällä hetkellä minkäänlainen keskustelu laadunvarmistajan kanssa ei prosessin aikana ole mahdollista, vaan olemme täysin kirjallisten tuotosten varassa. Tämä on tällä hetkellä ymmärtääkseni resurssikysymys, mutta toivon, että jatkossa myös keskustelua pystymme käymään. Tilintarkastuksella ja tilintarkastajilla on merkittävä yhteiskunnallinen tehtävä ja toivon, että valvonnalla jatkossakin edistetään sitä tehtävää ja pidetään myös ala houkuttelevana uusille tekijöille.

Meillä TietoAkseli Audit Oy:ssä kaikki laadunvalvontaan määrätyt tilintarkastajat ovat suorittaneet laadunvarmistuksen hyväksytysti. Tästä olen erityisen ylpeä! Tiiminä pystymme tuottamaan laadukasta tilintarkastusta myös valvojan mielestä.

Ja siitä sähköpostista vielä sen verran, että päätös laaduntarkastuksen tuloksesta oli myös omalta osaltani hyväksytty. Parannettavaa varmasti jäi, mutta en usko kenenkään pystyvän täydellistä tarkastusta suorittamaankaan. Tilintarkastaja ei ole kone, vaan ihminen. Juuri se tekee työstämme arvokasta ja mielenkiintoista.

 

Kirjoittaja KHT Mari Pöytäkangas työskentelee TietoAkselissa tilintarkastuspalveluiden johtajana.