Talouden ja johtamisen akselilla

Näkemyksiä ja kokemuksia taloudesta, verotuksesta sekä johtamisesta

Palaa blogiin

Kriisitilanteessa yrityksen talousseuranta punnitaan

Kriisitilanteessa yrityksen talousseuranta punnitaan

Moni yritys on joutunut viime aikoina harvinaisen haastavan poikkeustilanteen pyörteisiin. Koronakriisi oli meille kaikille yllätys, johon emme osanneet täysin varautua. Kriisejä tulemme varmasti kohtaamaan tulevaisuudessakin. Meidän on hyväksyttävä, etteivät kaikki asiat ole aina hallinnassamme ja ikäviäkin asioita voi tapahtua.  

On kuitenkin yksi tärkeä asia, johon yritysjohto voi ja sen täytyy pystyä varautumaan: seuraamaan yrityksen taloudellista tilaa tarkasti ja varmistamaan johdon kyvykkyys reagoida vaikeisiinkin tilanteisiin. 

Johdon vastuuta ei voi sivuuttaa

”Laskelma ei voi koskaan sisältää harkinnanvaraisia eriä eikä se voi koskaan korvata
liikkeenjohdon harkintaa vaan ainoastaan tukea sitä.”, sanoi liiketaloustieteilijä Henrik Virkkunen jo vuonna 1951 viisaasti.  

Hallitus ja toimitusjohtaja eivät voi koskaan vedota tietämättömyyteen. Taloushallinnon asianmukainen järjestäminen on hallituksen vastuulla ja kriisitilanteessa se on avainasemassa. Kriisistä selviytymisen kynnyksellä johto voi saada vastauksia vain taloushallinnon lukuja tulkitsemalla mm.: 

 • Mikä on yrityksen kassan tilanne? 
 • Paljonko yrityksen kiinteät kulut ovat/kk ja voidaanko niitä pienentää? 
 • Kuinka monta kuukautta yritys voi toimia, jos myynti lakkaa nyt täysin? 

Taloudellisen tilanteen olennaisiin poikkeamiin tulisi aina reagoida viiveettä. Mutta viisas johto ei vain reagoi, se ennakoi.  

Kriisiin varautumisen 10 tärkeää kysymystä

Pohtimalla näitä kymmentä kysymystä oman yrityksesi kohdalla, voit arvioida paremmin kriisin ennakoimiskykyänne: 

 1. Mitkä ovat laskusuhdanteen vaikutukset yritykseen? 
 2. Mikä on johdon kyky tehdä mahdollisesti vaikeitakin ratkaisuja, mikäli se on tarpeen? 
 3. Yhtiön käyttöpääoman riittävyys – nyt ja jatkossa? 
 4. Keskittyykö johto olennaiseen – mitä tehdään huomenna? 
 5. Ovatko yhtiön kulut hallinnassa – mikä on kustannustietouden taso?  
 6. Onko yrityksen johdolla käytössä tarvittava/riittävästi tietoa? 
 7. Mikä on organisaation/henkilöstön sitoutumisaste – tunnetaanko avainhenkilöt? 
 8. Miten johto on valmistautunut tulevaan – skenaariot ja vaihtoehtolaskelmat? 
 9. Onhan kaikki olennaiset sidosryhmät muistettu pitää ajan tasalla yhtiön tilasta? 
 10. Osaako johto hyödyntää muuttuvan taloudellisen tilanteen tuomat mahdollisuudet? 

Asiantuntijoita kannattaa käyttää taloudellisen seurannan tukena ja kriisiin varautumisessa ehdottomasti apuna. Kannattaa kuitenkin aina arvioida asiantuntijatarvetta yrityksen kokoa mukaillen. Jos haluat saada riippumattoman näkemyksen oman yrityksesi taloushallinnon prosessien ja johtamisen vahvuuksista, sudenkuopista ja kehittämiskohteista, ota rohkeasti yhteyttä ja katsotaan miten voisimme auttaa yritystäsi viemään ne uudelle tasolle.

Arto Saarinen

Partner, KHT

010 3472 991